14 nov 2015 06:00

14 nov 2015 06:00

Bra med krafttag mot villainbrotten

LEDARE

Det kan tyckas vara en bagatell, ett vanligt bostadsinbrott, ingen har varit hemma och ingen har skadats när tjuven varit i farten.

Men många vittnar om den stora personliga kränkning de har utsatts för. Det är fullt förståeligt. Någon har gått omkring i det egna hemmet och rotat igenom de privata sakerna för att stjäla just sådant som är personligt. Det kan innebära en psykisk påfrestning, otrygghet och ängslan, som kan sitta i länge.

SLA har i flera artiklar på sistone rapporterat om att antalet villainbrott är fler än vanligt just nu, framför allt i Skövdetrakten men också i några av grannkommunerna. 80-talet villaägare i östra Skaraborg har de senaste två månaderna utsatts för inbrott.

Polisen misstänker att det kan vara flera ligor som opererar samtidigt och man vill att allmänheten ska skärpa vaksamheten i sina bostadsområden. Polisen har också lovat att man ska bli mer synlig i kvarteren. Allt för att få stopp på inbrotten och förhoppningsvis klara upp de som redan inträffat. Bra initiativ! Vi får hoppas att det leder till resultat också.

 

Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, sker ungefär lika många inbrott dagtid som nattetid. I drygt vart fjärde fall uppger anmälarna att någon har varit hemma när inbrottet begåtts. Enligt Brå har också just villainbrotten på senare år fått en allt mer säsongsbetonad prägel. November är den månad då flest anmälningar görs, tätt följd av december. Denna säsongsbetonade prägel finns inte bland lägenhetsinbrotten.

Polisens uppklarningsprocent är nästan löjligt låg. I bara fyra procent av de anmälda fallen av bostadsinbrott under 2014 kunde polisen hitta den skyldige, en procent högre för villainbrott och en procent lägre för lägenhetsinbrott.

Fler än nio av tio bostadsinbrott klaras alltså aldrig upp, vilket gör det på gränsen till riskfritt för de härjande tjuvarna. Utan vittnen eller andra spår är det väldigt svårt att nå framgång när det gäller att klara upp inbrotten.

Även om man kan ha en viss förståelse för polisens svårigheter att utreda sådana här brott, så tycker nog allmänheten att uppklarningsprocenten borde vara betydligt högre.

 

Vad kan man då själv göra för att motverka bostadsinbrott? Det är klassiska tips som ges i sammanhanget. Bra lås på dörrar och fönster är det första rådet, altandörrar och fönster är ju en vanlig väg in för en tjuv. Ett bra larm är givetvis också ett gott råd, liksom att lampor tänds och släcks med ojämna mellanrum.

Ett annat klassiskt tips är grannsamverkan, det vill säga man samarbetar på olika sätt i ett bostadsområde för att skrämma bort eventuella tjuvar.

Varför framhålls då grannsamverkan som ett viktigt inslag?

Den självklara anledningen är, enligt Brå, att när man känner varandra i området så vet man också vem som inte bor där. Vaksamheten blir ett bra skydd.

Brå hänvisar också till en intervjuundersökning med personer som begått brott. 19 av 20 tillfrågade svarade att de var mer försiktiga eller allra helst undvek områden med grannsamverkan. Men det räcker inte med skyltar, det krävs att de boende visar att de är vaksamma.

Ni som ännu inte börjat med grannsamverkan, det kan vara en god idé att börja nu.

Peter Henriksson

Men många vittnar om den stora personliga kränkning de har utsatts för. Det är fullt förståeligt. Någon har gått omkring i det egna hemmet och rotat igenom de privata sakerna för att stjäla just sådant som är personligt. Det kan innebära en psykisk påfrestning, otrygghet och ängslan, som kan sitta i länge.

SLA har i flera artiklar på sistone rapporterat om att antalet villainbrott är fler än vanligt just nu, framför allt i Skövdetrakten men också i några av grannkommunerna. 80-talet villaägare i östra Skaraborg har de senaste två månaderna utsatts för inbrott.

Polisen misstänker att det kan vara flera ligor som opererar samtidigt och man vill att allmänheten ska skärpa vaksamheten i sina bostadsområden. Polisen har också lovat att man ska bli mer synlig i kvarteren. Allt för att få stopp på inbrotten och förhoppningsvis klara upp de som redan inträffat. Bra initiativ! Vi får hoppas att det leder till resultat också.

 

Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, sker ungefär lika många inbrott dagtid som nattetid. I drygt vart fjärde fall uppger anmälarna att någon har varit hemma när inbrottet begåtts. Enligt Brå har också just villainbrotten på senare år fått en allt mer säsongsbetonad prägel. November är den månad då flest anmälningar görs, tätt följd av december. Denna säsongsbetonade prägel finns inte bland lägenhetsinbrotten.

Polisens uppklarningsprocent är nästan löjligt låg. I bara fyra procent av de anmälda fallen av bostadsinbrott under 2014 kunde polisen hitta den skyldige, en procent högre för villainbrott och en procent lägre för lägenhetsinbrott.

Fler än nio av tio bostadsinbrott klaras alltså aldrig upp, vilket gör det på gränsen till riskfritt för de härjande tjuvarna. Utan vittnen eller andra spår är det väldigt svårt att nå framgång när det gäller att klara upp inbrotten.

Även om man kan ha en viss förståelse för polisens svårigheter att utreda sådana här brott, så tycker nog allmänheten att uppklarningsprocenten borde vara betydligt högre.

 

Vad kan man då själv göra för att motverka bostadsinbrott? Det är klassiska tips som ges i sammanhanget. Bra lås på dörrar och fönster är det första rådet, altandörrar och fönster är ju en vanlig väg in för en tjuv. Ett bra larm är givetvis också ett gott råd, liksom att lampor tänds och släcks med ojämna mellanrum.

Ett annat klassiskt tips är grannsamverkan, det vill säga man samarbetar på olika sätt i ett bostadsområde för att skrämma bort eventuella tjuvar.

Varför framhålls då grannsamverkan som ett viktigt inslag?

Den självklara anledningen är, enligt Brå, att när man känner varandra i området så vet man också vem som inte bor där. Vaksamheten blir ett bra skydd.

Brå hänvisar också till en intervjuundersökning med personer som begått brott. 19 av 20 tillfrågade svarade att de var mer försiktiga eller allra helst undvek områden med grannsamverkan. Men det räcker inte med skyltar, det krävs att de boende visar att de är vaksamma.

Ni som ännu inte börjat med grannsamverkan, det kan vara en god idé att börja nu.

Peter Henriksson