21 nov 2015 06:00

21 nov 2015 06:00

Ta vägfrågan på allvar

Skövde har växtvärk. Krafttag tas nu för att bygga fler bostäder. Men vägfrågan tycks inte ha hängt med.

Något som Ingvar Johansson, trafikhandläggare hos Skövde kommun , intygade i en SLA-artikel nyligen.

-Totalt sett är staden inte dimensionerad för den trafikmängd vi har i dag, förklarade Ingvar Johansson som ska ha en eloge för att han säger som det är.

Alla som kör bil i Skövde vet att det har hänt något de senaste 7-8 åren. På Vadsbovägen står trafiken nästan stilla, ända från Södra Ryd och fram till Hallenbergsrondellen, i rusningstrafiken under morgonen och eftermiddagen.

På Stallsiken tycks det ha blivit en överraskning att trafiken ökar kraftigt i takt med alla nyetableringar. Det är ofta kö på Östra leden från Hjovägen och fram till rondellen vid Stallsiken.

Det är också riktigt långa köer på exempelvis Nolhagaleden, som förbinder Stallsiken med Elins Esplanad och Coop Forum. När det är dags för julhandel, vilket det är snart, kommer det att vara kaotiskt, precis som det har varit de senaste åren.

Pendlare som kommer in till Skövde från Skarahållet i rusningstid får stå i kö länge fram till Hallenbergsrondellen.

Allt är inte Skövde kommuns ansvar, men mycket av det. Ska Skövde växa så är det nog inte bra att bli kända för alla bilköer.

Att göra som kommunen gjorde nyligen, uppmana folk att åka buss till Stallsiken, retar många. Flera arga läsare ringde till SLA och skrev insändare och undrade hur lätt det är att hantera en platt-tv på bussen.

Det förslag som Ingvar Johansson lämnade, att göra infartsparkeringar och därifrån bussa folk vidare till olika köpcentrum, är ett bra steg på vägen. Men det lär knappast räcka. Det räcker inte heller med att fortsätta att bygga ut gång- och cykelvägnätet.

Att ordna till bättre vägförbindelser tar lång tid. Därför bör Skövde kommun, tillsammans med övriga ansvariga aktörer, sätta starkt fokus på frågan.

Här kommer en önskelista när det gäller vägarna i Skövde, utan hänsyn tagen till kostnader, vilka projekt som är möjliga eller vem som bär ansvaret.

1. Låt Vadsbovägen få dubbla körfält i vardera riktningen ända från Södra Ryd och fram till Hallenbergsrondellen.

2. Se över trafiklösningen i Stallsiken.

3. Låt Nolhagaleden få dubbla körfält hela vägen.

4. Gör om infarten till Elins Esplanad och Coop Forum.

5. Få till den tänkta förbifarten från Skaravägen förbi det gamla Parocområdet och fram till Shell på Falköpingsvägen.

Till att börja med.

 

Peter Henriksson

 

Något som Ingvar Johansson, trafikhandläggare hos Skövde kommun , intygade i en SLA-artikel nyligen.

-Totalt sett är staden inte dimensionerad för den trafikmängd vi har i dag, förklarade Ingvar Johansson som ska ha en eloge för att han säger som det är.

Alla som kör bil i Skövde vet att det har hänt något de senaste 7-8 åren. På Vadsbovägen står trafiken nästan stilla, ända från Södra Ryd och fram till Hallenbergsrondellen, i rusningstrafiken under morgonen och eftermiddagen.

På Stallsiken tycks det ha blivit en överraskning att trafiken ökar kraftigt i takt med alla nyetableringar. Det är ofta kö på Östra leden från Hjovägen och fram till rondellen vid Stallsiken.

Det är också riktigt långa köer på exempelvis Nolhagaleden, som förbinder Stallsiken med Elins Esplanad och Coop Forum. När det är dags för julhandel, vilket det är snart, kommer det att vara kaotiskt, precis som det har varit de senaste åren.

Pendlare som kommer in till Skövde från Skarahållet i rusningstid får stå i kö länge fram till Hallenbergsrondellen.

Allt är inte Skövde kommuns ansvar, men mycket av det. Ska Skövde växa så är det nog inte bra att bli kända för alla bilköer.

Att göra som kommunen gjorde nyligen, uppmana folk att åka buss till Stallsiken, retar många. Flera arga läsare ringde till SLA och skrev insändare och undrade hur lätt det är att hantera en platt-tv på bussen.

Det förslag som Ingvar Johansson lämnade, att göra infartsparkeringar och därifrån bussa folk vidare till olika köpcentrum, är ett bra steg på vägen. Men det lär knappast räcka. Det räcker inte heller med att fortsätta att bygga ut gång- och cykelvägnätet.

Att ordna till bättre vägförbindelser tar lång tid. Därför bör Skövde kommun, tillsammans med övriga ansvariga aktörer, sätta starkt fokus på frågan.

Här kommer en önskelista när det gäller vägarna i Skövde, utan hänsyn tagen till kostnader, vilka projekt som är möjliga eller vem som bär ansvaret.

1. Låt Vadsbovägen få dubbla körfält i vardera riktningen ända från Södra Ryd och fram till Hallenbergsrondellen.

2. Se över trafiklösningen i Stallsiken.

3. Låt Nolhagaleden få dubbla körfält hela vägen.

4. Gör om infarten till Elins Esplanad och Coop Forum.

5. Få till den tänkta förbifarten från Skaravägen förbi det gamla Parocområdet och fram till Shell på Falköpingsvägen.

Till att börja med.

 

Peter Henriksson