25 nov 2015 06:00

25 nov 2015 06:00

Hårdare tag mot terrorism

Terrorbekämpning. Terrorn bekämpas inte bäst med inskränkta rättigheter och friheter brukar vänstertyckare och liberala opinionsbildare påpeka. Påståendet äger viss riktighet. Det förebyggande arbetet mot terrorn är viktigt. Tyvärr är det verkningslöst mot dem som tagit steget och blivit terrorister.

För att kunna avstyra attentat mot svenska mål krävs större polisiära befogenheter. Socialdemokraterna och Moderaterna har ett extra stort ansvar för att se till att ny lagstiftning på detta område kommer på plats. Därför är det bra att regeringen diskuterar åtgärder mot terrorismen med de borgerliga partierna.

Det är uppenbart att dagens spaningsmetoder inte räcker till. Nationellt IT-brottscentrum anger att omkring 95 procent av kommunikationen i vissa avlyssningssammanhang är krypterad på ett sådant sätt att det inte går att utvinna någon relevant information.

Medvetenheten bland misstänkta terrorister om hur man skyddar sig mot övervakning genom kryptering är god. Teknikutvecklingen har försvårat spaningen även för organisationer med Säpo:s tekniska resurser.

Ett förslag är att låta spionprogram angripa misstänktas datorer och telefoner. Dessa så kallade trojaner kan sedan användas för att läsa av vad som sägs och skrivs på datorn och till och med filma med datorns kamera, allt utan att den som använder datorn märker något.

Detta är ett kontroversiellt grepp, som används av bland andra USA, vilket Edward Snowden avslöjat. Tekniken finns, men frågan är om, och i så fall under vilka förutsättningar, svenska staten skulle kunna få använda denna teknologi.

Även om terrorism är ett allvarligt hot mot samhället finns det risker med att ge staten den här typen av befogenheter. Frågan måste utredas grundligt.

En angränsande fråga är att ge Säpo utökade möjligheter till signalspaning under pågående förundersökning, vilket Moderaterna föreslagit. Socialdemokraterna är skeptiska då det skulle innebära att metoderna för spaningen skulle kunna röjas om materialet blir en del av rättegången. Hur hemligt inhämtad information ska hanteras i samband med rättegångar går det säkert att finna en politiskt godtagbar lösning på.

Som tur är finns det andra, enklare och självklara, åtgärder som försvårar terrorism. I dagarna tillsattes exempelvis en utredning i syfte att jämställa innehav och införsel av handgranater och sprängämnen med illegalt vapeninnehav. Tidigare har lagförslag för att kriminalisera terrorresor, terrorträning och finansiering lagts. Dessa ska nu skyndas på, vilket är utmärkt.

Att kriminalisera olika typer av engagemang i terrorrörelser så snabbt som möjligt är viktigt. Lika viktigt är att ge Säpo verktygen för att kunna spana effektivt mot misstänkta terrorister. Kan brotten inte bevisas gör strängare lagar ingen större nytta. Därför är det bra om en så stor politisk enighet som möjligt snabbt kan nås om vilka befogenheter vid spaning vi ska ge Säpo.

Greger Ekman/SNB

För att kunna avstyra attentat mot svenska mål krävs större polisiära befogenheter. Socialdemokraterna och Moderaterna har ett extra stort ansvar för att se till att ny lagstiftning på detta område kommer på plats. Därför är det bra att regeringen diskuterar åtgärder mot terrorismen med de borgerliga partierna.

Det är uppenbart att dagens spaningsmetoder inte räcker till. Nationellt IT-brottscentrum anger att omkring 95 procent av kommunikationen i vissa avlyssningssammanhang är krypterad på ett sådant sätt att det inte går att utvinna någon relevant information.

Medvetenheten bland misstänkta terrorister om hur man skyddar sig mot övervakning genom kryptering är god. Teknikutvecklingen har försvårat spaningen även för organisationer med Säpo:s tekniska resurser.

Ett förslag är att låta spionprogram angripa misstänktas datorer och telefoner. Dessa så kallade trojaner kan sedan användas för att läsa av vad som sägs och skrivs på datorn och till och med filma med datorns kamera, allt utan att den som använder datorn märker något.

Detta är ett kontroversiellt grepp, som används av bland andra USA, vilket Edward Snowden avslöjat. Tekniken finns, men frågan är om, och i så fall under vilka förutsättningar, svenska staten skulle kunna få använda denna teknologi.

Även om terrorism är ett allvarligt hot mot samhället finns det risker med att ge staten den här typen av befogenheter. Frågan måste utredas grundligt.

En angränsande fråga är att ge Säpo utökade möjligheter till signalspaning under pågående förundersökning, vilket Moderaterna föreslagit. Socialdemokraterna är skeptiska då det skulle innebära att metoderna för spaningen skulle kunna röjas om materialet blir en del av rättegången. Hur hemligt inhämtad information ska hanteras i samband med rättegångar går det säkert att finna en politiskt godtagbar lösning på.

Som tur är finns det andra, enklare och självklara, åtgärder som försvårar terrorism. I dagarna tillsattes exempelvis en utredning i syfte att jämställa innehav och införsel av handgranater och sprängämnen med illegalt vapeninnehav. Tidigare har lagförslag för att kriminalisera terrorresor, terrorträning och finansiering lagts. Dessa ska nu skyndas på, vilket är utmärkt.

Att kriminalisera olika typer av engagemang i terrorrörelser så snabbt som möjligt är viktigt. Lika viktigt är att ge Säpo verktygen för att kunna spana effektivt mot misstänkta terrorister. Kan brotten inte bevisas gör strängare lagar ingen större nytta. Därför är det bra om en så stor politisk enighet som möjligt snabbt kan nås om vilka befogenheter vid spaning vi ska ge Säpo.

Greger Ekman/SNB