10 dec 2015 06:00

10 dec 2015 06:00

Ett steg i rätt riktning

Inga beslut är fattade men det finns planer på att flytta tillbaka jourcentralen i Skövde till sjukhuset, och då i anslutning till akutmottagningen. Låt oss hoppas att detta sker, för det skulle onekligen underlätta för patienterna.

SLA kunde under onsdagen berätta om planerna i en nyhetsartikel.

Jourcentralen fanns tidigare på Skaraborgs sjukhus Skövde men fick i anslutning till vårdvalet och att primärvården skulle profileras flytta till Käpplunda Gärde.

De flesta av patienterna begrep nog aldrig vitsen med flytten och sedan dess har det varit ganska förvirrande för många.

Ska man till jourcentralen eller akutmottagningen på sjukhuset? Hamnar man fel så drabbas man av en transportsträcka till, och så vidare. För vanligt folks skull så ska naturligtvis jouren vara placerad på sjukhuset.

Ordföranden i östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Gunilla Druve Jansson (C), säger nu att det är logiskt att flytta ihop verksamheterna igen, även om man som sagt inte fattat några beslut än.

Det egentliga skälet till omsvängningen tycks vara att en del patienter som kommer till akuten, enligt sjukvårdens sätt att se det, egentligen är primärvårdspatienter och därmed ska de till en jourcentral istället. Detta bekräftar dessutom att det är jättesvårt att veta vart man ska åka. Regionen har därför öppnat för en förändring på vissa orter, däribland Skövde.

Ur patientperspektiv säger det sig självt att det blir mycket enklare att ha jouren och akuten på samma plats. Hamnar man fel så är det lätt för sjukvården att slussa patienten till rätt ställe, utan jobbiga transporter och annat.

Enligt Druve Jansson så funderar partigrupperna i regionen just nu på den här frågan, men alla är så här långt överens om tagen.

Därmed kan vi se fram emot att det blir enklare för patienten. Ett steg i rätt riktning med andra ord.

Peter Henriksson

SLA kunde under onsdagen berätta om planerna i en nyhetsartikel.

Jourcentralen fanns tidigare på Skaraborgs sjukhus Skövde men fick i anslutning till vårdvalet och att primärvården skulle profileras flytta till Käpplunda Gärde.

De flesta av patienterna begrep nog aldrig vitsen med flytten och sedan dess har det varit ganska förvirrande för många.

Ska man till jourcentralen eller akutmottagningen på sjukhuset? Hamnar man fel så drabbas man av en transportsträcka till, och så vidare. För vanligt folks skull så ska naturligtvis jouren vara placerad på sjukhuset.

Ordföranden i östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Gunilla Druve Jansson (C), säger nu att det är logiskt att flytta ihop verksamheterna igen, även om man som sagt inte fattat några beslut än.

Det egentliga skälet till omsvängningen tycks vara att en del patienter som kommer till akuten, enligt sjukvårdens sätt att se det, egentligen är primärvårdspatienter och därmed ska de till en jourcentral istället. Detta bekräftar dessutom att det är jättesvårt att veta vart man ska åka. Regionen har därför öppnat för en förändring på vissa orter, däribland Skövde.

Ur patientperspektiv säger det sig självt att det blir mycket enklare att ha jouren och akuten på samma plats. Hamnar man fel så är det lätt för sjukvården att slussa patienten till rätt ställe, utan jobbiga transporter och annat.

Enligt Druve Jansson så funderar partigrupperna i regionen just nu på den här frågan, men alla är så här långt överens om tagen.

Därmed kan vi se fram emot att det blir enklare för patienten. Ett steg i rätt riktning med andra ord.

Peter Henriksson