21 dec 2015 06:00

21 dec 2015 06:00

Vilket värde har höjningen?

LEDARE

Regeringen har beslutat att höja anslaget till idrotten med nästan 200 miljoner kronor, faktiskt första gången sedan 2008 som det sker.

Vill man vara elak kan man påstå att det egentligen bara är en kompensation för inflationen de senaste sju åren, men man skall dock inte fnysa åt 200 miljoner. Totalt uppgår statsanslaget för idrott till 1,9 miljarder.

Sedan skall man ha klart för att höjda arbetsgivaravgifter för unga betyder ökade kostnader för idrotten, exakt hur mycket är svårt att veta exakt, men då många unga har idrotten som en bisyssla är slutsatsen att det betyder fördyringar. Siffor runt 600 miljoner kronor har nämnts.

Faktum är att alliansregeringens sänkta arbetsavgifter för ungdomar gjorde mycket nytta även för idrotten, någon som jag tycker kommit i skymundan. Det känns som Alliansen själva inte heller gjorde något större nummer av det.

Men så är det väl, idrotten är visserligen en gigantisk folkrörelse, men när det gäller politik i regering och riksdag känns det som om frågorna kommer en bit ner på agendan.

Visst, det finns mycket som kan anses som viktigare, men idrotten och dess samhällsnytta skall inte underskattas.

Inte minst i dessa tider då flyktingfrågan och integration berör oss alla. Här spelaren idrotten en viktig roll, det ser vi i vår närhet där många klubbar väljer att bjuda in flyktingar till arrangemang av olika slag. Ett bra sätt att komma in i det nya samhället.

Att spela exempelvis fotboll tillsammans kräver ju inte så mycket när det gäller gemensamma språkkunskaper. Fotbollens språk är internationellt.

Därför är det bra att 64 miljoner av höjningen av det statliga stödet skall användas till att stimulera verksamhet för nyanlända.

Barn och ungdomsverksamhet är något som debatteras flitigt just nu. Hur bedrivs den egentligen? 50 miljoner skall läggas på idrottslyftet som stöd för föreningar för att kunna utveckla verksamheten.

Här anser jag att åtgärder som innebär att klubbarna blir mindre beroende av föräldrar som ledare och tränare framförallt när det gäller de äldre ungdomslagen. Det tror jag skulle lösa många problem med utslagning och toppning som ständigt är på tapeten just nu. Det är alltid svårt att hålla isär begreppen om man är tränare och förälder till någon i gruppen.

Det finns naturligtvis undantag och det är farligt att generalisera. Sedan är inte alltid så lätt att hitta kompetenta tränare och det är ok upp till 15 år, men sedan bör det om möjligt undvikas.

Vill man vara elak kan man påstå att det egentligen bara är en kompensation för inflationen de senaste sju åren, men man skall dock inte fnysa åt 200 miljoner. Totalt uppgår statsanslaget för idrott till 1,9 miljarder.

Sedan skall man ha klart för att höjda arbetsgivaravgifter för unga betyder ökade kostnader för idrotten, exakt hur mycket är svårt att veta exakt, men då många unga har idrotten som en bisyssla är slutsatsen att det betyder fördyringar. Siffor runt 600 miljoner kronor har nämnts.

Faktum är att alliansregeringens sänkta arbetsavgifter för ungdomar gjorde mycket nytta även för idrotten, någon som jag tycker kommit i skymundan. Det känns som Alliansen själva inte heller gjorde något större nummer av det.

Men så är det väl, idrotten är visserligen en gigantisk folkrörelse, men när det gäller politik i regering och riksdag känns det som om frågorna kommer en bit ner på agendan.

Visst, det finns mycket som kan anses som viktigare, men idrotten och dess samhällsnytta skall inte underskattas.

Inte minst i dessa tider då flyktingfrågan och integration berör oss alla. Här spelaren idrotten en viktig roll, det ser vi i vår närhet där många klubbar väljer att bjuda in flyktingar till arrangemang av olika slag. Ett bra sätt att komma in i det nya samhället.

Att spela exempelvis fotboll tillsammans kräver ju inte så mycket när det gäller gemensamma språkkunskaper. Fotbollens språk är internationellt.

Därför är det bra att 64 miljoner av höjningen av det statliga stödet skall användas till att stimulera verksamhet för nyanlända.

Barn och ungdomsverksamhet är något som debatteras flitigt just nu. Hur bedrivs den egentligen? 50 miljoner skall läggas på idrottslyftet som stöd för föreningar för att kunna utveckla verksamheten.

Här anser jag att åtgärder som innebär att klubbarna blir mindre beroende av föräldrar som ledare och tränare framförallt när det gäller de äldre ungdomslagen. Det tror jag skulle lösa många problem med utslagning och toppning som ständigt är på tapeten just nu. Det är alltid svårt att hålla isär begreppen om man är tränare och förälder till någon i gruppen.

Det finns naturligtvis undantag och det är farligt att generalisera. Sedan är inte alltid så lätt att hitta kompetenta tränare och det är ok upp till 15 år, men sedan bör det om möjligt undvikas.