23 dec 2015 06:00

23 dec 2015 06:00

Rutavdraget - en framgångssaga

Rutavdraget. Svenska folket vill behålla rutavdraget. Finansminister Magdalena Andersson (S) hyllade det på Dagens industris årliga Gasellgala och kallade det ett kostnadseffektivt sätt att skapa jobb i en sektor. Ändå sänker regeringen möjligheten att utnyttja det.

Rutavdraget har halverats, från 50 000 till 25 000 kronor per år och person. Detta trots att sju av tio svenskar vill behålla eller utöka det samma, enligt en Sifo-undersökning från november. Inte ens Socialdemokraternas väljare vill avskaffa det, 61 procent är positiva.

Flera tunga remissinstanser varnade av flera olika skäl regeringen för att sänka avdraget. Ekonomistyrningsverket påpekade att det skulle slå hårt mot barnfamiljer och kvinnor, eftersom kvinnor utför det mesta av hushållsarbetet om familjen inte kan köpa in tjänster. Skatteverket vände sig mot en sänkning eftersom de menade att det skulle leda till ett ökat svartarbete.

Regeringen gick ändå vidare med förslaget, uppenbart mot bättre vetande. Varför? Kanske kom en ledtråd när Vänsterpartiets Ulla Andersson i tisdags meddelande att partiet hade en plan för att avskaffa avdraget. Vänsterpartiet ingår som bekant i budgetförhandlingarna med regeringen.

Hon har i stället ett mer radikalt förslag och sätter samtidigt press på regeringen. Socialdemokraterna gick nämligen till val på höjt barnbidrag, ett löfte som hittills inte infriats. Vänsterpartiets lösning är att avskaffa rutavdraget och höja barnbidraget med 180 kronor. Hon motiverar förslaget med att det skulle åtgärda barnfattigdomen. Men det vore ett väldigt trubbigt medel. Barnbidraget är ett generellt bidrag och den höjning som V nu föreslår skulle fördelas lika på fattig och rik. Även om det skulle gynna ensamstående föräldrar med låga inkomster, skulle det vara en väldigt dyr reform eftersom alla hög- och medelinkomsttagare får lika mycket. Bättre vore att sänka löneskatten för låginkomsttagare, men nog kommer julgrisen att flyga innan Vänsterpartiet föreslår det.

V hävdar att rut inte varit effektivt eftersom det inte avskaffat alla svartjobb. Det är sant, men det ligger ändå ett imponerande tankearbete bakom slutsatsen. Med samma logik borde inkomstskatten avskaffas eftersom inte alla betalar den. Undrar om V kommer fullfölja tanken.

Egentligen är avdrag för specifika sektorer inte en särskilt klok politik, rent nationalekonomiskt. De gör skattesystemet svårare att överblicka och förutse. Rutavdraget har visat sig vara ett lysande undantag. Det säger Karl Wennberg, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han påpekar, likt finansministern, att rutavdraget varit mycket framgångsrikt när det gäller att göra svarta jobb vita. Det har dessutom skapat jobb för människor som annars skulle stått långt ifrån arbetsmarknaden och är på så vis en dubbel vinst för samhället.

När Magdalena Andersson sätter på sig sina empiriska glasögon är det uppenbart att hon ser avdragets fördelar. Synd bara att de ideologiska glasögonen är på så ofta.

Henrik Hall/SNB

Rutavdraget har halverats, från 50 000 till 25 000 kronor per år och person. Detta trots att sju av tio svenskar vill behålla eller utöka det samma, enligt en Sifo-undersökning från november. Inte ens Socialdemokraternas väljare vill avskaffa det, 61 procent är positiva.

Flera tunga remissinstanser varnade av flera olika skäl regeringen för att sänka avdraget. Ekonomistyrningsverket påpekade att det skulle slå hårt mot barnfamiljer och kvinnor, eftersom kvinnor utför det mesta av hushållsarbetet om familjen inte kan köpa in tjänster. Skatteverket vände sig mot en sänkning eftersom de menade att det skulle leda till ett ökat svartarbete.

Regeringen gick ändå vidare med förslaget, uppenbart mot bättre vetande. Varför? Kanske kom en ledtråd när Vänsterpartiets Ulla Andersson i tisdags meddelande att partiet hade en plan för att avskaffa avdraget. Vänsterpartiet ingår som bekant i budgetförhandlingarna med regeringen.

Hon har i stället ett mer radikalt förslag och sätter samtidigt press på regeringen. Socialdemokraterna gick nämligen till val på höjt barnbidrag, ett löfte som hittills inte infriats. Vänsterpartiets lösning är att avskaffa rutavdraget och höja barnbidraget med 180 kronor. Hon motiverar förslaget med att det skulle åtgärda barnfattigdomen. Men det vore ett väldigt trubbigt medel. Barnbidraget är ett generellt bidrag och den höjning som V nu föreslår skulle fördelas lika på fattig och rik. Även om det skulle gynna ensamstående föräldrar med låga inkomster, skulle det vara en väldigt dyr reform eftersom alla hög- och medelinkomsttagare får lika mycket. Bättre vore att sänka löneskatten för låginkomsttagare, men nog kommer julgrisen att flyga innan Vänsterpartiet föreslår det.

V hävdar att rut inte varit effektivt eftersom det inte avskaffat alla svartjobb. Det är sant, men det ligger ändå ett imponerande tankearbete bakom slutsatsen. Med samma logik borde inkomstskatten avskaffas eftersom inte alla betalar den. Undrar om V kommer fullfölja tanken.

Egentligen är avdrag för specifika sektorer inte en särskilt klok politik, rent nationalekonomiskt. De gör skattesystemet svårare att överblicka och förutse. Rutavdraget har visat sig vara ett lysande undantag. Det säger Karl Wennberg, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han påpekar, likt finansministern, att rutavdraget varit mycket framgångsrikt när det gäller att göra svarta jobb vita. Det har dessutom skapat jobb för människor som annars skulle stått långt ifrån arbetsmarknaden och är på så vis en dubbel vinst för samhället.

När Magdalena Andersson sätter på sig sina empiriska glasögon är det uppenbart att hon ser avdragets fördelar. Synd bara att de ideologiska glasögonen är på så ofta.

Henrik Hall/SNB