09 jan 2016 06:00

09 jan 2016 06:00

Var är den feministiska politiken?

Övergrepp.

Under nyårsnatten begicks mängder av övergrepp mot kvinnor. I Köln och Hamburg blev över hundra kvinnor utsatta.

Grupper av män omringade kvinnorna, ofredade dem sexuellt eller i vissa fall våldtog dem, stal deras värdesaker och slet i kvinnornas kläder. Enligt vittnesmålen ska männen ha varit från Mellanöstern och Nordafrika. Också i Helsingfors skedde ofredanden. Där hade polisen fått varningar och kunde förhindra allvarliga brott eftersom områdena grundligt övervakades.

Även i Sverige var kvinnor med om liknande händelser under nyårsnatten. I Kalmar kom minst nio anmälningar in från kvinnor som blivit antastade av grupper av män. De berättar om hur männen omringat dem. En kvinna återger hur två män höll utkik medan tre andra tafsade på henne och försökte slita in henne i en bil. En förbipasserande man kom till hennes undsättning och körde hem henne till hennes föräldrar.

Det här handlar om en ny sorts brottslighet. Organiserade ofredanden och trakasserier mot kvinnor. Tysklands förbundskansler var snabbt ut att kommentera händelserna. ”Alla medel måste sättas in för att identifiera de skyldiga” sa Angela Merkel.

Övergreppen sprider stor rädsla och många vill ha svar på hur man ska förebygga att någonting liknande händer igen. Därför är det anmärkningsvärt att inte en enda regeringsföreträdare uttalat sig om dåden. En feministisk regering med en feministisk utrikespolitik borde åtminstone fördöma trakasserierna som visar på en förlegad kvinnosyn. Men det enda som hörs är hycklande tystnad.

När man diskuterar brott som begåtts av en grupp män från Mellanöstern eller Nordafrika är det viktigt att inte dra alla från dessa länder över en kam. De flesta begår inga brott. Men man måste också kunna tala om de brott som sker. De som drabbas värst är kvinnor som befinner sig i de förtryckande männens närhet. Kvinnor vittnar om våldtäkter och övergrepp under resan för att söka asyl. Dessa kvinnor är i särskilt behov av skydd, vilket vi borde kunna ge dem i Sverige.

De män som kommer till Europa och inte respekterar kvinnors rättigheter bör fördömas och brotten bekämpas. Ett värdegrundsarbete behövs. Men det är ett långsiktigt projekt. Även i ett kortare perspektiv ska kvinnor kunna vara utomhus ensamma utan att utstå trakasserier.

I Finland hade polisen fått nys om vad som komma skulle. Därför kunde många brott förhindras. Dessutom rapporteras polisens tröskel för ingripande vara låg. I Köln däremot, fanns inte tillräcklig polisberedskap för att komma åt ligor som sexuellt ofredade kvinnor och stal från dem. Rätt resurser är avgörande för att förhindra brott och för att lagföra dem som bryter mot lagen.

När angrepp mot kvinnor sker i organiserade form behövs politiska åtgärder. Det är hög tid för regeringen att visa att den feministiska politiken består av mer än ytterligare en pappamånad.

Anna Sandström/SNB

Grupper av män omringade kvinnorna, ofredade dem sexuellt eller i vissa fall våldtog dem, stal deras värdesaker och slet i kvinnornas kläder. Enligt vittnesmålen ska männen ha varit från Mellanöstern och Nordafrika. Också i Helsingfors skedde ofredanden. Där hade polisen fått varningar och kunde förhindra allvarliga brott eftersom områdena grundligt övervakades.

Även i Sverige var kvinnor med om liknande händelser under nyårsnatten. I Kalmar kom minst nio anmälningar in från kvinnor som blivit antastade av grupper av män. De berättar om hur männen omringat dem. En kvinna återger hur två män höll utkik medan tre andra tafsade på henne och försökte slita in henne i en bil. En förbipasserande man kom till hennes undsättning och körde hem henne till hennes föräldrar.

Det här handlar om en ny sorts brottslighet. Organiserade ofredanden och trakasserier mot kvinnor. Tysklands förbundskansler var snabbt ut att kommentera händelserna. ”Alla medel måste sättas in för att identifiera de skyldiga” sa Angela Merkel.

Övergreppen sprider stor rädsla och många vill ha svar på hur man ska förebygga att någonting liknande händer igen. Därför är det anmärkningsvärt att inte en enda regeringsföreträdare uttalat sig om dåden. En feministisk regering med en feministisk utrikespolitik borde åtminstone fördöma trakasserierna som visar på en förlegad kvinnosyn. Men det enda som hörs är hycklande tystnad.

När man diskuterar brott som begåtts av en grupp män från Mellanöstern eller Nordafrika är det viktigt att inte dra alla från dessa länder över en kam. De flesta begår inga brott. Men man måste också kunna tala om de brott som sker. De som drabbas värst är kvinnor som befinner sig i de förtryckande männens närhet. Kvinnor vittnar om våldtäkter och övergrepp under resan för att söka asyl. Dessa kvinnor är i särskilt behov av skydd, vilket vi borde kunna ge dem i Sverige.

De män som kommer till Europa och inte respekterar kvinnors rättigheter bör fördömas och brotten bekämpas. Ett värdegrundsarbete behövs. Men det är ett långsiktigt projekt. Även i ett kortare perspektiv ska kvinnor kunna vara utomhus ensamma utan att utstå trakasserier.

I Finland hade polisen fått nys om vad som komma skulle. Därför kunde många brott förhindras. Dessutom rapporteras polisens tröskel för ingripande vara låg. I Köln däremot, fanns inte tillräcklig polisberedskap för att komma åt ligor som sexuellt ofredade kvinnor och stal från dem. Rätt resurser är avgörande för att förhindra brott och för att lagföra dem som bryter mot lagen.

När angrepp mot kvinnor sker i organiserade form behövs politiska åtgärder. Det är hög tid för regeringen att visa att den feministiska politiken består av mer än ytterligare en pappamånad.

Anna Sandström/SNB