11 feb 2016 06:00

11 feb 2016 06:00

Öka rot för landsbygden

Rot-avdraget. Branschorganisationen Sveriges byggindustrier talar om en stor minskning av rot-jobben efter årsskiftet, som en följd av det sänkta rot-avdraget.

Ola Månsson, vd på Sveriges byggindustrier säger till Ekot (29/1) att minskningen är så markant att medlemsföretagen hör av sig och säger att de måste säga upp personal. Månsson varnar för uppsägningar och fler svarta jobb, samt att möjligheterna att hitta jobb för nyanlända försvåras i och med att färre använder sig av rot-avdraget.

Numera kan man dra av 30 procent av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor, mot tidigare 50 procent. År 2015 var ett rekordår för rot-avdraget då många passade på att renovera innan regeringen gjorde det dyrare.

När statsminister Löfven (S) aviserade sänkningen sade han att man för pengarna ska bygga bostäder i storstäderna. Det innebär en omflyttning av resurser från landsbygd och mindre städer till storstäderna. Frågan är dock om något alls sparas på att sänka rot-avdraget. När färre väljer att renovera och folk sägs upp inom byggsektorn leder det till minskade skatteintäkter. Rot-avdraget har också lett till att svartarbetet inom byggsektorn har minskat.

Med lägre priser väljer färre att betala kostnaden för renoveringen under bordet. Det sänkta Rot-avdraget kommer därför inte ge något större klirr i kassan för staten. De som däremot drabbas är de som köpt villor med omfattande renoveringsbehov. Rot-avdraget har varit ett bra sätt att höja standarden i renoveringsobjekt och samtidigt gett större garanti för att få tillbaka pengarna vid en försäljning.

Regeringen väljer att sänka rot-avdragen för att satsa på hyresrätter i storstäderna. Men subventioner är en dålig metod för att få fram lägenheter. De riskerar att driva upp byggkostnaderna och öka vinsten för byggbolagen. För att få till fler bostäder krävs andra lösningar, som enklare regelverk och förenklade planprocesser. Rot-avdraget har gett upphov till många jobb över hela landet. Subventioner för att bygga hyresrätter gynnar i stället storbolagen på de mindre byggföretagens bekostnad, samt storstäderna istället för övriga landet.

Rot-avdraget har gjort det möjlighet för den som vill flytta till landsbygden att köpa en villa med renoveringsbehov och renovera upp den utan att ha stora besparingar. Vinsten för staten kommer när huset säljs och vinsten blir större och därmed skatten också högre.

Miljöpartiet har länge drivit linjen att bredda rut-avdraget till att omfatta även reparationer med motiveringen att det kan skapa jobb med bra villkor, samtidigt som cyklar, kläder och skor som lagas kan användas länge och ger mindre skada på miljön.

Med samma argumentation borde partiet också ställa sig bakom att åter höja rot-avdraget. Men i stället för jobb i hela landet väljer regeringen att prioritera stora företag i storstäderna.

Anna Sandström/SNB

Ola Månsson, vd på Sveriges byggindustrier säger till Ekot (29/1) att minskningen är så markant att medlemsföretagen hör av sig och säger att de måste säga upp personal. Månsson varnar för uppsägningar och fler svarta jobb, samt att möjligheterna att hitta jobb för nyanlända försvåras i och med att färre använder sig av rot-avdraget.

Numera kan man dra av 30 procent av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor, mot tidigare 50 procent. År 2015 var ett rekordår för rot-avdraget då många passade på att renovera innan regeringen gjorde det dyrare.

När statsminister Löfven (S) aviserade sänkningen sade han att man för pengarna ska bygga bostäder i storstäderna. Det innebär en omflyttning av resurser från landsbygd och mindre städer till storstäderna. Frågan är dock om något alls sparas på att sänka rot-avdraget. När färre väljer att renovera och folk sägs upp inom byggsektorn leder det till minskade skatteintäkter. Rot-avdraget har också lett till att svartarbetet inom byggsektorn har minskat.

Med lägre priser väljer färre att betala kostnaden för renoveringen under bordet. Det sänkta Rot-avdraget kommer därför inte ge något större klirr i kassan för staten. De som däremot drabbas är de som köpt villor med omfattande renoveringsbehov. Rot-avdraget har varit ett bra sätt att höja standarden i renoveringsobjekt och samtidigt gett större garanti för att få tillbaka pengarna vid en försäljning.

Regeringen väljer att sänka rot-avdragen för att satsa på hyresrätter i storstäderna. Men subventioner är en dålig metod för att få fram lägenheter. De riskerar att driva upp byggkostnaderna och öka vinsten för byggbolagen. För att få till fler bostäder krävs andra lösningar, som enklare regelverk och förenklade planprocesser. Rot-avdraget har gett upphov till många jobb över hela landet. Subventioner för att bygga hyresrätter gynnar i stället storbolagen på de mindre byggföretagens bekostnad, samt storstäderna istället för övriga landet.

Rot-avdraget har gjort det möjlighet för den som vill flytta till landsbygden att köpa en villa med renoveringsbehov och renovera upp den utan att ha stora besparingar. Vinsten för staten kommer när huset säljs och vinsten blir större och därmed skatten också högre.

Miljöpartiet har länge drivit linjen att bredda rut-avdraget till att omfatta även reparationer med motiveringen att det kan skapa jobb med bra villkor, samtidigt som cyklar, kläder och skor som lagas kan användas länge och ger mindre skada på miljön.

Med samma argumentation borde partiet också ställa sig bakom att åter höja rot-avdraget. Men i stället för jobb i hela landet väljer regeringen att prioritera stora företag i storstäderna.

Anna Sandström/SNB