14 feb 2016 06:00

14 feb 2016 06:00

Samsyn borde vara självklart

LEDARE

I förra veckan presenterades ”Samsyn Västergötland”. Tre tunga idrottsförbund har undertecknat ett avtal som skall uppmuntra att ungdomar upp till 16 år skall kunna utöva flera idrotter samtidigt.

Det är fotboll, ishockey och handboll som gjort gemensam sak och det hela presenterades på en pressträff där respektive förbundsordförande fanns på plats för att verkligen ge tyngd åt det hela.

Naturligtvis kan man bara applådera i initiativet som borde vara något alldeles självklart. Något dokument skulle egentligen inte behövas, men det bedöms uppenbarligen vara ett problem.

Visst är det så, det är ingen hemlighet att många känner sig pressade att tidigt välja sport för att kunna hänga med i konkurrensen.

Kan detta förhindras och avdramatiseras av ”Samsyn Västergötland” är mycket vunnet, men det krävs hårt jobb och upplysning för att få det hela att fungera.

Visst, förbunden har ett stort ansvar genom att inte lägga verksamhet under den då kallade lågsäsongen. Här tycker jag att ishockeyn måste ta sig en rejäl funderare på TV-pucken. Turneringen för 15-åringar som enligt min mening har spelat ut sin roll. Dels avgörs den tidigt på hösten varje år och dels ligger det en flerårig satsning med samlingar, träningar, fystester och turneringar bakom. Ingen överdrift att uttagningar och gallring börjar redan i tolvårsåldern. Ok, en och annan har säkert sporrats av detta, men många har slagits ut vägen och lämnat sporten.

Inte minst på föräldrars inrådan som dragit slutsatsen: är man inte med i TV-pucken kan man ändå aldrig bli något. Lika bra att satsa på något annat...

Jag tycker man skall vara mycket försiktig med distriktslagsverksamhet före 16 års ålder. Det skulle dämpa hetsen.

Här har fotbollen tagit bra beslut och kör från och med 2016 med läger öppna för alla utan selektering i åldersgrupper 13 till 16 år.

Klubbarna har också ett stort ansvar att hålla sig till sina säsonger och se till att Samsyn följs. Det borde inte vara något problem, men det gäller att ledarna förstår vad det handlar om.

Sedan det här med föräldrar som naturligtvis har en stor påverkan på sina barn.

Nu finns det ett gemensamt dokument framtaget för att underlätta. Den får inte bli någon skrivbordsprodukt.

Barn och ungdomsidrott skall alltid utgå från barnen själva. Det håller alla med om, men det gäller att det ser ut så i verkligheten också.

Man skall komma ihåg att organiserad idrott för de allra flesta är något som hör ungdomen till. Målsättningen att få fler att idrotta längre är helt rätt. Kan ungdomsidrott sporra till ett livslångt intresse för att röra på sig är det en stor vinst för hela samhället. Viktigare än alla mål och poäng.

Det är fotboll, ishockey och handboll som gjort gemensam sak och det hela presenterades på en pressträff där respektive förbundsordförande fanns på plats för att verkligen ge tyngd åt det hela.

Naturligtvis kan man bara applådera i initiativet som borde vara något alldeles självklart. Något dokument skulle egentligen inte behövas, men det bedöms uppenbarligen vara ett problem.

Visst är det så, det är ingen hemlighet att många känner sig pressade att tidigt välja sport för att kunna hänga med i konkurrensen.

Kan detta förhindras och avdramatiseras av ”Samsyn Västergötland” är mycket vunnet, men det krävs hårt jobb och upplysning för att få det hela att fungera.

Visst, förbunden har ett stort ansvar genom att inte lägga verksamhet under den då kallade lågsäsongen. Här tycker jag att ishockeyn måste ta sig en rejäl funderare på TV-pucken. Turneringen för 15-åringar som enligt min mening har spelat ut sin roll. Dels avgörs den tidigt på hösten varje år och dels ligger det en flerårig satsning med samlingar, träningar, fystester och turneringar bakom. Ingen överdrift att uttagningar och gallring börjar redan i tolvårsåldern. Ok, en och annan har säkert sporrats av detta, men många har slagits ut vägen och lämnat sporten.

Inte minst på föräldrars inrådan som dragit slutsatsen: är man inte med i TV-pucken kan man ändå aldrig bli något. Lika bra att satsa på något annat...

Jag tycker man skall vara mycket försiktig med distriktslagsverksamhet före 16 års ålder. Det skulle dämpa hetsen.

Här har fotbollen tagit bra beslut och kör från och med 2016 med läger öppna för alla utan selektering i åldersgrupper 13 till 16 år.

Klubbarna har också ett stort ansvar att hålla sig till sina säsonger och se till att Samsyn följs. Det borde inte vara något problem, men det gäller att ledarna förstår vad det handlar om.

Sedan det här med föräldrar som naturligtvis har en stor påverkan på sina barn.

Nu finns det ett gemensamt dokument framtaget för att underlätta. Den får inte bli någon skrivbordsprodukt.

Barn och ungdomsidrott skall alltid utgå från barnen själva. Det håller alla med om, men det gäller att det ser ut så i verkligheten också.

Man skall komma ihåg att organiserad idrott för de allra flesta är något som hör ungdomen till. Målsättningen att få fler att idrotta längre är helt rätt. Kan ungdomsidrott sporra till ett livslångt intresse för att röra på sig är det en stor vinst för hela samhället. Viktigare än alla mål och poäng.