26 feb 2016 06:00

26 feb 2016 06:00

Vårdbiträden gör stor nytta

LEDARE

Vården. I en debattartikel i Dagens Nyheter (25/2) lyfter Liberalernas partiledare Jan Björklund tillsammans med landstingsrådet Anna Starbrink och riksdagsledamoten Barbro Westerholm ett förslag om att återinföra vårdbiträden.

Vårdförbundet kallar förslaget för föråldrat. Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, säger till TT (25/2): ”Det är inte gårdagens profession som kommer att lösa framtidens vård” säger hon.

Liberalerna föreslår i sin debattartikel att vårdbiträden ska återinföras för att utföra enklare arbetsuppgifter. Det kan handla om allt från att servera lunchbrickor och tvätta kläder till enklare städning och vaktmästaruppgifter.

Sineva Ribeiro hävdar däremot att det behövs goda lokalvårdare som kan städa ordentligt, och att vårdbiträden inte ska göra det. Hon menar att det behövs lokalvårdare som förstår vad det innebär att städa på sjukhus där det behövs kunskap om bakterier och blod.

För att arbeta på sjukhus behövs det särskilda kunskaper om hygien. Men i dag är det inte enbart lokalvårdare som städar på sjukhus. Även undersköterskor sköter uppgifter som att sortera tvätt och bädda om sängar. Någonting man inte egentligen behöver vara undersköterska för att klara av. Det skulle räcka med en internutbildning där hygiensköterskan utbildar ny personal och följer upp hur man sköter arbetet på rätt sätt.

Tanken är inte att vårdbiträden ska ta över lokalvårdarnas uppgifter men däremot avlasta undersköterskorna, som i sin tur kan avlasta sjuksköterskorna genom att hjälpa till med uppgifter så som att lägga om sår eller kontrollera blodtryck på patienter.

Att återinföra vårdbiträden skulle också kunna vara ett bra sätt för utlandsfödda att komma i arbete då det är arbeten där man inte behöver ha så goda språkkunskaper. Sänkta trösklar till arbetsmarknaden behövs i och med de höga migrationsströmmarna. Att arbeta som vårdbiträde kan göra så att exempelvis personer som tidigare arbetat inom vården får fortsätta att arbeta och inte tappa vanan, samtidigt som man lär sig språket och/eller får sin utbildning validerad.

Det ligger tyvärr i fackförbundens natur att vilja förhindra enkla arbeten med icke kvalificerade arbetsuppgifter. I Dalarna ville Kommunal stoppa nyanlända läkare från att jobba som undersköterskor medan de väntade på svensk läkarlegitimation, då förbundet ifrågasatte läkarnas kompetens.

Fackens överdrivna rädsla för pressade löner bör inte få hålla folk utanför arbetsmarknaden. Folk med icke kvalificerade arbetsuppgifter skulle kunna ha lägre löner utan att det påverkar utbildad vårdpersonal. Om undersköterskor och sjuksköterskor, samt även läkare, arbetar med det som särskiljer dess profession medan vårdbiträden sköter icke kvalificerade arbetsuppgifter kan resurser frigöras, och arbetssituationen för samtliga inom vården förbättras.

Anna Sandström/SNB

 

Vårdförbundet kallar förslaget för föråldrat. Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, säger till TT (25/2): ”Det är inte gårdagens profession som kommer att lösa framtidens vård” säger hon.

Liberalerna föreslår i sin debattartikel att vårdbiträden ska återinföras för att utföra enklare arbetsuppgifter. Det kan handla om allt från att servera lunchbrickor och tvätta kläder till enklare städning och vaktmästaruppgifter.

Sineva Ribeiro hävdar däremot att det behövs goda lokalvårdare som kan städa ordentligt, och att vårdbiträden inte ska göra det. Hon menar att det behövs lokalvårdare som förstår vad det innebär att städa på sjukhus där det behövs kunskap om bakterier och blod.

För att arbeta på sjukhus behövs det särskilda kunskaper om hygien. Men i dag är det inte enbart lokalvårdare som städar på sjukhus. Även undersköterskor sköter uppgifter som att sortera tvätt och bädda om sängar. Någonting man inte egentligen behöver vara undersköterska för att klara av. Det skulle räcka med en internutbildning där hygiensköterskan utbildar ny personal och följer upp hur man sköter arbetet på rätt sätt.

Tanken är inte att vårdbiträden ska ta över lokalvårdarnas uppgifter men däremot avlasta undersköterskorna, som i sin tur kan avlasta sjuksköterskorna genom att hjälpa till med uppgifter så som att lägga om sår eller kontrollera blodtryck på patienter.

Att återinföra vårdbiträden skulle också kunna vara ett bra sätt för utlandsfödda att komma i arbete då det är arbeten där man inte behöver ha så goda språkkunskaper. Sänkta trösklar till arbetsmarknaden behövs i och med de höga migrationsströmmarna. Att arbeta som vårdbiträde kan göra så att exempelvis personer som tidigare arbetat inom vården får fortsätta att arbeta och inte tappa vanan, samtidigt som man lär sig språket och/eller får sin utbildning validerad.

Det ligger tyvärr i fackförbundens natur att vilja förhindra enkla arbeten med icke kvalificerade arbetsuppgifter. I Dalarna ville Kommunal stoppa nyanlända läkare från att jobba som undersköterskor medan de väntade på svensk läkarlegitimation, då förbundet ifrågasatte läkarnas kompetens.

Fackens överdrivna rädsla för pressade löner bör inte få hålla folk utanför arbetsmarknaden. Folk med icke kvalificerade arbetsuppgifter skulle kunna ha lägre löner utan att det påverkar utbildad vårdpersonal. Om undersköterskor och sjuksköterskor, samt även läkare, arbetar med det som särskiljer dess profession medan vårdbiträden sköter icke kvalificerade arbetsuppgifter kan resurser frigöras, och arbetssituationen för samtliga inom vården förbättras.

Anna Sandström/SNB