07 apr 2016 06:00

07 apr 2016 06:00

Regeringen vilseleder allmänheten

Avväpning. I det tysta pågår ett hårt arbete inom Europeiska Unionen med att avväpna medborgarna.

Efter terrordåden i Paris presenterade EU-kommissionen hastigt ett förslag till nytt vapendirektiv, som reglerar hantering av legala skjutvapen. Förslaget innebar bland annat att flera halvautomatiska vapen skulle bli förbjudna. Detta motiverades främst med att det skulle minska risken för illegala aktiviteter.

Kommissionens förslag kritiserades hårt. De svenska remissinstanserna var över lag starkt kritiska. De påminde till exempel om bristen på samband mellan lagliga vapen och kriminell aktivitet och om skyttets betydelse för att bevara det svenska totalförsvarets förmåga. Det är genom fritidsskyttet som de flesta, till exempel inom Polisen och Försvaret, får den mängdträning som behövs. Det fanns en enighet bland remissinstanserna från Brottsförebyggande rådet till Svenska Skyttesportförbundet –förslaget skulle inte få påstådd effekt. Även riksdagen förklarade sig starkt kritisk till förslaget.

Efter terrordåden i Bryssel uppstod farhågan att förslaget skulle komma åter med förnyad kraft. Så har det också blivit. Enligt läckta dokument föreslår Ministerrådet att vapendirektivet ska förändras bland annat så att alla halvautomater med löstagbara magasin blir otillåtna.

Även denna gång används terrorismen och kriminalitet som motiv för förändringarna. I dokumentet nämns uttryckligen att EU:s inrikes- och justitieministrar vid sitt möte efter Brysseldåden uttryckte behovet av att snabbt få till stånd ändringar i lagstiftningen kring förvärv och innehav av skjutvapen.

Men motiveringen är inte mer ärlig nu än den var sist. Hur många lagligt ägda vapen användes vid terrordåden i Paris? Vid attackerna i Bryssel? Inga.

Att på det här viset vilseleda allmänheten med en befogad oro för terrordåd, att lura dem att tro att de ska bli säkrare när så inte är fallet, är oacceptabelt.

Det finns dock anledning att misstänka att statsminister Stefan Löfven (S) ger detta bedrägliga förslag sitt gillande. Enligt det läckta dokumentet förefaller den svenska linjen vara att få till två undantag. Först ett undantag från halvautomatförbudet, därefter ett som undantar alla på marknaden förekommande modeller från det första undantaget.

Eftersom de svenska förhandlarna måste antas agera enligt regeringens instruktioner vill uppenbarligen S och MP avväpna den svenska allmogen. Problemet är att det finns ett kompakt motstånd mot detta i riksdagen samt bland folk i allmänhet. Därför försöker regeringen smyga sig till den önskade lagstiftningen genom att gå emot såväl folket som dess främsta valda församling riksdagen. Då inget parti har protesterat hittills finns anledning att tro att EU-nämnden inte är erforderligt uppdaterad.

Varken det svenska folket eller riksdagen förtjänar att luras på detta vis av regeringen och EU. Om regeringen inte kan övertyga om att situationen är ett misstag bör oppositionspartierna allvarligt överväga att väcka en misstroendeförklaring mot statsministern.

Daniel Persson/SNB

Efter terrordåden i Paris presenterade EU-kommissionen hastigt ett förslag till nytt vapendirektiv, som reglerar hantering av legala skjutvapen. Förslaget innebar bland annat att flera halvautomatiska vapen skulle bli förbjudna. Detta motiverades främst med att det skulle minska risken för illegala aktiviteter.

Kommissionens förslag kritiserades hårt. De svenska remissinstanserna var över lag starkt kritiska. De påminde till exempel om bristen på samband mellan lagliga vapen och kriminell aktivitet och om skyttets betydelse för att bevara det svenska totalförsvarets förmåga. Det är genom fritidsskyttet som de flesta, till exempel inom Polisen och Försvaret, får den mängdträning som behövs. Det fanns en enighet bland remissinstanserna från Brottsförebyggande rådet till Svenska Skyttesportförbundet –förslaget skulle inte få påstådd effekt. Även riksdagen förklarade sig starkt kritisk till förslaget.

Efter terrordåden i Bryssel uppstod farhågan att förslaget skulle komma åter med förnyad kraft. Så har det också blivit. Enligt läckta dokument föreslår Ministerrådet att vapendirektivet ska förändras bland annat så att alla halvautomater med löstagbara magasin blir otillåtna.

Även denna gång används terrorismen och kriminalitet som motiv för förändringarna. I dokumentet nämns uttryckligen att EU:s inrikes- och justitieministrar vid sitt möte efter Brysseldåden uttryckte behovet av att snabbt få till stånd ändringar i lagstiftningen kring förvärv och innehav av skjutvapen.

Men motiveringen är inte mer ärlig nu än den var sist. Hur många lagligt ägda vapen användes vid terrordåden i Paris? Vid attackerna i Bryssel? Inga.

Att på det här viset vilseleda allmänheten med en befogad oro för terrordåd, att lura dem att tro att de ska bli säkrare när så inte är fallet, är oacceptabelt.

Det finns dock anledning att misstänka att statsminister Stefan Löfven (S) ger detta bedrägliga förslag sitt gillande. Enligt det läckta dokumentet förefaller den svenska linjen vara att få till två undantag. Först ett undantag från halvautomatförbudet, därefter ett som undantar alla på marknaden förekommande modeller från det första undantaget.

Eftersom de svenska förhandlarna måste antas agera enligt regeringens instruktioner vill uppenbarligen S och MP avväpna den svenska allmogen. Problemet är att det finns ett kompakt motstånd mot detta i riksdagen samt bland folk i allmänhet. Därför försöker regeringen smyga sig till den önskade lagstiftningen genom att gå emot såväl folket som dess främsta valda församling riksdagen. Då inget parti har protesterat hittills finns anledning att tro att EU-nämnden inte är erforderligt uppdaterad.

Varken det svenska folket eller riksdagen förtjänar att luras på detta vis av regeringen och EU. Om regeringen inte kan övertyga om att situationen är ett misstag bör oppositionspartierna allvarligt överväga att väcka en misstroendeförklaring mot statsministern.

Daniel Persson/SNB