08 apr 2016 06:00

08 apr 2016 06:00

Välkommet asylutspel från M

Integration. De byråkratiska murar som möter asylsökande som vill jobba uppmärksammas alltmer. Nu har Moderaterna presenterat flera förslag tänkta att underlätta för nyanlända att komma i arbete. Det är välkommet och inte en dag för sent.

I dag hindras över 100 000 asylsökande från att arbeta i väntan på besked om uppehållstillstånd, trots att Migrationsverket vill att nyanlända försörjer sig själva redan då. Det är ett onödigt grymt system där människor döms till passivitet och som försvårar integrationen avsevärt. Dessutom innebär det en kostnad som Sverige inte har råd med när handläggningstiden för en asylansökan är i genomsnitt två år.

I Svenska Dagbladet (7/4) presenterade moderatledaren Anna Kinberg Batra tillsammans med partiets integrationspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson förslag som ska underlätta för asylsökande att söka och förhoppningsvis också få ett jobb. Moderaterna vill därför att den asylsökandes kompetens kartläggs så fort personen kommer till Sverige. Ett än viktigare förslag är att Migrationsverket föreslås ge direkt hjälp med ansökningar som bevisar att den asylsökande är undantagen kravet på arbetstillstånd, det så kallade AT-UND. Utan ett sådant är vägen till ett hederligt arbete stängd.

Moderaterna vill även att Migrationsverket blir den myndighet som utfärdar samordningsnummer, vilket fungerar som ett personnummer för människor som inte är folkbokförda i landet. I dag är det i princip omöjligt för en asylsökande att ordna detta på egen hand, och ett samordningsnummer är en förutsättning för att kunna bli anställd. Slutligen vill partiet att asylsökande ska få öppna konton så att arbetsgivare ska kunna betala ut löner.

Samtliga förslag som presenteras är steg i rätt riktning. Däremot är det märkligt att Moderaterna inte uppmärksammade felen i systemet redan när de i regeringsställning var med och gjorde det möjligt för asylsökande att arbeta.

Bristerna i den omhändertagandementalitet som har präglat svensk migrationspolitik blir allt tydligare. Systemet, så som det har fungerat, har varit i det närmaste renons på insikten att människor som söker sig hit faktiskt kan och vill arbeta. Att det sedan lång tid tillbaka inte har varit rutin att undersöka kompetensen hos människor som vill komma till Sverige är ett nedslående exempel på detta.

Att asylsökande tidigt ges chansen att söka arbete är självklart viktigt, men fler reformer måste till för att klara de utmaningar som migrationen ställer på Sverige. Den stora frågan är hur vi ska hantera att tusentals människor med låg eller ingen utbildning måste komma in på en arbetsmarknad som utmärks av höga ingångslöner och högutbildad arbetskraft. Här bör borgerligheten inte dröja med att presentera ett gemensamt svar.

Erik Thyselius/SNB

I dag hindras över 100 000 asylsökande från att arbeta i väntan på besked om uppehållstillstånd, trots att Migrationsverket vill att nyanlända försörjer sig själva redan då. Det är ett onödigt grymt system där människor döms till passivitet och som försvårar integrationen avsevärt. Dessutom innebär det en kostnad som Sverige inte har råd med när handläggningstiden för en asylansökan är i genomsnitt två år.

I Svenska Dagbladet (7/4) presenterade moderatledaren Anna Kinberg Batra tillsammans med partiets integrationspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson förslag som ska underlätta för asylsökande att söka och förhoppningsvis också få ett jobb. Moderaterna vill därför att den asylsökandes kompetens kartläggs så fort personen kommer till Sverige. Ett än viktigare förslag är att Migrationsverket föreslås ge direkt hjälp med ansökningar som bevisar att den asylsökande är undantagen kravet på arbetstillstånd, det så kallade AT-UND. Utan ett sådant är vägen till ett hederligt arbete stängd.

Moderaterna vill även att Migrationsverket blir den myndighet som utfärdar samordningsnummer, vilket fungerar som ett personnummer för människor som inte är folkbokförda i landet. I dag är det i princip omöjligt för en asylsökande att ordna detta på egen hand, och ett samordningsnummer är en förutsättning för att kunna bli anställd. Slutligen vill partiet att asylsökande ska få öppna konton så att arbetsgivare ska kunna betala ut löner.

Samtliga förslag som presenteras är steg i rätt riktning. Däremot är det märkligt att Moderaterna inte uppmärksammade felen i systemet redan när de i regeringsställning var med och gjorde det möjligt för asylsökande att arbeta.

Bristerna i den omhändertagandementalitet som har präglat svensk migrationspolitik blir allt tydligare. Systemet, så som det har fungerat, har varit i det närmaste renons på insikten att människor som söker sig hit faktiskt kan och vill arbeta. Att det sedan lång tid tillbaka inte har varit rutin att undersöka kompetensen hos människor som vill komma till Sverige är ett nedslående exempel på detta.

Att asylsökande tidigt ges chansen att söka arbete är självklart viktigt, men fler reformer måste till för att klara de utmaningar som migrationen ställer på Sverige. Den stora frågan är hur vi ska hantera att tusentals människor med låg eller ingen utbildning måste komma in på en arbetsmarknad som utmärks av höga ingångslöner och högutbildad arbetskraft. Här bör borgerligheten inte dröja med att presentera ett gemensamt svar.

Erik Thyselius/SNB