16 apr 2016 06:00

16 apr 2016 06:00

Sällsynt dåligt omdöme av nämndeman

LEDARE

En nämndeman uttrycker i ett mejl sin beundran för en utredares arbete i det stora bagerimålet som pågår i Göteborgs tingsrätt. Följden kan komma att bli att hela rättegången, där två Skövdebor finns med bland de åtalade, måste tas om. Det kunde SLA avslöja i veckan.

De flesta av oss tog sig nog för pannan när vi nåddes av den här nyheten. Hur kan en nämndeman agera så omdömeslöst?

Det exakta svaret lär vi nog aldrig få. Det troliga svaret är att nämndemannen vare sig tänkte efter eller till fullo förstod vad vederbörande gjorde. Och då blir man både en smula rädd och väldigt fundersam. Här handlar det ändå om att fullgöra ett viktigt uppdrag i en domstol, och det får inte finnas minsta misstanke om partiskhet åt något håll.

Göteborgs tingsrätt reagerade omgående när man fick kännedom om mejlet och förklarade att förtroendet för nämndemannen, som så långt suttit med under hela den långa rättegången, är förbrukat och stängde av vederbörande från målet.

Men tyvärr var skadan redan skedd.

Givetvis, och här handlar det om rättssäkerhet, reagerade bland andra en av de åtalade Skövdeborna och tyckte att rättegången inte kunde fortsätta med övriga nämndemän, trots att den mejlande nämndemannen stängts av. Tingsrätten själva anser att man kan fortsätta men det finns möjlighet att överklaga det ställningstagandet. Rättegången har pågått under 15 dagar och det skulle alltså fortfarande kunna bli så att hela rättegången måste tas om från början, med helt nya nämndemän.

Och vem får stå för kostnaden i så fall? Vi skattebetalare givetvis. Och kostnaden lär inte bli obetydlig i det här fallet.

Det mest allvarliga är trots allt att en enskild nämndeman kan agera på det här sättet. Det tyder på ett sällsynt dåligt omdöme och borde utgöra grund för att vederbörande inte borde vara nämndeman över huvud taget i fortsättningen. De åtalade riskerar fleråriga fängelsestraff och rättssäkerheten får aldrig vara ifrågasatt.

Peter Henriksson

De flesta av oss tog sig nog för pannan när vi nåddes av den här nyheten. Hur kan en nämndeman agera så omdömeslöst?

Det exakta svaret lär vi nog aldrig få. Det troliga svaret är att nämndemannen vare sig tänkte efter eller till fullo förstod vad vederbörande gjorde. Och då blir man både en smula rädd och väldigt fundersam. Här handlar det ändå om att fullgöra ett viktigt uppdrag i en domstol, och det får inte finnas minsta misstanke om partiskhet åt något håll.

Göteborgs tingsrätt reagerade omgående när man fick kännedom om mejlet och förklarade att förtroendet för nämndemannen, som så långt suttit med under hela den långa rättegången, är förbrukat och stängde av vederbörande från målet.

Men tyvärr var skadan redan skedd.

Givetvis, och här handlar det om rättssäkerhet, reagerade bland andra en av de åtalade Skövdeborna och tyckte att rättegången inte kunde fortsätta med övriga nämndemän, trots att den mejlande nämndemannen stängts av. Tingsrätten själva anser att man kan fortsätta men det finns möjlighet att överklaga det ställningstagandet. Rättegången har pågått under 15 dagar och det skulle alltså fortfarande kunna bli så att hela rättegången måste tas om från början, med helt nya nämndemän.

Och vem får stå för kostnaden i så fall? Vi skattebetalare givetvis. Och kostnaden lär inte bli obetydlig i det här fallet.

Det mest allvarliga är trots allt att en enskild nämndeman kan agera på det här sättet. Det tyder på ett sällsynt dåligt omdöme och borde utgöra grund för att vederbörande inte borde vara nämndeman över huvud taget i fortsättningen. De åtalade riskerar fleråriga fängelsestraff och rättssäkerheten får aldrig vara ifrågasatt.

Peter Henriksson