21 apr 2016 06:00

21 apr 2016 08:15

Vi har rätt att få veta

LEDARE

Skövde kommuns socialchef, Saeed Ardane, slutar på sin post helt plötsligt och orsaken sägs vara att kommundirektören Tomas Fellbrandt och Ardane har olika uppfattningar om socialtjänstens utveckling, ledning och styrning. Mycket mer än så får vi inte veta.

Det händer givetvis att en kommunledning och en hög chefstjänsteman kommer på kollisionskurs och att någon då får sluta. Det hör till spelreglerna.

Men det är också viktigt att vi skattebetalare får reda på vad det beror på. Jag skulle vilja säga att jag inte kan komma på många undantag när sådan information kan undanhållas. Möjligtvis kan information undanhållas om det skulle handla om väldigt personliga saker eller om man på något sätt vill skydda en tredje part.

Här vet vi dock att det uppstått någon form av meningsskiljaktigheter mellan kommundirektören Fellbrandt och förre chefen för sektor socialtjänst, Ardane. Fellbrandt själv vill inte ens kalla det för konflikt och Ardane säger att det inte finns någon dramatik kring det hela.

I så fall får det märkligt stora konsekvenser.

För mig, och säkert de flesta andra, innebär meningsskiljaktigheter kring ledning, styrning och utveckling en avgrund i skillnad när det gäller hur verksamheten ska drivas. Varför kan man inte säga mer specifikt vad det handlar om? Det är ju naturligtvis intressant att veta hur kommundirektören tycker att den aktuella sektorn ska styras och varför förre sektorschefen inte är med på noterna.

Ibland behöver vi alla påminnas om att Skövde kommun är en skattefinansierad verksamhet.

Ett privat företag kan naturligtvis välja att agera hur man vill, inom lagens ramar, och det är också företagets privata pengar det då handlar om.

Skövde kommun är inget privat företag. Skövde kommun är en skattefinansierad verksamhet, som i grund och botten sköter vissa uppdrag åt oss skattebetalare. Det är därför vi betalar skatt. Och det är också därför vi har rätt att få veta vad det handlar om när kommundirektören och socialchefen uppenbarligen blivit osams om något. Den rätten har även de anställda inom Skövde kommuns sektor socialtjänst.

Peter Henriksson

Det händer givetvis att en kommunledning och en hög chefstjänsteman kommer på kollisionskurs och att någon då får sluta. Det hör till spelreglerna.

Men det är också viktigt att vi skattebetalare får reda på vad det beror på. Jag skulle vilja säga att jag inte kan komma på många undantag när sådan information kan undanhållas. Möjligtvis kan information undanhållas om det skulle handla om väldigt personliga saker eller om man på något sätt vill skydda en tredje part.

Här vet vi dock att det uppstått någon form av meningsskiljaktigheter mellan kommundirektören Fellbrandt och förre chefen för sektor socialtjänst, Ardane. Fellbrandt själv vill inte ens kalla det för konflikt och Ardane säger att det inte finns någon dramatik kring det hela.

I så fall får det märkligt stora konsekvenser.

För mig, och säkert de flesta andra, innebär meningsskiljaktigheter kring ledning, styrning och utveckling en avgrund i skillnad när det gäller hur verksamheten ska drivas. Varför kan man inte säga mer specifikt vad det handlar om? Det är ju naturligtvis intressant att veta hur kommundirektören tycker att den aktuella sektorn ska styras och varför förre sektorschefen inte är med på noterna.

Ibland behöver vi alla påminnas om att Skövde kommun är en skattefinansierad verksamhet.

Ett privat företag kan naturligtvis välja att agera hur man vill, inom lagens ramar, och det är också företagets privata pengar det då handlar om.

Skövde kommun är inget privat företag. Skövde kommun är en skattefinansierad verksamhet, som i grund och botten sköter vissa uppdrag åt oss skattebetalare. Det är därför vi betalar skatt. Och det är också därför vi har rätt att få veta vad det handlar om när kommundirektören och socialchefen uppenbarligen blivit osams om något. Den rätten har även de anställda inom Skövde kommuns sektor socialtjänst.

Peter Henriksson