27 apr 2016 06:00

27 apr 2016 20:59

Pågående överfall? Var god dröj…

LEDARE

(UPPDATERAD 20.48) Rättelsetext: I en tidigare version av ledaren uppgavs felaktigt att kötiden för att komma fram till SOS Alarm kan vara upp till åtta minuter. Det stämmer inte, att nå SOS Alarm går fort. Det är när samtaletdärifrån kopplas vidare till Polisen som problemen med upp till åtta minuter långa väntetider uppstår. Vi beklagar felet. /Redaktionen

De negativa konsekvenserna av den stora polisreformen fortsätter.

Exempel: trots löften om en närmare och mer effektiv polis dröjer det i dag upp till åtta minuter för att komma fram till polisen om du bor i södra Sverige. ”Du hinner bli ihjälslagen flera gånger om på den tiden. Det är ohållbart”, uttryckte en larmoperatör det hela i en kommentar till Sydsvenskan (4/25). Orsaken till de långa svarstiderna är att polisens ledningscentral i Malmö även har fått ta över ansvaret för Kalmar och Kronobergs län, utan att personalstyrkan har utökats. Trots att ledningscentralen fått ytterligare 450 000 människor att ansvara för saknas det 30 larmoperatörer.

För att hantera situationen har polispersonal från andra delar av region Syd kallats in, i ett läge där bemanningssituationen för myndigheten i övrigt redan är ansträngt. Först om åtta månader beräknas tillräckligt med personal vara utbildad för att ledningscentralen ska vara fullbemannad, enligt en representant från Polismyndigheten.

Att det rapporteras om kötider på åtta minuter är helt oacceptabelt och innebär en direkt livsfara för den enskilde. De långa svarstiderna kan även få andra konsekvenser på längre sikt. Vad händer med förtroendet för rättsstaten om det inte är säkert att polisen hinner fram i tid vid en nödsituation? Risken är att människor med tiden helt slutar höra av sig till polisen. Det skulle innebära en seger för otryggheten och parallellsamhället. Staten får aldrig tillåta att det sker.

Så sent som i förra månaden rapporterade Aftonbladet om de långa väntetiderna hos Polisen i region Syd. Då var svaret att ledningscentralen var underbemannad och att det är därför den stora omorganiseringen genomförs. ”Vi har gjort grafer för att se när trycket är som störst så att vi kan ha som störst personalstyrka då”, sa Marie Jarnérus, chef för regionledningscentralen i region Syd då.

Nu verkar omorganiseringen tvärtom ha gjort situationen ännu värre. Det är en logisk konsekvens av hur Dan Eliasson har valt att genomföra polisreformen. Omorganiseringens upphovsman, Thomas Rolén, uppskattade att reformen skulle kosta två miljarder kronor att genomföra. Eliasson lovade däremot att genomföra samma reform utan att det skulle kosta något extra, och belönades därför med posten som rikspolischef av regeringen. Rimligen borde inrikesminister Anders Ygeman (S) kunnat förutse följderna av en underfinansierad reform av den här storleken.

Tyvärr lär vi fortsätta få höra om den här typen nyheter så länge polisreformen är underfinansierad. Priset för regeringens dumsnålhet betalas av oss medborgare i form av absurda väntetider till larmcentralen och ett otryggare samhälle. Det hade vi gärna varit utan.

Erik Thyselius/SNB

De negativa konsekvenserna av den stora polisreformen fortsätter.

Exempel: trots löften om en närmare och mer effektiv polis dröjer det i dag upp till åtta minuter för att komma fram till polisen om du bor i södra Sverige. ”Du hinner bli ihjälslagen flera gånger om på den tiden. Det är ohållbart”, uttryckte en larmoperatör det hela i en kommentar till Sydsvenskan (4/25). Orsaken till de långa svarstiderna är att polisens ledningscentral i Malmö även har fått ta över ansvaret för Kalmar och Kronobergs län, utan att personalstyrkan har utökats. Trots att ledningscentralen fått ytterligare 450 000 människor att ansvara för saknas det 30 larmoperatörer.

För att hantera situationen har polispersonal från andra delar av region Syd kallats in, i ett läge där bemanningssituationen för myndigheten i övrigt redan är ansträngt. Först om åtta månader beräknas tillräckligt med personal vara utbildad för att ledningscentralen ska vara fullbemannad, enligt en representant från Polismyndigheten.

Att det rapporteras om kötider på åtta minuter är helt oacceptabelt och innebär en direkt livsfara för den enskilde. De långa svarstiderna kan även få andra konsekvenser på längre sikt. Vad händer med förtroendet för rättsstaten om det inte är säkert att polisen hinner fram i tid vid en nödsituation? Risken är att människor med tiden helt slutar höra av sig till polisen. Det skulle innebära en seger för otryggheten och parallellsamhället. Staten får aldrig tillåta att det sker.

Så sent som i förra månaden rapporterade Aftonbladet om de långa väntetiderna hos Polisen i region Syd. Då var svaret att ledningscentralen var underbemannad och att det är därför den stora omorganiseringen genomförs. ”Vi har gjort grafer för att se när trycket är som störst så att vi kan ha som störst personalstyrka då”, sa Marie Jarnérus, chef för regionledningscentralen i region Syd då.

Nu verkar omorganiseringen tvärtom ha gjort situationen ännu värre. Det är en logisk konsekvens av hur Dan Eliasson har valt att genomföra polisreformen. Omorganiseringens upphovsman, Thomas Rolén, uppskattade att reformen skulle kosta två miljarder kronor att genomföra. Eliasson lovade däremot att genomföra samma reform utan att det skulle kosta något extra, och belönades därför med posten som rikspolischef av regeringen. Rimligen borde inrikesminister Anders Ygeman (S) kunnat förutse följderna av en underfinansierad reform av den här storleken.

Tyvärr lär vi fortsätta få höra om den här typen nyheter så länge polisreformen är underfinansierad. Priset för regeringens dumsnålhet betalas av oss medborgare i form av absurda väntetider till larmcentralen och ett otryggare samhälle. Det hade vi gärna varit utan.

Erik Thyselius/SNB