03 maj 2016 06:00

03 maj 2016 06:00

Ett krampaktigt tag om arbetslinjen

LEDARE

M-budget. Med fler i arbete ska Moderaterna bryta utanförskapet. Det är budskapet i M:s vårbudget. Enligt ekonomiskpolitiske talespersonen Ulf Kristersson behöver politiken läggas om för att inte en miljon personer ska hamna i utanförskap.

Flera satsningar levereras från Moderaterna, kombinerat med besparingar på andra områden. Allianspartierna håller fast vid principen att alla förslag ska finansieras krona för krona, vilket innebär att inte heller Moderaterna lägger fram några ofinansierade reformer.

En effektiv migrationspolitik och avskaffandet av en ineffektiv arbetsmarknadspolitik ska skapa utrymme för M att finansiera satsningarna. Regeringens traineetjänster, extratjänster och utbildningskontrakt ska avvecklas. I stället vill Moderaterna införa en ny yrkesutbildning som kopplas till ett löfte från arbetsgivaren om minst sex månaders provanställning. Vad utbildningen ska bestå av framgår inte men det ska kunna röra sig om både teori och praktik. Poängen är att arbetsgivare ska erbjuda ett jobb efter avklarad utbildning.

Det finns mycket som talar för att reformen inte kommer att användas. En stor orsak till att olika utbildningsinsatser inte fungerar är att de inte är enkla nog för företagen. Att utbilda en person kostar mycket för ett företag, i handledningstid och planering. Att företagen i förväg ska lova en anställning kommer att göra att än färre arbetsgivare vill använda sig av förslaget. Risken för att den man utbildar inte håller måttet eller att företaget inte är i behov av att anställa tas inte i beaktande av Moderaterna som menar att arbetsgivarna måste ta ett större ansvar.

Men arbetsgivarna tar redan ett stort ansvar för sin personal. Att utsträcka det till personer som inte har visat sig ha rätt kunskaper och kvalifikationer för en anställning är orimligt. Att utbildning ska leda till jobb är inte detsamma som att personer som går en utbildning ska garanteras arbete när man är klar med utbildningen.

Det finns dock bättre förslag i Moderaternas vårbudget. Ett sådant är att det ska bli mer lönsamt för personer med försörjningsstöd att börja arbeta. När personer med bidrag kommer i arbete räknas stödet ned. Det innebär att det i många fall inte lönar sig att arbeta. Moderaterna vill höja gränsen för inkomst som räknas bort vid bedömningen av stödet från 25 procent till 40 procent. Det innebär att personen får behålla en större del av försörjningsstöd vid arbete.

Ordning och reda i de statliga finanserna och en ny arbetslinje har länge varit vinnande koncept för Moderaterna. De har blivit allt mer aktuella. Regelförenklingar och att det ska löna sig att arbeta är viktigt. Men Moderaterna borde slopa förslaget om utbildningsinsatser med anställningstvång för arbetsgivaren. Det är inget annat än en annan version av regeringens usla arbetsmarknadspolitik.

Anna Sandström/SNB

Flera satsningar levereras från Moderaterna, kombinerat med besparingar på andra områden. Allianspartierna håller fast vid principen att alla förslag ska finansieras krona för krona, vilket innebär att inte heller Moderaterna lägger fram några ofinansierade reformer.

En effektiv migrationspolitik och avskaffandet av en ineffektiv arbetsmarknadspolitik ska skapa utrymme för M att finansiera satsningarna. Regeringens traineetjänster, extratjänster och utbildningskontrakt ska avvecklas. I stället vill Moderaterna införa en ny yrkesutbildning som kopplas till ett löfte från arbetsgivaren om minst sex månaders provanställning. Vad utbildningen ska bestå av framgår inte men det ska kunna röra sig om både teori och praktik. Poängen är att arbetsgivare ska erbjuda ett jobb efter avklarad utbildning.

Det finns mycket som talar för att reformen inte kommer att användas. En stor orsak till att olika utbildningsinsatser inte fungerar är att de inte är enkla nog för företagen. Att utbilda en person kostar mycket för ett företag, i handledningstid och planering. Att företagen i förväg ska lova en anställning kommer att göra att än färre arbetsgivare vill använda sig av förslaget. Risken för att den man utbildar inte håller måttet eller att företaget inte är i behov av att anställa tas inte i beaktande av Moderaterna som menar att arbetsgivarna måste ta ett större ansvar.

Men arbetsgivarna tar redan ett stort ansvar för sin personal. Att utsträcka det till personer som inte har visat sig ha rätt kunskaper och kvalifikationer för en anställning är orimligt. Att utbildning ska leda till jobb är inte detsamma som att personer som går en utbildning ska garanteras arbete när man är klar med utbildningen.

Det finns dock bättre förslag i Moderaternas vårbudget. Ett sådant är att det ska bli mer lönsamt för personer med försörjningsstöd att börja arbeta. När personer med bidrag kommer i arbete räknas stödet ned. Det innebär att det i många fall inte lönar sig att arbeta. Moderaterna vill höja gränsen för inkomst som räknas bort vid bedömningen av stödet från 25 procent till 40 procent. Det innebär att personen får behålla en större del av försörjningsstöd vid arbete.

Ordning och reda i de statliga finanserna och en ny arbetslinje har länge varit vinnande koncept för Moderaterna. De har blivit allt mer aktuella. Regelförenklingar och att det ska löna sig att arbeta är viktigt. Men Moderaterna borde slopa förslaget om utbildningsinsatser med anställningstvång för arbetsgivaren. Det är inget annat än en annan version av regeringens usla arbetsmarknadspolitik.

Anna Sandström/SNB