13 maj 2016 06:00

13 maj 2016 06:00

En nödvändig storsatsning

Under torsdagen levererade den styrande alliansen i Skövde en ny storsatsning som ska inrymmas i det kommande budgetförslaget, den här gången en helt nödvändig satsning på trafik och infrastruktur.

Det handlar om investeringar på totalt 400 miljoner kronor under tre år. Här ryms bland annat ett parkeringshus med plats för 600 bilar på kvarteret Mode. Det är den enskilt största delen i paketet.

Det är bra med nya parkeringsplatser i Skövde centrum. Den nuvarande bristen retar både Skövdebor och andra som har ärenden in till de centrala delarna.

Men inte nog med det. Nu ska man äntligen genomföra en del av de trafiksatsningar som efterfrågats allt mer i den takt som Skövdeborna blivit fler och inpendlingen till Skövde har ökat.

Det ska samtidigt satsas på kollektivtrafiken och på gång- och cykelleder. För detaljer – se artikel på nyhetsplats i dagens SLA och på sla.se.

Det nuvarande gatu- och vägnätet i Skövde är inte dimensionerat för dagens trafik. Så långt är nog de flesta överens.

Skövde har växtvärk och gatu- och vägfrågan har inte hängt med i utvecklingen.

Vi som kör, och har kört, bil i Skövde under många år har märkt, som jag tidigare skrivit om, att något har hänt med trafiken de senaste 7–8 åren. Vadsbovägen, Stallsiken, Östra leden, Hallenbergsrondellen, Nolhagaleden med flera platser är ställen där trafiken står nästan stilla vissa timmar under dygnet. Det är i sig ingen världskatastrof men retar många och är på sikt säkerligen ett hinder för att Skövde ska växa till sig till de 60 000 invånare som är målet.

Det är bra att alliansen, och förhoppningsvis även övriga partier, vill sätta starkt fokus på vägfrågan. Alliansen styr Skövde i minoritet men hoppas att man ska få med sig övriga partier på satsningen.

Frågan är ändå om de föreslagna åtgärderna är tillräckliga på sikt?

Men det är en jättebra början.

Och det är en satsning som är helt nödvändig för Skövde.

Peter Henriksson

Det handlar om investeringar på totalt 400 miljoner kronor under tre år. Här ryms bland annat ett parkeringshus med plats för 600 bilar på kvarteret Mode. Det är den enskilt största delen i paketet.

Det är bra med nya parkeringsplatser i Skövde centrum. Den nuvarande bristen retar både Skövdebor och andra som har ärenden in till de centrala delarna.

Men inte nog med det. Nu ska man äntligen genomföra en del av de trafiksatsningar som efterfrågats allt mer i den takt som Skövdeborna blivit fler och inpendlingen till Skövde har ökat.

Det ska samtidigt satsas på kollektivtrafiken och på gång- och cykelleder. För detaljer – se artikel på nyhetsplats i dagens SLA och på sla.se.

Det nuvarande gatu- och vägnätet i Skövde är inte dimensionerat för dagens trafik. Så långt är nog de flesta överens.

Skövde har växtvärk och gatu- och vägfrågan har inte hängt med i utvecklingen.

Vi som kör, och har kört, bil i Skövde under många år har märkt, som jag tidigare skrivit om, att något har hänt med trafiken de senaste 7–8 åren. Vadsbovägen, Stallsiken, Östra leden, Hallenbergsrondellen, Nolhagaleden med flera platser är ställen där trafiken står nästan stilla vissa timmar under dygnet. Det är i sig ingen världskatastrof men retar många och är på sikt säkerligen ett hinder för att Skövde ska växa till sig till de 60 000 invånare som är målet.

Det är bra att alliansen, och förhoppningsvis även övriga partier, vill sätta starkt fokus på vägfrågan. Alliansen styr Skövde i minoritet men hoppas att man ska få med sig övriga partier på satsningen.

Frågan är ändå om de föreslagna åtgärderna är tillräckliga på sikt?

Men det är en jättebra början.

Och det är en satsning som är helt nödvändig för Skövde.

Peter Henriksson