18 maj 2016 06:00

18 maj 2016 06:00

En bra vecka för Skövde

Igår kväll kom så äntligen beslutet om kommunens satsning på Billingen. Vid ett extrainsatt möte med Skövde kommunfullmäktige blev det slutligen ett ja till den så kallade avsiktsförklaringen. Nu väntar arbetet med att ta fram olika avtalsförslag. Se vidare på nyhetsplats i dagens SLA.

I förra veckan kom först beskedet om att alliansen vill infria löftet om en ny fullstor isyta vid Billingehov. Senare samma vecka meddelade alliansen att man tänker satsa i storleksordningen 440 miljoner kronor på ett antal trafikåtgärder samt ett stort parkeringshus på kvarteret Mode med 600 platser. De här satsningarna ska först godkännas av kommunfullmäktige innan de kan bli verklighet.

Om man lägger till den nu beslutade satsningen på Billingen så tycker jag att det har varit en riktigt bra vecka för Skövde som framtidsort.

Förra gången frågan om Billingen var uppe till debatt i kommunfullmäktige fick Socialdemokraterna igenom sitt krav på en återremiss. Detta eftersom man ansåg att man inte hade fått svar på vissa frågor.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som röstade för återremiss den gången, fick mycket kritik för detta. Men i grund och botten handlar det ändå om demokrati, att använda sig av de demokratiska instrument som finns. Även om jag kan hålla med om att Socialdemokraterna kunde ha reagerat mer kraftfullt i ett tidigare skede då frågan hade behandlats i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

Nu, vid ett extrainsatt möte med kommunfullmäktige igår kväll, är beslutet om satsningen på Billingen fattat, med alliansen och Sverigedemokraterna i majoritet. Samtliga ledamöter hos Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig.

Beslutet att säga ja till en satsning på Billingen är också demokrati.

Låt oss förhålla oss till det.

Sällan har väl en politisk fråga i Skövde vållat så mycket debatt, så många frågor och så många upprörda känslor av olika sorter. Mest ifrågasatt har kommunens tänkta uppgörelse med ägarna till Billingehus varit. Debatten lär knappast avta helt och hållet.

Men nu är beslutet fattat, i full demokratisk ordning.

Vi kan konstatera att den styrande alliansen, som styr Skövde i minoritet, vill spendera väldigt mycket pengar under de närmaste åren. Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) försäkrar att Skövde har en stark ekonomi och därför har råd att låna stora summor för att kunna förverkliga alla planer. Vi får lita på att ekonomin är genomtänkt.

Även om det nu handlar om angelägna framtidssatsningar så är det viktigt att skattepengarna räcker till så mycket mer, som inte är lika storslaget, men ack så viktigt för Skövdes invånare; skola, vård och omsorg.

Peter Henriksson

I förra veckan kom först beskedet om att alliansen vill infria löftet om en ny fullstor isyta vid Billingehov. Senare samma vecka meddelade alliansen att man tänker satsa i storleksordningen 440 miljoner kronor på ett antal trafikåtgärder samt ett stort parkeringshus på kvarteret Mode med 600 platser. De här satsningarna ska först godkännas av kommunfullmäktige innan de kan bli verklighet.

Om man lägger till den nu beslutade satsningen på Billingen så tycker jag att det har varit en riktigt bra vecka för Skövde som framtidsort.

Förra gången frågan om Billingen var uppe till debatt i kommunfullmäktige fick Socialdemokraterna igenom sitt krav på en återremiss. Detta eftersom man ansåg att man inte hade fått svar på vissa frågor.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som röstade för återremiss den gången, fick mycket kritik för detta. Men i grund och botten handlar det ändå om demokrati, att använda sig av de demokratiska instrument som finns. Även om jag kan hålla med om att Socialdemokraterna kunde ha reagerat mer kraftfullt i ett tidigare skede då frågan hade behandlats i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

Nu, vid ett extrainsatt möte med kommunfullmäktige igår kväll, är beslutet om satsningen på Billingen fattat, med alliansen och Sverigedemokraterna i majoritet. Samtliga ledamöter hos Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig.

Beslutet att säga ja till en satsning på Billingen är också demokrati.

Låt oss förhålla oss till det.

Sällan har väl en politisk fråga i Skövde vållat så mycket debatt, så många frågor och så många upprörda känslor av olika sorter. Mest ifrågasatt har kommunens tänkta uppgörelse med ägarna till Billingehus varit. Debatten lär knappast avta helt och hållet.

Men nu är beslutet fattat, i full demokratisk ordning.

Vi kan konstatera att den styrande alliansen, som styr Skövde i minoritet, vill spendera väldigt mycket pengar under de närmaste åren. Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) försäkrar att Skövde har en stark ekonomi och därför har råd att låna stora summor för att kunna förverkliga alla planer. Vi får lita på att ekonomin är genomtänkt.

Även om det nu handlar om angelägna framtidssatsningar så är det viktigt att skattepengarna räcker till så mycket mer, som inte är lika storslaget, men ack så viktigt för Skövdes invånare; skola, vård och omsorg.

Peter Henriksson