19 maj 2016 06:00

19 maj 2016 07:50

Mastsabotagen ett uppvaknande

Natten till måndag fälldes en 300 meter hög radio- och tv-mast strax utanför Borås. Polisen har bekräftat att det rör sig om ett sabotage.

Enligt uppgifter till SR krävs det både specialverktyg och expertkunskap för att kunna fälla en så stor mast. Sabotaget ledde till att tusentals hushåll i området var utan både radio och tv i flera timmar. Ytterligare en radiomast i Sjuhäradstrakten som används av Räddningstjänsten misstänks också ha saboterats.

Händelserna visar att den som vill slå ut samhällets förmåga att nå ut med information även kan göra det. I dag är radio- och tv de primära kanalerna för myndigheterna att nå ut med information vid olyckor och allvarliga händelser. Skulle Sverige bli attackerat är det därför kritiskt att denna förmåga inte fallerar. Även om internet har blivit den främsta informationskanalen för de flesta är det ingen säkerhetsgaranti. I mars släcktes flera av de största tidningarnas hemsidor ned i två överbelastningsattacker. Vad händer om både internet och radio- och tv slås ut vid händelse av en konflikt?

Sabotaget handlar inte bara om vikten av att nå ut med information till allmänheten. Polisens och försvarsmaktens förmåga att kommunicera säkert med hjälp av kryptering slogs också ut, eftersom masten innehöll en Rakel-sändare. 500 olika organisationer är kopplade till systemet Rakel. Om det havererar måste myndigheterna förlita sig på vanliga mobiltelefoner, vilka är lätta att avlyssna.

Misstanken om att det faktiskt kan vara ett annat land som ligger bakom sabotagen stärks av Säpos tidigare uttalande om att ryska agenter kartlägger infrastruktur i Sverige (DN 18/3). Kartläggningen uppgavs vara en del av ryska krigsförberedelser.

Säkerheten måste höjas permanent kring alla anläggningar som är av betydelse för samhället i händelse av en kris eller konflikt. Tröskeln för att förstöra infrastruktur måste höjas och i det fall någon ändå lyckas ska det finnas övervakning så att sabotörer kan identifieras.

Statliga bolaget Teracom, som driver det svenska marknätet för radio- och tv, har meddelat att väktare ska bevaka samtliga av bolagets 54 stora stationer. Det är en början, men frågan är hur länge den bevakningen kommer vara och vilka som ska stå för den i längden. Som bekant är situationen ansträngd inom både Polisen och Försvaret. I backspegeln var det därför synd att förra regeringen valde att lägga ned Beredskapspolisen. Däremot var det tur att planerna på att införa DAB-radio aldrig förverkligades, då den uppges vara lätt att slå ut.

Att säkerheten kring dessa platser har rustats ned visar hur farligt det är att låta ett samhälle blir alltför fredsskadat. En återupprättelse av totalförsvaret, där civila- och militära myndigheter samarbetade på ett helt annat sätt än i dag, ter sig som en allt bättre idé. Nu gäller det att hålla huvudet kallt och inse att vi inte längre kan ta vår säkerhet för given.

Erik Thyselius/SNB

Enligt uppgifter till SR krävs det både specialverktyg och expertkunskap för att kunna fälla en så stor mast. Sabotaget ledde till att tusentals hushåll i området var utan både radio och tv i flera timmar. Ytterligare en radiomast i Sjuhäradstrakten som används av Räddningstjänsten misstänks också ha saboterats.

Händelserna visar att den som vill slå ut samhällets förmåga att nå ut med information även kan göra det. I dag är radio- och tv de primära kanalerna för myndigheterna att nå ut med information vid olyckor och allvarliga händelser. Skulle Sverige bli attackerat är det därför kritiskt att denna förmåga inte fallerar. Även om internet har blivit den främsta informationskanalen för de flesta är det ingen säkerhetsgaranti. I mars släcktes flera av de största tidningarnas hemsidor ned i två överbelastningsattacker. Vad händer om både internet och radio- och tv slås ut vid händelse av en konflikt?

Sabotaget handlar inte bara om vikten av att nå ut med information till allmänheten. Polisens och försvarsmaktens förmåga att kommunicera säkert med hjälp av kryptering slogs också ut, eftersom masten innehöll en Rakel-sändare. 500 olika organisationer är kopplade till systemet Rakel. Om det havererar måste myndigheterna förlita sig på vanliga mobiltelefoner, vilka är lätta att avlyssna.

Misstanken om att det faktiskt kan vara ett annat land som ligger bakom sabotagen stärks av Säpos tidigare uttalande om att ryska agenter kartlägger infrastruktur i Sverige (DN 18/3). Kartläggningen uppgavs vara en del av ryska krigsförberedelser.

Säkerheten måste höjas permanent kring alla anläggningar som är av betydelse för samhället i händelse av en kris eller konflikt. Tröskeln för att förstöra infrastruktur måste höjas och i det fall någon ändå lyckas ska det finnas övervakning så att sabotörer kan identifieras.

Statliga bolaget Teracom, som driver det svenska marknätet för radio- och tv, har meddelat att väktare ska bevaka samtliga av bolagets 54 stora stationer. Det är en början, men frågan är hur länge den bevakningen kommer vara och vilka som ska stå för den i längden. Som bekant är situationen ansträngd inom både Polisen och Försvaret. I backspegeln var det därför synd att förra regeringen valde att lägga ned Beredskapspolisen. Däremot var det tur att planerna på att införa DAB-radio aldrig förverkligades, då den uppges vara lätt att slå ut.

Att säkerheten kring dessa platser har rustats ned visar hur farligt det är att låta ett samhälle blir alltför fredsskadat. En återupprättelse av totalförsvaret, där civila- och militära myndigheter samarbetade på ett helt annat sätt än i dag, ter sig som en allt bättre idé. Nu gäller det att hålla huvudet kallt och inse att vi inte längre kan ta vår säkerhet för given.

Erik Thyselius/SNB