25 maj 2016 06:00

25 maj 2016 06:00

Arbetsförmedlingen behöver inte fler uppgifter

Arbetsförmedlingen tog 2008 över Arbetsmarknadsstyrelsens roll. Arbetsförmedlingen främsta uppgift är att förmedla jobb, även om en rad andra uppgifter också ligger på myndighetens bord. Särskilt under den senaste tiden har uppgifterna ökat i och med behovet av integrationsåtgärder.

Nu berättar Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg att myndigheten ska anställa företagsrådgivare. 200 företagsrådgivare ska anställas för att bidra med spetskunskap i kontakten med arbetsgivare.

Uppgifter från myndigheten visar att kontakterna med arbetsgivare har ökat med närmare 25 procent sedan Arbetsförmedlingen för två år sedan satsade extra medel på detta. 2015 hade förmedlingen 1,2 miljoner fler arbetsgivarkontakter än 2013, enligt Sveriges Radio.

Men även om Arbetsförmedlingen har fler kontakter med arbetsgivarna säger Carina Lindfeldt, chef för arbetsmarknadsenheten på Svenskt Näringsliv, att den förändringen inte märks från företagarhåll. Hon menar att hon fortfarande får höra alltför många exempel på att det inte fungerar.

När Svenskt Näringsliv frågade företagen hur många som på något sätt använt Arbetsförmedlingen som rekryteringsväg svarade 45 procent ja i år. År 2002 när undersökningen började göras hade 64 procent gjort det.

Arbetsförmedlingen har ett lågt förtroende. Enbart 13 procent av svenska folket har förtroende för myndigheten. TNS SIFO gjorde en undersökning i april som visade att Arbetsförmedlingen har lägst förtroende av alla uppmätta myndigheter. Exempelvis har Försäkringskassan ungefär dubbelt så högt förtroende som Arbetsförmedlingen.

Det finns mycket att diskutera gällande Arbetsförmedlingens uppgifter. Att arbeta för etableringen av nyanlända, anordna kurser samt kontrollera och följa upp de arbetslösas jobbsökande är några av de uppgifter som Arbetsförmedlingen ägnar sig åt. Det är en myndighet med ett minst sagt splittrat uppdrag.

Att myndigheten inte lyckas särskilt bra med själva jobbförmedlingen är kanske inte så konstigt. Jobb via kontakter och bemanningsföretag är vanligt. Arbetsförmedlingen har inte lyckats hänga med i de smarta nya lösningar som rekryterare och internetverktyg kan erbjuda.

Vad de 200 företagsrådgivarna som ska anställas kommer att bidra med är oklart. Men för att stärka upp en myndighet med förtroendesiffror i botten behövs inte en liten satsning på mer kontakt med arbetsgivare. Man måste höja förtroendet för myndigheten i grunden. Hur ska företagare vilja använda sig av Arbetsförmedlingen när inte ens de arbetssökande vill göra det?

Det sista som behövs är fler uppgifter. Frågan om är Arbetsförmedlingen borde förmedla några jobb alls. Det finns många som gör det bättre.

 

Anna Sandström/SNB

Nu berättar Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg att myndigheten ska anställa företagsrådgivare. 200 företagsrådgivare ska anställas för att bidra med spetskunskap i kontakten med arbetsgivare.

Uppgifter från myndigheten visar att kontakterna med arbetsgivare har ökat med närmare 25 procent sedan Arbetsförmedlingen för två år sedan satsade extra medel på detta. 2015 hade förmedlingen 1,2 miljoner fler arbetsgivarkontakter än 2013, enligt Sveriges Radio.

Men även om Arbetsförmedlingen har fler kontakter med arbetsgivarna säger Carina Lindfeldt, chef för arbetsmarknadsenheten på Svenskt Näringsliv, att den förändringen inte märks från företagarhåll. Hon menar att hon fortfarande får höra alltför många exempel på att det inte fungerar.

När Svenskt Näringsliv frågade företagen hur många som på något sätt använt Arbetsförmedlingen som rekryteringsväg svarade 45 procent ja i år. År 2002 när undersökningen började göras hade 64 procent gjort det.

Arbetsförmedlingen har ett lågt förtroende. Enbart 13 procent av svenska folket har förtroende för myndigheten. TNS SIFO gjorde en undersökning i april som visade att Arbetsförmedlingen har lägst förtroende av alla uppmätta myndigheter. Exempelvis har Försäkringskassan ungefär dubbelt så högt förtroende som Arbetsförmedlingen.

Det finns mycket att diskutera gällande Arbetsförmedlingens uppgifter. Att arbeta för etableringen av nyanlända, anordna kurser samt kontrollera och följa upp de arbetslösas jobbsökande är några av de uppgifter som Arbetsförmedlingen ägnar sig åt. Det är en myndighet med ett minst sagt splittrat uppdrag.

Att myndigheten inte lyckas särskilt bra med själva jobbförmedlingen är kanske inte så konstigt. Jobb via kontakter och bemanningsföretag är vanligt. Arbetsförmedlingen har inte lyckats hänga med i de smarta nya lösningar som rekryterare och internetverktyg kan erbjuda.

Vad de 200 företagsrådgivarna som ska anställas kommer att bidra med är oklart. Men för att stärka upp en myndighet med förtroendesiffror i botten behövs inte en liten satsning på mer kontakt med arbetsgivare. Man måste höja förtroendet för myndigheten i grunden. Hur ska företagare vilja använda sig av Arbetsförmedlingen när inte ens de arbetssökande vill göra det?

Det sista som behövs är fler uppgifter. Frågan om är Arbetsförmedlingen borde förmedla några jobb alls. Det finns många som gör det bättre.

 

Anna Sandström/SNB