16 jun 2016 06:00

16 jun 2016 06:00

Strejk med oproportionerlig skada

SAS-strejken är äntligen över. Pilotfacket krävde 3,5 procents lönepåslag, men parterna enades efter en lång och kostsam strejk om 2,2 procent i löneökningar. Slutbudet var detsamma som arbetsgivaren erbjöd redan när förhandlingarna inleddes.

Ungefär 100 000 passagerare har drabbats av SAS-strejken. Många på väg till Fotbolls-EM för att se Sverige spela tog sig inte i väg, och en hel del blev strandsatta i olika delar av Sverige och Europa. Delar av kostnaderna kan resenärerna få tillbaka av SAS, som extrakostnader för mat och hotell. Men missade möten, förlorad arbetsinkomst och missade evenemang ersätts inte, och går i många fall inte att ersätta ekonomiskt.

Enligt arbetsgivaren uppges en pilotlön i genomsnitt vara 78 000 kr i månaden. Svensk pilotförening som företräder piloterna menar att svenska piloter gjort stora uppoffringar för att rädda SAS från konkurs år 2012. Men andra anställda har fått göra än större uppoffringar, framförallt de 3 000 personer som behövde lämna SAS vid nedskärningarna.

När piloterna initierade strejken påverkade det, inte bara resenärerna utan också företaget. Enligt analytiker förlorade SAS tiotals miljoner varje dag som strejken pågick. SAS har presenterat en svag delårsrapport. Sedan konkurshotet 2012 har konkurrenssituationen försvårats. En omfattande strejk gynnar knappast företaget.

Många flygbolag har valt att anlita bemanningsföretag i stället för att stå för arbetsgivaransvaret. När SAS piloter strejkar riskerar man att tvinga företaget till detsamma. Förutom pengaförlusten har SAS genom strejken förlorat prestige och trovärdighet. Det blir svårt att bygga upp hos kunderna igen, vilket kommer att gå ut över all personal, inte bara piloterna.

SAS-piloternas strejk gjorde en oproportionerligt stor skada på företaget, men främst drabbade det de 100 000 passagerarna och deras familjer, kollegor och arbetsgivare.

Personer som arbetar inom samhällsbärande sektorer kan genom strejk driva igenom väldigt höga löner. Det är inte piloter ensamma om. Statistik visar att hamnarbetare i Västra Götaland tjänar i medellön nästan 36 000 kr, många närmare 50 000 kr i månaden.

Om det inte finns några krav på proportionalitet kan personalen kräva fantasisummor, då företagen förlorar så mycket pengar på en strejk. I dag finns det särskilda regler om strejk för polis, vårdpersonal och räddningstjänst. Deras strejkåtgärder kan stoppas för att de är samhällsfarliga. En princip om proportionalitet borde gälla företag vid alla arbetsmarknadskonflikter som har ett bärande ansvar för att Sveriges infrastruktur ska fungera, så som SAS har.

Strejker som gör väsentligt större skada och vars bieffekter berör väldigt många fler än de strejkande bör kunna stoppas. Annars kommer skevheten bestå och nyckelgrupper kommer med varsel om strejk kunna kräva löner som andra bara drömmer om.

Anna Sandström/SNB

Ungefär 100 000 passagerare har drabbats av SAS-strejken. Många på väg till Fotbolls-EM för att se Sverige spela tog sig inte i väg, och en hel del blev strandsatta i olika delar av Sverige och Europa. Delar av kostnaderna kan resenärerna få tillbaka av SAS, som extrakostnader för mat och hotell. Men missade möten, förlorad arbetsinkomst och missade evenemang ersätts inte, och går i många fall inte att ersätta ekonomiskt.

Enligt arbetsgivaren uppges en pilotlön i genomsnitt vara 78 000 kr i månaden. Svensk pilotförening som företräder piloterna menar att svenska piloter gjort stora uppoffringar för att rädda SAS från konkurs år 2012. Men andra anställda har fått göra än större uppoffringar, framförallt de 3 000 personer som behövde lämna SAS vid nedskärningarna.

När piloterna initierade strejken påverkade det, inte bara resenärerna utan också företaget. Enligt analytiker förlorade SAS tiotals miljoner varje dag som strejken pågick. SAS har presenterat en svag delårsrapport. Sedan konkurshotet 2012 har konkurrenssituationen försvårats. En omfattande strejk gynnar knappast företaget.

Många flygbolag har valt att anlita bemanningsföretag i stället för att stå för arbetsgivaransvaret. När SAS piloter strejkar riskerar man att tvinga företaget till detsamma. Förutom pengaförlusten har SAS genom strejken förlorat prestige och trovärdighet. Det blir svårt att bygga upp hos kunderna igen, vilket kommer att gå ut över all personal, inte bara piloterna.

SAS-piloternas strejk gjorde en oproportionerligt stor skada på företaget, men främst drabbade det de 100 000 passagerarna och deras familjer, kollegor och arbetsgivare.

Personer som arbetar inom samhällsbärande sektorer kan genom strejk driva igenom väldigt höga löner. Det är inte piloter ensamma om. Statistik visar att hamnarbetare i Västra Götaland tjänar i medellön nästan 36 000 kr, många närmare 50 000 kr i månaden.

Om det inte finns några krav på proportionalitet kan personalen kräva fantasisummor, då företagen förlorar så mycket pengar på en strejk. I dag finns det särskilda regler om strejk för polis, vårdpersonal och räddningstjänst. Deras strejkåtgärder kan stoppas för att de är samhällsfarliga. En princip om proportionalitet borde gälla företag vid alla arbetsmarknadskonflikter som har ett bärande ansvar för att Sveriges infrastruktur ska fungera, så som SAS har.

Strejker som gör väsentligt större skada och vars bieffekter berör väldigt många fler än de strejkande bör kunna stoppas. Annars kommer skevheten bestå och nyckelgrupper kommer med varsel om strejk kunna kräva löner som andra bara drömmer om.

Anna Sandström/SNB