05 jul 2016 06:00

05 jul 2016 06:00

Fler i jobb med sänkta kostnader

LEDARE

Under Centerpartiets dag i Almedalen fortsätter partiledare Annie Lööf på partiets linje om att få in fler på arbetsmarknaden. Det behövs då det finns stora grupper som har svårt att få jobb. Särskilt svårt är det för utrikesfödda och personer som inte har avslutad gymnasieutbildning.

Den här gången handlar Centerpartiets förslag om slopade arbetsgivaravgifter i två års tid för unga, nyanlända eller långtidsarbetslösa som inte tidigare haft jobb. Upp till 16 000 kr i lön ska man kunna få och utan att behöva betala arbetsgivaravgift.

Att sänka kostnaderna för att anställa personer utan meritlista är ett sätt för att få fler i arbete, och det är det första jobbet som är viktigast. Om en person står utanför arbetsmarknaden för lång tid finns det mycket som tyder på att personen aldrig kommer att få ett jobb. Som Annie Lööf sa under partiets presskonferens ”att folk kommer i arbete är en förutsättning för ett Sverige som håller ihop”.

Centerpartiet är ett av de partierna som starkast förespråkat ett stort flyktingmottagande. Då gäller det också att leverera lösningar för att utrikesfödda ska få jobb. Bara under 2015 kom 160 000 nyanlända till Sverige, och många av dem behöver komma i arbete inom kort för att utanförskapet inte ska fortsätta att öka.

För att nyanlända snabbare ska komma i arbete behövs breda reformer. Det handlar om allt från sänkta skatter, regelförenklingar till förbättrad SFI-undervisningen. Centerpartiet förespråkar fler så kallade enkla jobb, det vill säga jobb som inte kräver någon utbildning. Partiet menar att det finns potential för 80 000 enkla jobb i Sverige.

För att fler enkla jobb ska kunna växa fram vill Centerpartiet att arbetsmarknadens parter ska teckna avtal om längre ingångslöner. Om arbetsmarknadens parter inte vill införa ingångsavtal är partiet berett att lagstifta om en ny anställningsform för grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. För att hotet ska göra någon verkan behöver dock Centerpartiet stöd av övriga allianspartier. I nuläget har lägstalönerna ökat mer än andra löner. Allt tyder på att det kommer att bli svårt att få fackförbunden att gå med på lägre löner för vissa grupper. Det är olyckligt. När lägstalönerna ökar minskar möjligheten för de med låga kvalifikationer att få jobb.

Sänkta kostnader för arbetsgivarna behövs för att fler ska vilja anställa personer utan ett långt CV att visa upp. Framförallt då det tar tid innan dessa personer börjar generera pengar till företaget, det kostar att handleda nya personer. Den tiden förlängs dessutom för en person som inte talar språket flytande.

Förslaget om att sänka arbetsgivaravgifterna är därför välbehövligt. Kraftigt sänkta kostnader är en viktig nyckel för att få fler nyanlända i arbete.

 

Anna Sandström/SNB

 

Den här gången handlar Centerpartiets förslag om slopade arbetsgivaravgifter i två års tid för unga, nyanlända eller långtidsarbetslösa som inte tidigare haft jobb. Upp till 16 000 kr i lön ska man kunna få och utan att behöva betala arbetsgivaravgift.

Att sänka kostnaderna för att anställa personer utan meritlista är ett sätt för att få fler i arbete, och det är det första jobbet som är viktigast. Om en person står utanför arbetsmarknaden för lång tid finns det mycket som tyder på att personen aldrig kommer att få ett jobb. Som Annie Lööf sa under partiets presskonferens ”att folk kommer i arbete är en förutsättning för ett Sverige som håller ihop”.

Centerpartiet är ett av de partierna som starkast förespråkat ett stort flyktingmottagande. Då gäller det också att leverera lösningar för att utrikesfödda ska få jobb. Bara under 2015 kom 160 000 nyanlända till Sverige, och många av dem behöver komma i arbete inom kort för att utanförskapet inte ska fortsätta att öka.

För att nyanlända snabbare ska komma i arbete behövs breda reformer. Det handlar om allt från sänkta skatter, regelförenklingar till förbättrad SFI-undervisningen. Centerpartiet förespråkar fler så kallade enkla jobb, det vill säga jobb som inte kräver någon utbildning. Partiet menar att det finns potential för 80 000 enkla jobb i Sverige.

För att fler enkla jobb ska kunna växa fram vill Centerpartiet att arbetsmarknadens parter ska teckna avtal om längre ingångslöner. Om arbetsmarknadens parter inte vill införa ingångsavtal är partiet berett att lagstifta om en ny anställningsform för grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. För att hotet ska göra någon verkan behöver dock Centerpartiet stöd av övriga allianspartier. I nuläget har lägstalönerna ökat mer än andra löner. Allt tyder på att det kommer att bli svårt att få fackförbunden att gå med på lägre löner för vissa grupper. Det är olyckligt. När lägstalönerna ökar minskar möjligheten för de med låga kvalifikationer att få jobb.

Sänkta kostnader för arbetsgivarna behövs för att fler ska vilja anställa personer utan ett långt CV att visa upp. Framförallt då det tar tid innan dessa personer börjar generera pengar till företaget, det kostar att handleda nya personer. Den tiden förlängs dessutom för en person som inte talar språket flytande.

Förslaget om att sänka arbetsgivaravgifterna är därför välbehövligt. Kraftigt sänkta kostnader är en viktig nyckel för att få fler nyanlända i arbete.

 

Anna Sandström/SNB