12 jul 2016 06:00

12 jul 2016 06:00

Moderaterna börjar arta sig

LEDARE

Detta var Anna Kinberg Batras första år på Almedalens scen med egen politik i bagaget. Det märktes, talet var bland politikerveckans allra längsta och fullt med förslag på snart sagt varje område. Utvecklingsarbetet har burit frukt.

Återgången till moderata kärnvärden som försvar och säkerhet, trygghet och bättre regelefterlevnad kombineras med en förnyad känsla för kärlek till det egna landet på ett inkluderande manér. Den grundläggande inställningen att det måste löna sig att arbeta finns fortfarande kvar.

Tidigare under Almedalsveckan presenterade M sitt förslag om ett bidragstak. Det finns familjer som får runt 30 000 kronor i bidrag varje månad, förklarade Kinberg Batra från scenen och gjorde därmed tydligt varför ett tak behövs – för mycket bidrag gör att det inte är tillräckligt attraktivt att börja arbeta. Det lär inte vara särskilt vanligt, men symbolvärdet i ställningstagandet ska inte underskattas.

Moderatledaren tog även upp de sexuella övergrepp, bland annat på festivaler, som har spritt sig som en gräseld om sommaren på senare tid. M vill införa en ny brottsrubricering: grovt sexuellt ofredande. Likt bidragstaket är det främst en symbolisk markering. Beviskraven på grova brott är väldigt höga. Det nya brottet skulle inte leda till många fällningar, men det kan hjälpa till att fixera Polisens prioriteringar som grovt beskrivet sker genom att grövre brott tilldelas mer resurser. Den som tror att det nya brottet skulle leda till många domar lär dock bli besviken.

Förslaget att det inte ska gå att skolka sig in i Sverige har fått mycket uppmärksamhet. Att den som kommer till Sverige ska ta del av SFI, den samhällsinformation som erbjuds och etableringsinsatser för att kunna få permanent uppehållstillstånd är i grunden en sund inställning. Samtidigt bör man inte bortse från att SFI är en verksamhet med stora dokumenterade problem som inte lär minska nu när antalet nyanlända har ökat kraftigt. Den passar sällan för välutbildade och väldigt driftiga. Det tar lång tid innan man får påbörja SFI och många har hunnit lära sig hjälplig svenska när de äntligen får börja SFI och då ger den ingenting. Att tvinga driftiga människor att sitta av tid för sakens skull ger ingenting. Även om Moderaterna i nuläget inte vill tala om språktester för permanenta uppehållstillstånd bör åtminstone möjligheten att genom ett prov visa att man har tillägnat sig motsvarande kunskap som SFI-undervisningen skulle ge övervägas.

De starkaste applåderna Kinberg Batra fick under sitt tal kom när hon talade om att Sverige bör vara en Nato-medlem. Om Moderaterna var villiga att erkänna att de under Fredrik Reinfeldts ledarskap förde en felaktig försvarspolitik, såsom gjorts för migrationspolitiken, skulle förtroendet för partiets politik öka väsentligt.

Moderaternas självförtroende växer. Det visades tydligt i Almedalen och partiet är mer relevant än på länge. Att våga fokusera på Sveriges intressen igen har gjort partiet väl.

 

Daniel Persson/SNB

 

 

 

Återgången till moderata kärnvärden som försvar och säkerhet, trygghet och bättre regelefterlevnad kombineras med en förnyad känsla för kärlek till det egna landet på ett inkluderande manér. Den grundläggande inställningen att det måste löna sig att arbeta finns fortfarande kvar.

Tidigare under Almedalsveckan presenterade M sitt förslag om ett bidragstak. Det finns familjer som får runt 30 000 kronor i bidrag varje månad, förklarade Kinberg Batra från scenen och gjorde därmed tydligt varför ett tak behövs – för mycket bidrag gör att det inte är tillräckligt attraktivt att börja arbeta. Det lär inte vara särskilt vanligt, men symbolvärdet i ställningstagandet ska inte underskattas.

Moderatledaren tog även upp de sexuella övergrepp, bland annat på festivaler, som har spritt sig som en gräseld om sommaren på senare tid. M vill införa en ny brottsrubricering: grovt sexuellt ofredande. Likt bidragstaket är det främst en symbolisk markering. Beviskraven på grova brott är väldigt höga. Det nya brottet skulle inte leda till många fällningar, men det kan hjälpa till att fixera Polisens prioriteringar som grovt beskrivet sker genom att grövre brott tilldelas mer resurser. Den som tror att det nya brottet skulle leda till många domar lär dock bli besviken.

Förslaget att det inte ska gå att skolka sig in i Sverige har fått mycket uppmärksamhet. Att den som kommer till Sverige ska ta del av SFI, den samhällsinformation som erbjuds och etableringsinsatser för att kunna få permanent uppehållstillstånd är i grunden en sund inställning. Samtidigt bör man inte bortse från att SFI är en verksamhet med stora dokumenterade problem som inte lär minska nu när antalet nyanlända har ökat kraftigt. Den passar sällan för välutbildade och väldigt driftiga. Det tar lång tid innan man får påbörja SFI och många har hunnit lära sig hjälplig svenska när de äntligen får börja SFI och då ger den ingenting. Att tvinga driftiga människor att sitta av tid för sakens skull ger ingenting. Även om Moderaterna i nuläget inte vill tala om språktester för permanenta uppehållstillstånd bör åtminstone möjligheten att genom ett prov visa att man har tillägnat sig motsvarande kunskap som SFI-undervisningen skulle ge övervägas.

De starkaste applåderna Kinberg Batra fick under sitt tal kom när hon talade om att Sverige bör vara en Nato-medlem. Om Moderaterna var villiga att erkänna att de under Fredrik Reinfeldts ledarskap förde en felaktig försvarspolitik, såsom gjorts för migrationspolitiken, skulle förtroendet för partiets politik öka väsentligt.

Moderaternas självförtroende växer. Det visades tydligt i Almedalen och partiet är mer relevant än på länge. Att våga fokusera på Sveriges intressen igen har gjort partiet väl.

 

Daniel Persson/SNB