18 jul 2016 06:00

18 jul 2016 06:00

Ta tag i fusket, Johansson

LEDARE

Det rapporteras ständigt om fusk och bedrägerier inom välfärdssektorn. Det handlar om kriminella gäng som lyckas tillskansa sig bidrag. Flera myndigheter så som Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har varnat för att kriminella allt mer systematiskt lurar dem på pengar.

Regeringen har tillsatt en utredare, Lars-Erik Lövdén (S), för att utreda välfärdsbrotten. Men Lövdén kommer inte att komma med några förslag till förändringar än. Vilket upprör justitieminister Morgan Johansson (S) som gärna skulle vilja visa framfötterna i dessa frågor.

Han har tidigare skyllt problemen på Alliansregeringen, och visst hade Alliansregeringen kunnat arbeta mer med att få fusket att minska. Men när Allianspartierna ens nämnde en kontrollåtgärd inom bidragssystemen under tiden i regering kallade de rödgröna det för ”en jakt på arbetslösa och sjuka”.

Nu är det däremot annat ljud i skällan. Johansson säger att det funnits en allmän slapphet under ett antal år. ”Man har skapat ersättningar och stöd och har inte följt upp det. Vaksamheten från en del håll har varit alldeles för låg”, säger han i Sveriges Radio (14/7). Samtidigt som justitieministern skyller på tidigare regering och på myndigheterna konstaterar utredaren att brottsligheten är avancerad och organiserad.

På Johansson låter det som om det är den enklaste saken i världen att bli av med bidragsfusket, och som om myndigheterna inte bryr sig. Men myndigheterna kämpar på efter bästa förmåga för att stävja fusket, medan man väntar på Johansson att införa åtgärder som förbättrar möjligheterna att lyckas.

Försäkringskassan är särskilt utsatt. Det handlar om falska läkarintyg, men också om egenföretagare som systematiskt är sjuka en vecka i taget, samma antal dagar som man får vara hemma utan sjukintyg.

Men inom myndigheten har man egna system för att motverka fusket. Misstänka personer eller företag hamnar under lupp och särskilda handläggare tar sig an ärenden där fusk misstänks. Man informerar de anställda och försöker hitta egna system för att bekämpa fusket. Men ibland är bedrägerierna så avancerade att de är svåra att komma åt.

Och visst finns det saker som kan förbättras. Skatteverket har påpekat att möjligheterna att systematiskt kunna dela information mellan myndigheter vore bra för att stoppa felaktiga utflöden. Det är en tänkbar lösning, men av integritetsskäl är det viktigt att inte all information delas automatiskt utan enbart i vissa fall.

Enligt en handläggare på Försäkringskassan skulle företagsfusket minska om det infördes obligatorisk karens för företagare i sju dagar, i stället för en. Det skulle kunna kombineras med lägre sociala avgifter.

Morgan Johansson borde sluta klaga på andra för att problemet inte löser sig självt, och lyssna på myndigheterna. Det är dags för justitieministern att kavla upp ärmarna.

Anna Sandström/SNB

Regeringen har tillsatt en utredare, Lars-Erik Lövdén (S), för att utreda välfärdsbrotten. Men Lövdén kommer inte att komma med några förslag till förändringar än. Vilket upprör justitieminister Morgan Johansson (S) som gärna skulle vilja visa framfötterna i dessa frågor.

Han har tidigare skyllt problemen på Alliansregeringen, och visst hade Alliansregeringen kunnat arbeta mer med att få fusket att minska. Men när Allianspartierna ens nämnde en kontrollåtgärd inom bidragssystemen under tiden i regering kallade de rödgröna det för ”en jakt på arbetslösa och sjuka”.

Nu är det däremot annat ljud i skällan. Johansson säger att det funnits en allmän slapphet under ett antal år. ”Man har skapat ersättningar och stöd och har inte följt upp det. Vaksamheten från en del håll har varit alldeles för låg”, säger han i Sveriges Radio (14/7). Samtidigt som justitieministern skyller på tidigare regering och på myndigheterna konstaterar utredaren att brottsligheten är avancerad och organiserad.

På Johansson låter det som om det är den enklaste saken i världen att bli av med bidragsfusket, och som om myndigheterna inte bryr sig. Men myndigheterna kämpar på efter bästa förmåga för att stävja fusket, medan man väntar på Johansson att införa åtgärder som förbättrar möjligheterna att lyckas.

Försäkringskassan är särskilt utsatt. Det handlar om falska läkarintyg, men också om egenföretagare som systematiskt är sjuka en vecka i taget, samma antal dagar som man får vara hemma utan sjukintyg.

Men inom myndigheten har man egna system för att motverka fusket. Misstänka personer eller företag hamnar under lupp och särskilda handläggare tar sig an ärenden där fusk misstänks. Man informerar de anställda och försöker hitta egna system för att bekämpa fusket. Men ibland är bedrägerierna så avancerade att de är svåra att komma åt.

Och visst finns det saker som kan förbättras. Skatteverket har påpekat att möjligheterna att systematiskt kunna dela information mellan myndigheter vore bra för att stoppa felaktiga utflöden. Det är en tänkbar lösning, men av integritetsskäl är det viktigt att inte all information delas automatiskt utan enbart i vissa fall.

Enligt en handläggare på Försäkringskassan skulle företagsfusket minska om det infördes obligatorisk karens för företagare i sju dagar, i stället för en. Det skulle kunna kombineras med lägre sociala avgifter.

Morgan Johansson borde sluta klaga på andra för att problemet inte löser sig självt, och lyssna på myndigheterna. Det är dags för justitieministern att kavla upp ärmarna.

Anna Sandström/SNB