26 jul 2016 06:00

26 jul 2016 06:00

PostNords problem är regeringens

LEDARE

PostNord har stora problem med brev som inte kommer fram i tid och sådana som inte kommer fram alls.
För några år sedan blev Posten till PostNord, efter en sammanslagning av den svenska Posten och Post Danmark. Vid sammanslagningen talades det om en börsnotering av Postnord men det har har inte skett. Svenska och danska staten äger bolaget gemensamt.

Sammanslagningen har inte blivit någon framgångssaga. Under förra året inkom över 100 000 klagomål.

Myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) har granskat Postnord. I granskningen framkommer att kvaliteten på postutdelningen har försämrats markant de senaste åren. Andelen 1:a klassbrev som delas ut första vardagen efter inlämning har sjunkit kraftigt. Det är också vanligt att brev inte alls kommer fram eller delas ut till grannen.

Det är inte bara PostNord som fått mycket klagomål, det har också PostNords konkurrens Bring Citymail, som finns i vissa delar av Sverige och som ägs av Posten Norge.

Enligt PTS granskning är bakgrunden till problemen förändringar på postmarknaden. PostNord har helt enkelt gått från att hantera brev och morgontidningar till att behöva hantera allt mer paket. Men problemen beror också på organisationsförändringar. PTS menar att kompetensen är en utmaning, då trenden går mot fler som arbetar deltid i stället för heltid. Arbetet har blivit tyngre, vilket gör att sjukfrånvaron ökar. Det har i sin tur skapat problem med bemanning på vissa håll.

Det är viktigt för hela Sverige att postgången fungerar och att brev och paket kommer fram i tid. Digitaliseringen har gjort att många ärenden som tidigare skedde via post numera sker genom datorn eller mobiltelefonen. Möjligheten att använda internet har framförallt förändrat kontaktvägarna mellan släkt och vänner. Men fortfarande sker mycket av myndighets- och företagskontakter via brev.

Sverige är ett avlångt och glesbefolkat land. Det är därför viktigt att de kvalitetsförsämringarna som skett inte drabbar orter på landsbygden som på grund av stora avstånd till städerna särskilt behöver kunna förlita sig på att postgången fungerar som den ska.

Det här är något regeringen måste hantera. Offentlig sektor och statliga bolag, som har ett stort ansvar för grundläggande service, kan i dag missköta sina uppdrag grovt utan att kritiseras av regeringen. PostNord kan inte genomföra sitt uppdrag ordentligt, har många deltidsanställda, hög sjukfrånvaro och bemanningsproblem. Men här är regeringen tyst. När det däremot gäller företag som gör detsamma är kritiken skarp från Socialdemokraternas sida.

När exempelvis bolagsägda skolor vill ta ut vinst anser regeringen att det är ett stort problem. Men icke-fungerande statliga bolag kan fortsätta utan att regeringen lyfter ett finger. Sverige skulle må bättre av att ministrarna fokuserade på att faktiskt sköta sina uppdrag och påverka där de kan göra skillnad. För Sverige behöver en fungerande postgång i hela landet.

Anna Sandström/SNB

Sammanslagningen har inte blivit någon framgångssaga. Under förra året inkom över 100 000 klagomål.

Myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) har granskat Postnord. I granskningen framkommer att kvaliteten på postutdelningen har försämrats markant de senaste åren. Andelen 1:a klassbrev som delas ut första vardagen efter inlämning har sjunkit kraftigt. Det är också vanligt att brev inte alls kommer fram eller delas ut till grannen.

Det är inte bara PostNord som fått mycket klagomål, det har också PostNords konkurrens Bring Citymail, som finns i vissa delar av Sverige och som ägs av Posten Norge.

Enligt PTS granskning är bakgrunden till problemen förändringar på postmarknaden. PostNord har helt enkelt gått från att hantera brev och morgontidningar till att behöva hantera allt mer paket. Men problemen beror också på organisationsförändringar. PTS menar att kompetensen är en utmaning, då trenden går mot fler som arbetar deltid i stället för heltid. Arbetet har blivit tyngre, vilket gör att sjukfrånvaron ökar. Det har i sin tur skapat problem med bemanning på vissa håll.

Det är viktigt för hela Sverige att postgången fungerar och att brev och paket kommer fram i tid. Digitaliseringen har gjort att många ärenden som tidigare skedde via post numera sker genom datorn eller mobiltelefonen. Möjligheten att använda internet har framförallt förändrat kontaktvägarna mellan släkt och vänner. Men fortfarande sker mycket av myndighets- och företagskontakter via brev.

Sverige är ett avlångt och glesbefolkat land. Det är därför viktigt att de kvalitetsförsämringarna som skett inte drabbar orter på landsbygden som på grund av stora avstånd till städerna särskilt behöver kunna förlita sig på att postgången fungerar som den ska.

Det här är något regeringen måste hantera. Offentlig sektor och statliga bolag, som har ett stort ansvar för grundläggande service, kan i dag missköta sina uppdrag grovt utan att kritiseras av regeringen. PostNord kan inte genomföra sitt uppdrag ordentligt, har många deltidsanställda, hög sjukfrånvaro och bemanningsproblem. Men här är regeringen tyst. När det däremot gäller företag som gör detsamma är kritiken skarp från Socialdemokraternas sida.

När exempelvis bolagsägda skolor vill ta ut vinst anser regeringen att det är ett stort problem. Men icke-fungerande statliga bolag kan fortsätta utan att regeringen lyfter ett finger. Sverige skulle må bättre av att ministrarna fokuserade på att faktiskt sköta sina uppdrag och påverka där de kan göra skillnad. För Sverige behöver en fungerande postgång i hela landet.

Anna Sandström/SNB