29 jul 2016 06:00

29 jul 2016 06:00

Bakom desinformationens rökridå

LEDARE

Det finns flera sätt att utkämpa ett krig på, ett är att sprida desinformation. Det är en metod som den ryska presidenten Vladimir Putin använder i allt större utsträckning.

Under 2016 har den psykologiska krigföringen från Ryssland gentemot Sverige ökat kraftigt. Det bekräftas av såväl Säkerhetspolisen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I Säpos Årsbok, som publicerades i mars, beskrivs hur Ryssland försöker att påverka svensk opinion genom att sprida en falsk och förvrängd verklighetsbild, framförallt med hjälp av sociala medier.

Desinformation är ett verkningsfullt maktmedel. Med lögner och myter skapar den ryska regimen en verklighetsbild som framställer den i en fördelaktig dager. Västvärlden får en skev uppfattning av vad som sker i landet och därmed finns en risk för att politiker fattar felaktiga beslut i förhållande till Ryssland. Inte minst används propaganda för att framställa västvärlden som ett hot mot rysk säkerhet och ryska värderingar.

Internet har blivit ett av de främsta slagfälten. Nätets slagkraft har gjort det enklare än någonsin att få ut falska uppgifter snabbt. Sanningen hinner knappt få på sig byxorna innan en lögn delats 100 000 gånger på Facebook. Därför är den ryska regimens trollarmé aktiv på Facebook, Twitter och diverse bloggar. Där ägnar sig Putins troll åt att kritisera den illvilliga västvärlden och sprida en bild av Ryssland som ett missförstått och mobbat land.

Nätet må ha gjort det lättare att bedriva psykologisk krigföring, men desinformation från vår granne i öst är inte något nytt. Det var ett vanligt vapen under Sovjeteran, något som den före detta KGB-agenten Putin är väl bekant med. Författaren och journalisten Peter Pomerantsev menar att Putins informationskrig är mer sofistikerat än det som utkämpades under Sovjets dagar: ”Det återuppfinner snarare verkligheten, skapar masshallucinationer som därefter leder till politisk handling”. (DN 14/3).

För att bekämpa informationskriget krävs ett antal olika verktyg. Nyligen rapporterade Ekot att MSB har fått utökade resurser. Myndigheten ska bredda sin verksamhet och anställa fler medarbetare. Tidigare i år bekräftade regeringen att Sverige kommer att medverka inom ramen för Stratcom, Natos center mot propaganda. Det är flera steg i rätt riktning. Men det behövs ytterligare satsningar på Sveriges psykologiska försvar för att möta Rysslands upptrappade attacker.

Ett annat skydd mot informationskriget är kunskap. Svenska medieredaktioner behöver utbildas i hur man genomskådar propaganda och lära sig vilka ryska källor som är trovärdiga. Det har skett upprepade gånger att etablerade svensk medier har spridit uppgifter som kommer från ryska nyhetsbyråer och tidningar som är statligt kontrollerade.

Den ryska propagandamaskinen bör inte underskattas. Den kräver att alla goda krafter mobiliserar och är vaksamma.

Naomi Abramowicz/SNB

Under 2016 har den psykologiska krigföringen från Ryssland gentemot Sverige ökat kraftigt. Det bekräftas av såväl Säkerhetspolisen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I Säpos Årsbok, som publicerades i mars, beskrivs hur Ryssland försöker att påverka svensk opinion genom att sprida en falsk och förvrängd verklighetsbild, framförallt med hjälp av sociala medier.

Desinformation är ett verkningsfullt maktmedel. Med lögner och myter skapar den ryska regimen en verklighetsbild som framställer den i en fördelaktig dager. Västvärlden får en skev uppfattning av vad som sker i landet och därmed finns en risk för att politiker fattar felaktiga beslut i förhållande till Ryssland. Inte minst används propaganda för att framställa västvärlden som ett hot mot rysk säkerhet och ryska värderingar.

Internet har blivit ett av de främsta slagfälten. Nätets slagkraft har gjort det enklare än någonsin att få ut falska uppgifter snabbt. Sanningen hinner knappt få på sig byxorna innan en lögn delats 100 000 gånger på Facebook. Därför är den ryska regimens trollarmé aktiv på Facebook, Twitter och diverse bloggar. Där ägnar sig Putins troll åt att kritisera den illvilliga västvärlden och sprida en bild av Ryssland som ett missförstått och mobbat land.

Nätet må ha gjort det lättare att bedriva psykologisk krigföring, men desinformation från vår granne i öst är inte något nytt. Det var ett vanligt vapen under Sovjeteran, något som den före detta KGB-agenten Putin är väl bekant med. Författaren och journalisten Peter Pomerantsev menar att Putins informationskrig är mer sofistikerat än det som utkämpades under Sovjets dagar: ”Det återuppfinner snarare verkligheten, skapar masshallucinationer som därefter leder till politisk handling”. (DN 14/3).

För att bekämpa informationskriget krävs ett antal olika verktyg. Nyligen rapporterade Ekot att MSB har fått utökade resurser. Myndigheten ska bredda sin verksamhet och anställa fler medarbetare. Tidigare i år bekräftade regeringen att Sverige kommer att medverka inom ramen för Stratcom, Natos center mot propaganda. Det är flera steg i rätt riktning. Men det behövs ytterligare satsningar på Sveriges psykologiska försvar för att möta Rysslands upptrappade attacker.

Ett annat skydd mot informationskriget är kunskap. Svenska medieredaktioner behöver utbildas i hur man genomskådar propaganda och lära sig vilka ryska källor som är trovärdiga. Det har skett upprepade gånger att etablerade svensk medier har spridit uppgifter som kommer från ryska nyhetsbyråer och tidningar som är statligt kontrollerade.

Den ryska propagandamaskinen bör inte underskattas. Den kräver att alla goda krafter mobiliserar och är vaksamma.

Naomi Abramowicz/SNB