30 jul 2016 06:00

30 jul 2016 06:00

Blunda inte för flickors rättigheter

TVÅNGSÄKTENSKAP

För de flesta skolungdomar präglas sommaren av bad, glass, vänner, idrott eller feriearbete. Men det gäller inte alla. Antalet tvångsäktenskap ökar under sommaren, då föräldrar tar med sina döttrar utomlands för att gifta bort dem.

I Uppsala finns jouren Tjejers rätt i samhället, TRIS, dit många flickor ringer för att tala om sina farhågor. Det kan handla om rädsla för att isoleras från sina vänner, att inte få träffa personen man är kär i, men de flesta samtalen handlar om rädsla för förlovningar och äktenskap mot tjejernas vilja, berättar Mariet Ghadimi, verksamhetschef på Tris Uppsala (P4 Uppland 22/7).

Enligt organisationen var tidigare 70 000 flickor i Sverige var rädda för att giftas bort. Numera handlar det om 100 000.

År 2014 införde Alliansregeringen en lag som gjorde det förbjudet at gifta bort barn. Lagen var tidigare otydlig gällande barnäktenskap men nu är det olagligt med tvångsäktenskap och vilseledande äktenskapsresa. För den 15 juli kom den första domen efter att den nya lagen trätt i kraft. Lunds tingsrätt dömde pappan till fyra års fängelse efter att ha tvingat flickan att gifta sig med en släkting i Afghanistan, flickan var då bara 14 år.

Man vill gärna tro att tvångsäktenskap hör till en svunnen tid. Men så är inte fallet. Frågan är högst aktuell i dag. Det är därför positivt att det nu finns en dom som visar att det här beteendet är straffbart.

Det var när flickan skulle registrera äktenskapet på Migrationsverket hon berättade vad hon varit med om och fick hjälp att anmäla sin far. Myndigheterna måste vara beredda att hantera liknande fall och ha en plan över vad som ska göras om de misstänker tvångsgifte. Tyvärr är så inte alltid fallet.

Det har tidigare rapporterats om att många kommuner låter asylsökande barn bo tillsammans med personen de är gift med. Genom att placera unga flickor med den de är gift med agerar kommunerna som att äktenskapen godkänns.

Men Sverige ska inte erkänna barnäktenskap. Alla flickor ska ha rätt att leva som andra ungdomar, oavsett om deras föräldrar kommer från en kultur som tillåter barnäktenskap. Om föräldrar hotar med att gifta bort sina barn är ett tvångsomhändertagande på sin plats, de föräldrarna bör inte ha ansvar för barnen då de riskerar att fara illa.

Det är dags för det offentliga att prioritera dessa frågor. Det behövs ett brett arbete mot barnäktenskap. Organisationen Tjejers rätt i samhället gör ett viktigt jobb. Men det gäller också att myndighetspersonal som kommer kontakt med flickor i riskzonen håller ögonen öppna och att det finns en plan för hur man ska agera om man misstänker något. Här har Migrationsverket och kommunerna ett särskilt ansvar.

Anna Sandström/SNB

I Uppsala finns jouren Tjejers rätt i samhället, TRIS, dit många flickor ringer för att tala om sina farhågor. Det kan handla om rädsla för att isoleras från sina vänner, att inte få träffa personen man är kär i, men de flesta samtalen handlar om rädsla för förlovningar och äktenskap mot tjejernas vilja, berättar Mariet Ghadimi, verksamhetschef på Tris Uppsala (P4 Uppland 22/7).

Enligt organisationen var tidigare 70 000 flickor i Sverige var rädda för att giftas bort. Numera handlar det om 100 000.

År 2014 införde Alliansregeringen en lag som gjorde det förbjudet at gifta bort barn. Lagen var tidigare otydlig gällande barnäktenskap men nu är det olagligt med tvångsäktenskap och vilseledande äktenskapsresa. För den 15 juli kom den första domen efter att den nya lagen trätt i kraft. Lunds tingsrätt dömde pappan till fyra års fängelse efter att ha tvingat flickan att gifta sig med en släkting i Afghanistan, flickan var då bara 14 år.

Man vill gärna tro att tvångsäktenskap hör till en svunnen tid. Men så är inte fallet. Frågan är högst aktuell i dag. Det är därför positivt att det nu finns en dom som visar att det här beteendet är straffbart.

Det var när flickan skulle registrera äktenskapet på Migrationsverket hon berättade vad hon varit med om och fick hjälp att anmäla sin far. Myndigheterna måste vara beredda att hantera liknande fall och ha en plan över vad som ska göras om de misstänker tvångsgifte. Tyvärr är så inte alltid fallet.

Det har tidigare rapporterats om att många kommuner låter asylsökande barn bo tillsammans med personen de är gift med. Genom att placera unga flickor med den de är gift med agerar kommunerna som att äktenskapen godkänns.

Men Sverige ska inte erkänna barnäktenskap. Alla flickor ska ha rätt att leva som andra ungdomar, oavsett om deras föräldrar kommer från en kultur som tillåter barnäktenskap. Om föräldrar hotar med att gifta bort sina barn är ett tvångsomhändertagande på sin plats, de föräldrarna bör inte ha ansvar för barnen då de riskerar att fara illa.

Det är dags för det offentliga att prioritera dessa frågor. Det behövs ett brett arbete mot barnäktenskap. Organisationen Tjejers rätt i samhället gör ett viktigt jobb. Men det gäller också att myndighetspersonal som kommer kontakt med flickor i riskzonen håller ögonen öppna och att det finns en plan för hur man ska agera om man misstänker något. Här har Migrationsverket och kommunerna ett särskilt ansvar.

Anna Sandström/SNB