05 aug 2016 06:00

05 aug 2016 06:00

Var är snuten?

LEDARE

Krisen inom polisen blir alltmer kännbar.
Det råder akut polisbrist i norra Sverige. Ett litet antal poliser tvingas täcka ett alltför stort område. Problemen är så omfattande att huvudskyddsombudet för polisfacket i Region Nord har lämnat en skrivelse till Arbetsmiljöverket.

I juli var enbart hälften av Skånes polisstyrka i tjänst. På grund av att det inte finns tillräckligt många poliser har flera polisstationer tvingats ändra sina öppettider eller haft stängt under sommaren. Ett fåtal stationer har stängt under samtliga sommarmånader. ”Vi strävar efter att det inte ska påverka ingripandeverksamheten, men vi kan aldrig ge några garantier”, säger kommissarie Martin Åkesson vid Region syd (20/7 SVT).

Två chefsåklagare i Östergötland har slagit larm om polisbristen i länet. Det finns för få utredande poliser, vilket leder till att det tar alldeles för lång tid innan allvarliga brott blir utredda. Chefsåklagare Pär Andersson säger: ”Det har pratats om att vi är på väg mot en systemkollaps. Jag skulle vilja påstå att det här är första tecknet på det”. (NT 2/8).

Visserligen har Sverige aldrig haft så många poliser som nu. Samtidigt är polisen under större press än på länge, med en ökad arbetsbörda.

Förra året påbörjades den största omorganisationen inom polisen på 50 år. Omdaningen är såväl kostsam som underfinansierad, enligt genomförandekommittén saknas närmast en miljard kronor. Reformen saknar dessutom stöd bland Sveriges poliser. Enligt en undersökning gjord av Polisförbundet anser noll procent av de svarande att Polisen har blivit mer enhetlig eller effektiv.

Förutom omställningen i polisorganisationen har säkerhetsläget förändrats. Gränskontrollerna till Danmark kräver betydande resurser och det finns ett förhöjt terrorhot mot Sverige.

Dessutom har polisyrket numera begränsad dragningskraft. Lönen är orimligt låg med tanke på arbetsuppgifterna och möjligheten till löneutveckling är starkt begränsad. Nyligen sänktes begåvningskraven för att antas på polisutbildningen eftersom att det inte var tillräckligt många som kom in. Allt fler poliser väljer att lämna yrket, bland annat för säkerhetsbranschen som lockar med betydligt högre löner. Sammanlagt är det en perfekt storm, som närmar sig orkanstyrka.

Polisbristen har omedelbara konsekvenser. Polisen får svårare att skydda och hjälpa medborgare när resurserna inte räcker till. Rättssäkerheten får lida när det inte finns tillräckligt många poliser i tjänst för att utreda brott i en rimlig takt.

Bristen på poliser kommer även att få långsiktiga konsekvenser. Generellt sett har svenskar en stor tilltro till polisen. Enligt den senaste SOM-undersökningen har 62 procent av de tillfrågade ganska eller mycket stort förtroende för polisen. Det kan mycket väl komma att förändras i takt med att allmänheten upplever att en av rättsstatens viktigaste funktioner inte fungerar som den ska.

Naomi Abramowicz/SNB

I juli var enbart hälften av Skånes polisstyrka i tjänst. På grund av att det inte finns tillräckligt många poliser har flera polisstationer tvingats ändra sina öppettider eller haft stängt under sommaren. Ett fåtal stationer har stängt under samtliga sommarmånader. ”Vi strävar efter att det inte ska påverka ingripandeverksamheten, men vi kan aldrig ge några garantier”, säger kommissarie Martin Åkesson vid Region syd (20/7 SVT).

Två chefsåklagare i Östergötland har slagit larm om polisbristen i länet. Det finns för få utredande poliser, vilket leder till att det tar alldeles för lång tid innan allvarliga brott blir utredda. Chefsåklagare Pär Andersson säger: ”Det har pratats om att vi är på väg mot en systemkollaps. Jag skulle vilja påstå att det här är första tecknet på det”. (NT 2/8).

Visserligen har Sverige aldrig haft så många poliser som nu. Samtidigt är polisen under större press än på länge, med en ökad arbetsbörda.

Förra året påbörjades den största omorganisationen inom polisen på 50 år. Omdaningen är såväl kostsam som underfinansierad, enligt genomförandekommittén saknas närmast en miljard kronor. Reformen saknar dessutom stöd bland Sveriges poliser. Enligt en undersökning gjord av Polisförbundet anser noll procent av de svarande att Polisen har blivit mer enhetlig eller effektiv.

Förutom omställningen i polisorganisationen har säkerhetsläget förändrats. Gränskontrollerna till Danmark kräver betydande resurser och det finns ett förhöjt terrorhot mot Sverige.

Dessutom har polisyrket numera begränsad dragningskraft. Lönen är orimligt låg med tanke på arbetsuppgifterna och möjligheten till löneutveckling är starkt begränsad. Nyligen sänktes begåvningskraven för att antas på polisutbildningen eftersom att det inte var tillräckligt många som kom in. Allt fler poliser väljer att lämna yrket, bland annat för säkerhetsbranschen som lockar med betydligt högre löner. Sammanlagt är det en perfekt storm, som närmar sig orkanstyrka.

Polisbristen har omedelbara konsekvenser. Polisen får svårare att skydda och hjälpa medborgare när resurserna inte räcker till. Rättssäkerheten får lida när det inte finns tillräckligt många poliser i tjänst för att utreda brott i en rimlig takt.

Bristen på poliser kommer även att få långsiktiga konsekvenser. Generellt sett har svenskar en stor tilltro till polisen. Enligt den senaste SOM-undersökningen har 62 procent av de tillfrågade ganska eller mycket stort förtroende för polisen. Det kan mycket väl komma att förändras i takt med att allmänheten upplever att en av rättsstatens viktigaste funktioner inte fungerar som den ska.

Naomi Abramowicz/SNB