12 aug 2016 06:00

12 aug 2016 06:00

Skål för gårdsförsäljning!

LEDARE

Vi är hopplöst efter våra nordiska grannländer när det gäller gårdsförsäljning. 1995 införde Finland försäljning av alkoholhaltiga drycker upp till 11 procent. Sedan den 1 juli får norska lantbrukare sälja drycker som innehåller upp till 22 procent alkohol.

Sverige fortsätter däremot att trampa vatten. Vi är det enda landet i EU som inte tillåter gårdar att sälja alkoholhaltiga drycker. Under sin tid i Alliansregeringen gjorde jordbruksministern Eskil Erlandsson (C) tappra försök att ändra på detta. Under våren 2014 föreslog Erlandsson att Södermanland, Skåne och Gotland skulle tillåtas bli testlän för en pilotverksamhet. Chanserna var förvisso begränsade för att det skulle införas permanent. Före detta folkhälsominister Maria Larsson (KD) var knappast någon vän av gårdsförsäljning. Men den nuvarande folkhälsoministern Gabriel Wikström (S) har definitivt satt spiken i kistan.

Bara några månader efter att Wikström blev statsråd skrev han en debattartikel tillsammans med nykterhetsförbundet IOGT-NTO dåvarande ordförande Anna Carlstedt där han tydliggjorde regeringens linje: ”Vi vill fortsätta värna den restriktiva alkoholpolitiken – och genom att lägga gårdsförsäljningar till handlingarna tar vi ett steg på vägen.”(Aftonbladet 12/12 2014). Detta innebar att delbetänkandet ”Gårdsförsäljning”(SOU 2010:98) helt lades åt sidan. Den statliga utredaren hade nämligen, till skillnad från Wikström, kommit fram till att det är möjligt att införa gårdsförsäljning utan att riskera Systembolagets monopolställning.

Nykterhetslobbyn, inklusive Gabriel Wikström, brukar hävda att gårdsförsäljning skulle skada folkhälsan och leda till ökat alkoholmissbruk. Det är högst tveksamt.

Produkterna är förhållandevis dyra. Det går att köpa billigare dryck på Systembolaget för den som är ute efter mängdkonsumtion. Dessutom ligger gårdarna ofta avsides, vilket gör försäljningen otillgänglig. Det är mycket svårare att ge sig iväg till en gård på landsbygden än att gå till närmaste Systembolag. Därtill konstaterade den statliga utredningen från 2010 att det inte förelåg någon större risk för folkhälsan: ”Utredningen bedömer att den föreslagna modellen för gårdsförsäljning är förenlig med den svenska alkoholpolitiken och att den inte kommer att leda till några negativa konsekvenser för folkhälsan av betydelse”.

Ifall gårdsförsäljning tilläts skulle det vara positivt för såväl lantbrukare som konsumenter. Den som besöker en svensk gård och vill köpa med sig en trevlig alkoholhaltig dryck därifrån tvingas i dag uppsöka närmaste Systembolag i stället. Det är något som utländska turister, med goda skäl, har svårt att förstå.

Att Sveriges lantbrukare inte tillåts sälja sina egna produkter gör det än svårare för dem att få verksamheten att gå runt, som om de inte hade nog med problem. De förtjänar samma villkor som sina europeiska kolleger, och konsumenterna förtjänar att få möjligheten att köpa hem en närproducerad pava vin.

Naomi Abramowicz/SNB

Sverige fortsätter däremot att trampa vatten. Vi är det enda landet i EU som inte tillåter gårdar att sälja alkoholhaltiga drycker. Under sin tid i Alliansregeringen gjorde jordbruksministern Eskil Erlandsson (C) tappra försök att ändra på detta. Under våren 2014 föreslog Erlandsson att Södermanland, Skåne och Gotland skulle tillåtas bli testlän för en pilotverksamhet. Chanserna var förvisso begränsade för att det skulle införas permanent. Före detta folkhälsominister Maria Larsson (KD) var knappast någon vän av gårdsförsäljning. Men den nuvarande folkhälsoministern Gabriel Wikström (S) har definitivt satt spiken i kistan.

Bara några månader efter att Wikström blev statsråd skrev han en debattartikel tillsammans med nykterhetsförbundet IOGT-NTO dåvarande ordförande Anna Carlstedt där han tydliggjorde regeringens linje: ”Vi vill fortsätta värna den restriktiva alkoholpolitiken – och genom att lägga gårdsförsäljningar till handlingarna tar vi ett steg på vägen.”(Aftonbladet 12/12 2014). Detta innebar att delbetänkandet ”Gårdsförsäljning”(SOU 2010:98) helt lades åt sidan. Den statliga utredaren hade nämligen, till skillnad från Wikström, kommit fram till att det är möjligt att införa gårdsförsäljning utan att riskera Systembolagets monopolställning.

Nykterhetslobbyn, inklusive Gabriel Wikström, brukar hävda att gårdsförsäljning skulle skada folkhälsan och leda till ökat alkoholmissbruk. Det är högst tveksamt.

Produkterna är förhållandevis dyra. Det går att köpa billigare dryck på Systembolaget för den som är ute efter mängdkonsumtion. Dessutom ligger gårdarna ofta avsides, vilket gör försäljningen otillgänglig. Det är mycket svårare att ge sig iväg till en gård på landsbygden än att gå till närmaste Systembolag. Därtill konstaterade den statliga utredningen från 2010 att det inte förelåg någon större risk för folkhälsan: ”Utredningen bedömer att den föreslagna modellen för gårdsförsäljning är förenlig med den svenska alkoholpolitiken och att den inte kommer att leda till några negativa konsekvenser för folkhälsan av betydelse”.

Ifall gårdsförsäljning tilläts skulle det vara positivt för såväl lantbrukare som konsumenter. Den som besöker en svensk gård och vill köpa med sig en trevlig alkoholhaltig dryck därifrån tvingas i dag uppsöka närmaste Systembolag i stället. Det är något som utländska turister, med goda skäl, har svårt att förstå.

Att Sveriges lantbrukare inte tillåts sälja sina egna produkter gör det än svårare för dem att få verksamheten att gå runt, som om de inte hade nog med problem. De förtjänar samma villkor som sina europeiska kolleger, och konsumenterna förtjänar att få möjligheten att köpa hem en närproducerad pava vin.

Naomi Abramowicz/SNB