19 aug 2016 06:00

19 aug 2016 06:00

Hårdare tag mot bilbrännare

LEDARE

Få höjer numera på ögonbrynen efter att bilar har brunnit i något socioekonomiskt utsatt bostadsområde. Utbrända bilvrak riskerar att bli en del av stadsbilden om det inte tas krafttag mot den här typen av allmänfarlig skadegörelse.

Statistiken är oroväckande, enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, så brändes 2027 bilar mellan januari och juni i år. I Malmö har bilar brunnit varje natt i över en veckas tid.

Regeringen presenterade i onsdags ett antal åtgärder för att stävja den negativa utvecklingen. Det är bra att regeringen visar initiativ i frågan, men det är en lång väg för att återställa ordningen.

Regeringen vill verka för en snabbare lagföring och undersöka möjligheten att skapa ett snabbspår för att snabbt döma enkla brott och eventuellt införa så kallade jourdomstolar. Under förutsättning att rättsäkerheten kan garanteras är detta ett mycket bra förslag. Det ska inte dröja flera månader mellan gripande och dom och under den tiden är den misstänkte oftast på fri fot.

Skärpta straff är också en del av regeringens program. Tydligare ungdomspåföljder för allvarlig brottslighet och brottslingar med hög återfallsrisk. Att samhället så att säga håller extra koll på de dömda genom övervakning och fotboja kan vara verkningsfullt. Samtidigt sänder det en signal till den dömdes omgivning att samhället har dem under uppsikt.

Straffen för skadegörelse överväger regeringen att skärpa så att det motsvarar andra förmögenhetsbrott så som stöld. Det innebär att böter inte döms ut vid brott av normalgraden. Det är rimligt då det är fråga om allvarliga brott mot enskilda bilägare såväl som allmänfarliga då risken finns att elden sprider sig.

Vidare vill regeringen se över straffen för attacker mot blåljuspersonal. Det här är en nödvändig åtgärd. Att kasta sten eller på andra sätt försvåra för exempelvis brandmän och ambulanspersonal att göra sitt jobb är inget mindre än ett angrepp på staten och måste bestraffas därefter.

Regeringen är på rätt väg med dessa förslag men det räcker inte. Även om regeringen inte vill ge sig in i någon ”polisauktion” och matcha Alliansens krav på 2 000 nya poliser är behovet av fler poliser i yttre tjänst tydligt.

Tyvärr dras polisen med allvarliga problem i form av en rätteligen hårt ifrågasatt högsta chef och en dåligt genomförd omorganisation. Vi behöver fler poliser men samtidigt vill få bli poliser och två av tre poliser under 30 år vill byta jobb. Polisyrket måste bli attraktivare om regeringens alla planer för att minska skadegörelsen i de utsatta områdena ska få någon praktiskt effekt. Det måste finnas synliga poliser på plats för att beivra brottsligheten. Det finns inga vägar runt detta.

Hårdare tag och fler poliser räcker inte, om helheten ska fungera måste även domstolarna och kriminalvården tillföras resurser för att snabbt kunna döma och bestraffa brottslingar. De rättsvårdande myndigheterna behöver mer av både resurser och helhetssyn.

 

Greger Ekman/SNB

 

Statistiken är oroväckande, enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, så brändes 2027 bilar mellan januari och juni i år. I Malmö har bilar brunnit varje natt i över en veckas tid.

Regeringen presenterade i onsdags ett antal åtgärder för att stävja den negativa utvecklingen. Det är bra att regeringen visar initiativ i frågan, men det är en lång väg för att återställa ordningen.

Regeringen vill verka för en snabbare lagföring och undersöka möjligheten att skapa ett snabbspår för att snabbt döma enkla brott och eventuellt införa så kallade jourdomstolar. Under förutsättning att rättsäkerheten kan garanteras är detta ett mycket bra förslag. Det ska inte dröja flera månader mellan gripande och dom och under den tiden är den misstänkte oftast på fri fot.

Skärpta straff är också en del av regeringens program. Tydligare ungdomspåföljder för allvarlig brottslighet och brottslingar med hög återfallsrisk. Att samhället så att säga håller extra koll på de dömda genom övervakning och fotboja kan vara verkningsfullt. Samtidigt sänder det en signal till den dömdes omgivning att samhället har dem under uppsikt.

Straffen för skadegörelse överväger regeringen att skärpa så att det motsvarar andra förmögenhetsbrott så som stöld. Det innebär att böter inte döms ut vid brott av normalgraden. Det är rimligt då det är fråga om allvarliga brott mot enskilda bilägare såväl som allmänfarliga då risken finns att elden sprider sig.

Vidare vill regeringen se över straffen för attacker mot blåljuspersonal. Det här är en nödvändig åtgärd. Att kasta sten eller på andra sätt försvåra för exempelvis brandmän och ambulanspersonal att göra sitt jobb är inget mindre än ett angrepp på staten och måste bestraffas därefter.

Regeringen är på rätt väg med dessa förslag men det räcker inte. Även om regeringen inte vill ge sig in i någon ”polisauktion” och matcha Alliansens krav på 2 000 nya poliser är behovet av fler poliser i yttre tjänst tydligt.

Tyvärr dras polisen med allvarliga problem i form av en rätteligen hårt ifrågasatt högsta chef och en dåligt genomförd omorganisation. Vi behöver fler poliser men samtidigt vill få bli poliser och två av tre poliser under 30 år vill byta jobb. Polisyrket måste bli attraktivare om regeringens alla planer för att minska skadegörelsen i de utsatta områdena ska få någon praktiskt effekt. Det måste finnas synliga poliser på plats för att beivra brottsligheten. Det finns inga vägar runt detta.

Hårdare tag och fler poliser räcker inte, om helheten ska fungera måste även domstolarna och kriminalvården tillföras resurser för att snabbt kunna döma och bestraffa brottslingar. De rättsvårdande myndigheterna behöver mer av både resurser och helhetssyn.

 

Greger Ekman/SNB