25 aug 2016 06:00

25 aug 2016 06:00

C vill sänka tröskeln till arbete

LEDARE

Under Centerpartiets partiledare Annie Lööfs sommartal på Långholmen i Stockholm sken solen. Men det vackra vädret till trots talade Lööf om mörka moln på den politiska himmelen, utmaningar som måste lösas.

Lööf lyfte vikten av att kunna säkra unga kvinnors trygghet, i hemmet, men också i offentliga miljöer som på festivaler. ”Jag och mina vänner har också varit rädda”, sa hon under talet. Det märks att frågorna gällande kvinnors situation ligger Lööf varmt om hjärtat.

Högre straff för hedersrelaterad brottslighet, och en hederskommission som ska kartlägga den hedersrelaterade brottsligheten var två förslag Lööf lyfte under sitt sommartal. Det är ett område där det är enkelt att stå oemotsagd. Men för att kunna sätta dit förövarna som tar sig rätten att angripa andra krävs resurser till polisen. Höga straff spelar ingen roll om det inte finns resurser att utreda brotten. Därför är det särskilt glädjande att Centerpartiet vill satsa på polisens arbete med trygghetsfrågor och närvaro på festivaler.

Lööf talade också om utmaningarna på arbetsmarknaden. Om en ny underklass som håller på att växa fram, genom att skillnaderna mellan de som har jobb och de som inte har jobb cementeras. 11 miljarder kronor vill Centerpartiet lägga på att slopa arbetsgivaravgiften helt de två första åren för unga, långtidsarbetslösa och nyanlända. De första 16 000 kronorna som intjänas varje månad ska vara ”avgiftsfria”.

Centerpartiets förslag är ett sätt att sänka kostnaderna för de som står längst från arbetsmarknaden, de som saknar meriter. Förslaget kommer visserligen att medföra en viss tröskel när de två åren har löpt ut och arbetsgivaravgiften kommer att behöva betalas utifrån hela lönen och inte enbart delen som överstiger 16 000 kr. Men det är betydligt bättre att det finns en låg tröskel för vidareanställning när en person har jobbat i två år, lärt sig arbetet, skaffat sig meriter och fått en chans att visa sig kapabel på arbetsmarknaden, i stället för att människor aldrig börjar arbeta.

Enligt partiets beräkningar kan 45 000 nya arbeten skapas med den sänkta arbetsgivaravgiften.

Centerpartiet fortsätter att driva på för fler enkla jobb. Jobb som inte kräver någon erfarenhet eller några kvalifikationer. Sverige har få enkla jobb, vilket är en brist då många som kommit till Sverige som asylsökande har svårt att konkurrera på den högproduktiva svenska arbetsmarknaden. Partiet vill därför tillsätta en arbetsmarknadskommission, med syfte att underlätta för fler enkla jobb i Sverige. Att använda expertis för att hitta verkningsfulla reformer som alla partier kan enas om är i och för sig lovvärt, men LO:s inflytande över Socialdemokraterna gör att regeringen inte vågar röra frågan.

Sverige lär få fortsätta vänta på att några betydande reformer av arbetsmarknaden ska ske.

 

Anna Sandström/SNB

 

Lööf lyfte vikten av att kunna säkra unga kvinnors trygghet, i hemmet, men också i offentliga miljöer som på festivaler. ”Jag och mina vänner har också varit rädda”, sa hon under talet. Det märks att frågorna gällande kvinnors situation ligger Lööf varmt om hjärtat.

Högre straff för hedersrelaterad brottslighet, och en hederskommission som ska kartlägga den hedersrelaterade brottsligheten var två förslag Lööf lyfte under sitt sommartal. Det är ett område där det är enkelt att stå oemotsagd. Men för att kunna sätta dit förövarna som tar sig rätten att angripa andra krävs resurser till polisen. Höga straff spelar ingen roll om det inte finns resurser att utreda brotten. Därför är det särskilt glädjande att Centerpartiet vill satsa på polisens arbete med trygghetsfrågor och närvaro på festivaler.

Lööf talade också om utmaningarna på arbetsmarknaden. Om en ny underklass som håller på att växa fram, genom att skillnaderna mellan de som har jobb och de som inte har jobb cementeras. 11 miljarder kronor vill Centerpartiet lägga på att slopa arbetsgivaravgiften helt de två första åren för unga, långtidsarbetslösa och nyanlända. De första 16 000 kronorna som intjänas varje månad ska vara ”avgiftsfria”.

Centerpartiets förslag är ett sätt att sänka kostnaderna för de som står längst från arbetsmarknaden, de som saknar meriter. Förslaget kommer visserligen att medföra en viss tröskel när de två åren har löpt ut och arbetsgivaravgiften kommer att behöva betalas utifrån hela lönen och inte enbart delen som överstiger 16 000 kr. Men det är betydligt bättre att det finns en låg tröskel för vidareanställning när en person har jobbat i två år, lärt sig arbetet, skaffat sig meriter och fått en chans att visa sig kapabel på arbetsmarknaden, i stället för att människor aldrig börjar arbeta.

Enligt partiets beräkningar kan 45 000 nya arbeten skapas med den sänkta arbetsgivaravgiften.

Centerpartiet fortsätter att driva på för fler enkla jobb. Jobb som inte kräver någon erfarenhet eller några kvalifikationer. Sverige har få enkla jobb, vilket är en brist då många som kommit till Sverige som asylsökande har svårt att konkurrera på den högproduktiva svenska arbetsmarknaden. Partiet vill därför tillsätta en arbetsmarknadskommission, med syfte att underlätta för fler enkla jobb i Sverige. Att använda expertis för att hitta verkningsfulla reformer som alla partier kan enas om är i och för sig lovvärt, men LO:s inflytande över Socialdemokraterna gör att regeringen inte vågar röra frågan.

Sverige lär få fortsätta vänta på att några betydande reformer av arbetsmarknaden ska ske.

 

Anna Sandström/SNB