17 sep 2016 06:00

17 sep 2016 06:00

Can sågade rektorsfilmen-rakryggat av Brännberg

LEDARE

Historien om Skövde kommuns film, vars syfte är att rekrytera en högstadierektor till Rydskolan, rullar vidare. I början av veckan var det journalisten och författaren Mustafa Can, själv uppväxt i Södra Ryd, som röt till i SLA och totalsågade projektet längs med fotknölarna med ord som ”huvudlöst”, ”fullkomligt idiotiskt” och ”den som stått bakom detta borde nästan få sparken”.

På SLA:s insändarsida har det stormat, personalen på det nuvarande låg- och mellanstadiet på Rydskolan har stormat. Men kommunens enda åtgärd utåt har varit att lägga på en förklarande text i början av filmen, som framhåller att innehållet endast handlar om högstadieskolan som ska starta igen 2017, inte det låg- och mellanstadium som finns i lokalerna idag.

Låt oss uppehålla oss lite vid de politiska reaktionerna. Då tänker jag främst på kristdemokraten Conny Brännberg, ordförande i Skövde kommunfullmäktige och därmed Skövde kommuns högste folkvalde politiker.

Redan tidigt i den här historien sade Brännberg, själv Rydsbo sedan länge, att innehållet i filmen är kränkande för stadsdelen och att filmen gör mer skada än nytta på lång sikt. Han hade själv tagit kontakt med sektorschefen för barn- och utbildning, Gustaf Olsson, och sagt att han ansåg att filmen borde plockas bort och göras om, eftersom innehållet är kränkande. Senare upprepade Brännberg sin åsikt i SVT, ”inte bra för Skövdes anseende”.

Det är rakryggat av Brännberg att stå på sig.

Låt oss bara påpeka, precis som Brännberg själv har gjort, att han som ordförande i kommunfullmäktige inte har någon möjlighet att direktstyra vad skolans verksamhet har för sig. Han kan bara säga vad han tycker. Rektorsfilmen är en fråga för politikerna i barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning/sektor.

I det här fallet hade dock skolledningen gjort klokt i att lyssna på Conny Brännberg, och folkstormen i övrigt. Då hade människor sluppit att känna sig mer kränkta, Skövde hade sluppit att få negativ uppmärksamhet på riksnivå och, detta vet jag med säkerhet, ett antal skaraborgska kommuner hade inte längre skrattat åt Skövde kommuns misstag.

Det är anmärkningsvärt ur demokratisk synvinkel, även om det i formell mening inte är felaktigt, att en sektor i kommunens verksamhet så uppenbart struntar i vad kommunfullmäktiges ordförande säger. Det hade givetvis varit rätt beslut att göra det som Brännberg föreslog, ta bort filmen, göra om och göra rätt, eller kanske allra helst låta hela upplägget gå till runda arkivet.

Vi får hoppas att kommunens tjänstemän inom skolan diskuterar filmen ordentligt, och drar lärdom av hela historien.

 

På SLA:s insändarsida har det stormat, personalen på det nuvarande låg- och mellanstadiet på Rydskolan har stormat. Men kommunens enda åtgärd utåt har varit att lägga på en förklarande text i början av filmen, som framhåller att innehållet endast handlar om högstadieskolan som ska starta igen 2017, inte det låg- och mellanstadium som finns i lokalerna idag.

Låt oss uppehålla oss lite vid de politiska reaktionerna. Då tänker jag främst på kristdemokraten Conny Brännberg, ordförande i Skövde kommunfullmäktige och därmed Skövde kommuns högste folkvalde politiker.

Redan tidigt i den här historien sade Brännberg, själv Rydsbo sedan länge, att innehållet i filmen är kränkande för stadsdelen och att filmen gör mer skada än nytta på lång sikt. Han hade själv tagit kontakt med sektorschefen för barn- och utbildning, Gustaf Olsson, och sagt att han ansåg att filmen borde plockas bort och göras om, eftersom innehållet är kränkande. Senare upprepade Brännberg sin åsikt i SVT, ”inte bra för Skövdes anseende”.

Det är rakryggat av Brännberg att stå på sig.

Låt oss bara påpeka, precis som Brännberg själv har gjort, att han som ordförande i kommunfullmäktige inte har någon möjlighet att direktstyra vad skolans verksamhet har för sig. Han kan bara säga vad han tycker. Rektorsfilmen är en fråga för politikerna i barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning/sektor.

I det här fallet hade dock skolledningen gjort klokt i att lyssna på Conny Brännberg, och folkstormen i övrigt. Då hade människor sluppit att känna sig mer kränkta, Skövde hade sluppit att få negativ uppmärksamhet på riksnivå och, detta vet jag med säkerhet, ett antal skaraborgska kommuner hade inte längre skrattat åt Skövde kommuns misstag.

Det är anmärkningsvärt ur demokratisk synvinkel, även om det i formell mening inte är felaktigt, att en sektor i kommunens verksamhet så uppenbart struntar i vad kommunfullmäktiges ordförande säger. Det hade givetvis varit rätt beslut att göra det som Brännberg föreslog, ta bort filmen, göra om och göra rätt, eller kanske allra helst låta hela upplägget gå till runda arkivet.

Vi får hoppas att kommunens tjänstemän inom skolan diskuterar filmen ordentligt, och drar lärdom av hela historien.

 

  • Peter Henriksson