24 sep 2016 06:00

24 sep 2016 06:00

Utvisningar är nödvändiga

LEDARE

Regeringen vill göra det enklare att utvisa personer som uppehåller sig illegalt i Sverige. Bara för några dagar sedan slog polisen larm om att över 12 000 personer som fått avslag på sin asylansökan gömmer sig i Sverige. ”Vi kommer att ha väldigt många som lever i svåra situationer och som håller sig undan”, säger Per Löwenberg, gruppchef för gränspolissektionen (SVT 22/9).

När folk kommer till Sverige sker en sträng asylprövning. Att vara fattig är exempelvis inte ett giltigt asylskäl. Sverige kan inte ta emot alla som skulle vilja bo här. Att uppmuntra människor att leva i Sverige utan tillstånd underminerar asylprövningen. Varför ska någon vilja söka asyl och göra rätt för sig om det är enklare att få stanna om man inte ansöker om asyl. Att inte se till att folk lämnar landet är djupt orättvist mot dem som följer lagen och lämnar landet vid ett avslag.

Tidigare har regeringen dragit in dagersättningen för den som fått avslag på sin ansökan. Nästa år vill regeringen att polisen ska få inspektera arbetsplatser, utan att brottsmisstanke finns vilket krävs i dag. Möjligheten att omhänderta pass och andra id-handlingar föreslås också utvidgas.

För den som är född utanför EU och vill komma till Sverige för att arbeta väntar en krävande procedur med många villkor som måste uppfyllas. Personer utvisas ofta för att arbetsvillkoren inte uppfyller något diffust krav. Denna snårskog av regler behöver göras enklare. Med det sagt, att strunta i svartarbetarna är ett hån mot den som väljer att ansöka om att få arbeta i Sverige den lagliga vägen.

Ett annat nytt förslag från regeringen är också att placera personer som väntar på avvisning i lokaler som häkten och fängelser. Det vore dock att gå för långt. Laglydiga familjer ska inte behandlas som kriminella. Att snabbare se till att personer återvänder är bättre än att bomma in folk. Om risken är hög för att någon avviker bör dock personen övervakas på något mindre ingripande sätt.

Flera reformer måste till för att återvändandesystemet ska fungera. Det polisen främst efterfrågar är inte mer tillåtande regler för att kunna utvisa folk, utan mer resurser. Det handlar också om att det inte ska löna sig att gå under jorden i Sverige. Att hindra svartarbete är ett sådant sätt. Att inte ge papperslösa rätt till välfärdssystemen är ett annat.

Sverige måste också sätta press på de asylsökandes hemländer så att de tar tillbaka personer som får avslag på sin asylansökan.

Det här är svåra frågor som många olika myndigheter behöver jobba med. Regeringen föreslår många skarpa lagändringar, men det polisen efterfrågar är framförallt mer pengar. Mycket resurser behöver läggas på detta arbete, för om mängder med människor uppehåller sig illegalt i Sverige blir det dyrt för samhället till slut ändå. Det här arbetet behöver regeringen prioritera.

Anna Sandström/SNB

När folk kommer till Sverige sker en sträng asylprövning. Att vara fattig är exempelvis inte ett giltigt asylskäl. Sverige kan inte ta emot alla som skulle vilja bo här. Att uppmuntra människor att leva i Sverige utan tillstånd underminerar asylprövningen. Varför ska någon vilja söka asyl och göra rätt för sig om det är enklare att få stanna om man inte ansöker om asyl. Att inte se till att folk lämnar landet är djupt orättvist mot dem som följer lagen och lämnar landet vid ett avslag.

Tidigare har regeringen dragit in dagersättningen för den som fått avslag på sin ansökan. Nästa år vill regeringen att polisen ska få inspektera arbetsplatser, utan att brottsmisstanke finns vilket krävs i dag. Möjligheten att omhänderta pass och andra id-handlingar föreslås också utvidgas.

För den som är född utanför EU och vill komma till Sverige för att arbeta väntar en krävande procedur med många villkor som måste uppfyllas. Personer utvisas ofta för att arbetsvillkoren inte uppfyller något diffust krav. Denna snårskog av regler behöver göras enklare. Med det sagt, att strunta i svartarbetarna är ett hån mot den som väljer att ansöka om att få arbeta i Sverige den lagliga vägen.

Ett annat nytt förslag från regeringen är också att placera personer som väntar på avvisning i lokaler som häkten och fängelser. Det vore dock att gå för långt. Laglydiga familjer ska inte behandlas som kriminella. Att snabbare se till att personer återvänder är bättre än att bomma in folk. Om risken är hög för att någon avviker bör dock personen övervakas på något mindre ingripande sätt.

Flera reformer måste till för att återvändandesystemet ska fungera. Det polisen främst efterfrågar är inte mer tillåtande regler för att kunna utvisa folk, utan mer resurser. Det handlar också om att det inte ska löna sig att gå under jorden i Sverige. Att hindra svartarbete är ett sådant sätt. Att inte ge papperslösa rätt till välfärdssystemen är ett annat.

Sverige måste också sätta press på de asylsökandes hemländer så att de tar tillbaka personer som får avslag på sin asylansökan.

Det här är svåra frågor som många olika myndigheter behöver jobba med. Regeringen föreslår många skarpa lagändringar, men det polisen efterfrågar är framförallt mer pengar. Mycket resurser behöver läggas på detta arbete, för om mängder med människor uppehåller sig illegalt i Sverige blir det dyrt för samhället till slut ändå. Det här arbetet behöver regeringen prioritera.

Anna Sandström/SNB