27 sep 2016 06:00

27 sep 2016 06:00

Angeläget med snabba besked

Skaraborgs sjukhus har bett 37 patienter, som behandlats enligt den så kallade Ilizarovmetoden, om ursäkt för de vårdskador de drabbats av. Detta redan innan Inspektionen för vård- och omsorg, Ivo, kommit med sitt besked i hela den här historien.

Anledningen till ursäkten är att Skaraborgs sjukhus har låtit göra en extern utredning, signerad professor Olle Svensson, där man kommit fram till att 37 patienter som opererats enligt Ilizarovmetoden, drabbats av allvarliga vårdskador. Då valde sjukhuset att stänga av en berörd läkare och att be de drabbade patienterna om ursäkt redan nu.

Det är bra att sjukhuset ber om ursäkt. Det visar att det offentliga Sverige, i det här fallet vård-Sverige, lärt sig något av den så kallade Macchiarini-affären på Karolinska Institutet i Stockholm.

Om man har en extern utredning på bordet så är det bästa att berätta om vad den kommit fram till. Det visar på respekt för patienterna och det visar också att sjukhusledningen tar frågan på allra största allvar.

SLA har pratat med personal som har god insyn i verksamheten och där framkommer det uppgifter om att man tycker att Skaraborgs sjukhus utsett en syndabock alldeles för tidigt, långt innan Ivo blivit klar med sin utredning.

Både patienter med misslyckade operationer och patienter med lyckade operationer har hört av sig till SLA.

Vi ska också komma ihåg att hela den här frågan även rymmer en personalkonflikt, som SLA var först med att avslöja redan i slutet av förra året, och nu också en polisutredning som handlar om misstänkt dataintrång.

De båda läkare som anmälde en läkarkollega till Ivo för 49 operationer med Ilizarovmetoden, är själva polisanmälda för dataintrång. Enligt polisen har de gått in i ett 40-tal journaler där det hittills inte visat sig att de varit behandlande läkare. Detta kunde SLA avslöja i slutet av förra veckan.

Vilken väg polisutredningen tar vet vi inte och vi vet heller inte vilket utslag Ivo kommer med. Låt oss bara hoppas att man inte tappar fokus när det gäller patienterna. Det är de sistnämnda som är viktigast.

Det är också därför det är angeläget att Ivo kommer med sitt utslag snarast möjligt.

 

Peter Henriksson

 

Anledningen till ursäkten är att Skaraborgs sjukhus har låtit göra en extern utredning, signerad professor Olle Svensson, där man kommit fram till att 37 patienter som opererats enligt Ilizarovmetoden, drabbats av allvarliga vårdskador. Då valde sjukhuset att stänga av en berörd läkare och att be de drabbade patienterna om ursäkt redan nu.

Det är bra att sjukhuset ber om ursäkt. Det visar att det offentliga Sverige, i det här fallet vård-Sverige, lärt sig något av den så kallade Macchiarini-affären på Karolinska Institutet i Stockholm.

Om man har en extern utredning på bordet så är det bästa att berätta om vad den kommit fram till. Det visar på respekt för patienterna och det visar också att sjukhusledningen tar frågan på allra största allvar.

SLA har pratat med personal som har god insyn i verksamheten och där framkommer det uppgifter om att man tycker att Skaraborgs sjukhus utsett en syndabock alldeles för tidigt, långt innan Ivo blivit klar med sin utredning.

Både patienter med misslyckade operationer och patienter med lyckade operationer har hört av sig till SLA.

Vi ska också komma ihåg att hela den här frågan även rymmer en personalkonflikt, som SLA var först med att avslöja redan i slutet av förra året, och nu också en polisutredning som handlar om misstänkt dataintrång.

De båda läkare som anmälde en läkarkollega till Ivo för 49 operationer med Ilizarovmetoden, är själva polisanmälda för dataintrång. Enligt polisen har de gått in i ett 40-tal journaler där det hittills inte visat sig att de varit behandlande läkare. Detta kunde SLA avslöja i slutet av förra veckan.

Vilken väg polisutredningen tar vet vi inte och vi vet heller inte vilket utslag Ivo kommer med. Låt oss bara hoppas att man inte tappar fokus när det gäller patienterna. Det är de sistnämnda som är viktigast.

Det är också därför det är angeläget att Ivo kommer med sitt utslag snarast möjligt.

 

Peter Henriksson