04 okt 2016 06:00

04 okt 2016 06:00

Spretiga satsningar från KD

BUDGET

I Kristdemokraternas budget ligger fokus på de mjuka frågorna. Partiet vill underlätta för barnfamiljer.

KD anser att regeringen misstror föräldrarna och att den genom beskattning och regeringar försöker tvinga fram en idealfamilj. Här finns politiska poäng att plocka. Moderaterna har pläderat för en VAB-bonus, Centerpartiet en jämställdhetsbonus och Liberalerna vill ha mer kvotering av föräldraförsäkringen.

Kristdemokraterna vill däremot att föräldrarna fritt ska kunna överlåta föräldrapenningdagar mellan sig, men inte bara det, partiet vill också att en annan närstående ska kunna ta ut föräldrapenningen under en tid. Ett bra förslag, inte minst för ensamstående. Partiet vill också att föräldrarna ska kunna vara hemma samtidigt och att taket om trettio dubbeldagar ska tas bort.

Mer flexibilitet inom föräldraförsäkringen är eftersträvansvärt. Familjer ser olika ut och har olika behov. Därför är det dumt att från statligt håll villkora föräldrapenningen och ge premier till de familjer som har möjlighet att uppfylla de krångliga kraven.

De flesta hushåll har fått det bättre under de senaste 20 åren. Men KD menar att barnfamiljer har halkat efter ekonomiskt. Man framhåller att sammanboende utan barn har haft en klart bättre utveckling än barnfamiljer med ett till tre barn. Det borde dock inte vara förvånande för Kristdemokraterna. Alliansens jobblinje har gjort att det lönar sig att arbeta, framför att vara hemma, vilket gynnar den som inte har barn. Även barnfamiljers situation har dock förbättrats kraftigt under de senaste tjugo åren, om än inte riktigt i samma uträckning som de som inte har några barn.

För att förbättra barnfamiljernas situation vill KD införa ett jobbskatteavdrag om 500 kronor i månaden för föräldrar. De föräldrar som har det svårast är dock ofta föräldrar som inte jobbat alls. För det är en höjning av grundbeloppet i föräldraförsäkringen ett bättre förslag då föräldrar får mer pengar att röra sig med varje månad. Vill man att skattesänkningar ska göra stor skillnad i folks plånböcker bör man ge dem till de som tjänar minst, inte till alla föräldrar.

KD föreslår också CSN-lån till unga, för att finansiera handpenningen för bostäder. Det är helt fel väg att gå. Handpenningen betalas för att hushållens skuldsättning inte ska vara för hög. Genom att ge ungdomar lån till hela lägenheten gör man dem en björntjänst. Då finns det inga marginaler om bostadspriserna sjunker.

KD skulle behöva fundera på hur man paketerar budskapet i budgeten. Kristdemokratiska ungdomsförbundet försöker profilera kristdemokratin som det borgerliga alternativet. Men moderpartiet har svårt att sätta bilden av vart partiet verkligen vill. Att äldre och barnen är viktiga för Kristdemokraterna är svårt att undgå. Men den röda tråden mellan satsningarna är svår att se.

Anna Sandström/SNB

KD anser att regeringen misstror föräldrarna och att den genom beskattning och regeringar försöker tvinga fram en idealfamilj. Här finns politiska poäng att plocka. Moderaterna har pläderat för en VAB-bonus, Centerpartiet en jämställdhetsbonus och Liberalerna vill ha mer kvotering av föräldraförsäkringen.

Kristdemokraterna vill däremot att föräldrarna fritt ska kunna överlåta föräldrapenningdagar mellan sig, men inte bara det, partiet vill också att en annan närstående ska kunna ta ut föräldrapenningen under en tid. Ett bra förslag, inte minst för ensamstående. Partiet vill också att föräldrarna ska kunna vara hemma samtidigt och att taket om trettio dubbeldagar ska tas bort.

Mer flexibilitet inom föräldraförsäkringen är eftersträvansvärt. Familjer ser olika ut och har olika behov. Därför är det dumt att från statligt håll villkora föräldrapenningen och ge premier till de familjer som har möjlighet att uppfylla de krångliga kraven.

De flesta hushåll har fått det bättre under de senaste 20 åren. Men KD menar att barnfamiljer har halkat efter ekonomiskt. Man framhåller att sammanboende utan barn har haft en klart bättre utveckling än barnfamiljer med ett till tre barn. Det borde dock inte vara förvånande för Kristdemokraterna. Alliansens jobblinje har gjort att det lönar sig att arbeta, framför att vara hemma, vilket gynnar den som inte har barn. Även barnfamiljers situation har dock förbättrats kraftigt under de senaste tjugo åren, om än inte riktigt i samma uträckning som de som inte har några barn.

För att förbättra barnfamiljernas situation vill KD införa ett jobbskatteavdrag om 500 kronor i månaden för föräldrar. De föräldrar som har det svårast är dock ofta föräldrar som inte jobbat alls. För det är en höjning av grundbeloppet i föräldraförsäkringen ett bättre förslag då föräldrar får mer pengar att röra sig med varje månad. Vill man att skattesänkningar ska göra stor skillnad i folks plånböcker bör man ge dem till de som tjänar minst, inte till alla föräldrar.

KD föreslår också CSN-lån till unga, för att finansiera handpenningen för bostäder. Det är helt fel väg att gå. Handpenningen betalas för att hushållens skuldsättning inte ska vara för hög. Genom att ge ungdomar lån till hela lägenheten gör man dem en björntjänst. Då finns det inga marginaler om bostadspriserna sjunker.

KD skulle behöva fundera på hur man paketerar budskapet i budgeten. Kristdemokratiska ungdomsförbundet försöker profilera kristdemokratin som det borgerliga alternativet. Men moderpartiet har svårt att sätta bilden av vart partiet verkligen vill. Att äldre och barnen är viktiga för Kristdemokraterna är svårt att undgå. Men den röda tråden mellan satsningarna är svår att se.

Anna Sandström/SNB