05 okt 2016 06:00

05 okt 2016 06:00

Balanserat budgetförslag av C

LEDARE

När Centerpartiet presenterar sin budget börjar partiledare Annie Lööf med att kritisera regeringen.

”Till skillnad från regeringen lånar vi inte i goda tider, utan tar ansvar för statens finanser.” Hon kritiserar regeringen för att ha övergett principen om att spara i högkonjunktur. Regeringen får inte komma undan med att skylla okynnesspenderande på migrationen, när det är uppenbart att regeringen har fel politik för Sveriges ekonomi.

Centerpartiet vill sänka arbetsgivaravgifterna för alla som är nya på arbetsmarknaden. Hela arbetsgivaravgiften slopas de två första åren för alla anställda. Breda reformer som gör det billigare att anställa är bättre än krångliga bidragsanställningar. Regeringens satsning på traineejobb blev ett fiasko. 125 jobb har kommit till, trots att statsminister Stefan Löfven (S) lovade 32 000 jobb. Bidragsanställningar som omgärdas av regler och administration blir sällan verkningsfulla.

Andra förslag i budgetmotionen är att bredda rut så att fler tjänster omfattas av avdraget, som exempelvis tvätteritjänster och läxhjälp, samtidigt som taket höjs till 75 000 kr. Centerpartiet vill också införa ett bondepaket för att förbättra situationen för Sveriges bönder. Paketet ska innehålla sänkta arbetsgivaravgifter för mjölkbönder och höjd återbetalning av dieselskatten. Förslaget kan vara en liten del i att rädda mjölkbönderna, de som finns kvar efter valet 2018. Regeringens skattehöjningar slår hårt mot mjölkbönderna, som dessutom drabbats av EU:s handelsblockad mot Ryssland.

Att Centerpartiet fortsätter att profilera sig i frågor om landsbygd och lantbruk är viktigt. Sveriges landsbygd skulle kunna blomstra om den fick förutsättningar för det. Regeringen fokuserar på storstadsområdena och på väljartäta orter, på snabbtåg mellan Stockholm och Malmö. Centerpartiet satsar istället på att befintlig järnväg ska fungera. 200 miljoner kronor ytterligare lägger partiet på järnvägsunderhåll 2017 och 300 miljoner kronor för 2018.

De skattehöjningar partiet presenterar handlar främst om skatter på miljö och klimat. Dessvärre har partiet föreslagit en liknande kemikalieskatt som regeringen, men inte bara på elektronik utan även på kläder och skor. Att beskatta farliga kemikalier är bra. Men skatten är otympligt utformad vilket slår mot svensk handel. Förslaget innebär att alla varor beskattas men att företagen kan få en skattereduktion om man kan visa att en vara inte innehåller några farliga ämnen. Centerpartiet som brukar verka för småföretagares villkor borde förstå att ett sådant system innebär mycket administration, som särskilt drabbar mindre företag.

I stort lyckas dock Centerpartiet visa hur en Alliansbudget i balans kan se ut. Kärnan är breda skattesänkningar för att fler ska komma i arbete. Det är en viktig prioritering. Att fler arbetar är avgörande för hur Sveriges ekonomi kommer att se ut framöver.

Anna Sandström/SNB

”Till skillnad från regeringen lånar vi inte i goda tider, utan tar ansvar för statens finanser.” Hon kritiserar regeringen för att ha övergett principen om att spara i högkonjunktur. Regeringen får inte komma undan med att skylla okynnesspenderande på migrationen, när det är uppenbart att regeringen har fel politik för Sveriges ekonomi.

Centerpartiet vill sänka arbetsgivaravgifterna för alla som är nya på arbetsmarknaden. Hela arbetsgivaravgiften slopas de två första åren för alla anställda. Breda reformer som gör det billigare att anställa är bättre än krångliga bidragsanställningar. Regeringens satsning på traineejobb blev ett fiasko. 125 jobb har kommit till, trots att statsminister Stefan Löfven (S) lovade 32 000 jobb. Bidragsanställningar som omgärdas av regler och administration blir sällan verkningsfulla.

Andra förslag i budgetmotionen är att bredda rut så att fler tjänster omfattas av avdraget, som exempelvis tvätteritjänster och läxhjälp, samtidigt som taket höjs till 75 000 kr. Centerpartiet vill också införa ett bondepaket för att förbättra situationen för Sveriges bönder. Paketet ska innehålla sänkta arbetsgivaravgifter för mjölkbönder och höjd återbetalning av dieselskatten. Förslaget kan vara en liten del i att rädda mjölkbönderna, de som finns kvar efter valet 2018. Regeringens skattehöjningar slår hårt mot mjölkbönderna, som dessutom drabbats av EU:s handelsblockad mot Ryssland.

Att Centerpartiet fortsätter att profilera sig i frågor om landsbygd och lantbruk är viktigt. Sveriges landsbygd skulle kunna blomstra om den fick förutsättningar för det. Regeringen fokuserar på storstadsområdena och på väljartäta orter, på snabbtåg mellan Stockholm och Malmö. Centerpartiet satsar istället på att befintlig järnväg ska fungera. 200 miljoner kronor ytterligare lägger partiet på järnvägsunderhåll 2017 och 300 miljoner kronor för 2018.

De skattehöjningar partiet presenterar handlar främst om skatter på miljö och klimat. Dessvärre har partiet föreslagit en liknande kemikalieskatt som regeringen, men inte bara på elektronik utan även på kläder och skor. Att beskatta farliga kemikalier är bra. Men skatten är otympligt utformad vilket slår mot svensk handel. Förslaget innebär att alla varor beskattas men att företagen kan få en skattereduktion om man kan visa att en vara inte innehåller några farliga ämnen. Centerpartiet som brukar verka för småföretagares villkor borde förstå att ett sådant system innebär mycket administration, som särskilt drabbar mindre företag.

I stort lyckas dock Centerpartiet visa hur en Alliansbudget i balans kan se ut. Kärnan är breda skattesänkningar för att fler ska komma i arbete. Det är en viktig prioritering. Att fler arbetar är avgörande för hur Sveriges ekonomi kommer att se ut framöver.

Anna Sandström/SNB