10 okt 2016 06:00

10 okt 2016 06:00

En skolvecka med lokaltidning och tryckfrihet

LEDARE

I dag, måndag, startar den nationella Tidningsveckan för unga, som denna gång har Sveriges unika tryckfrihet i fokus. Den 2 december fyller ju världens äldsta Tryckfrihetsförordning imponerande 250 år, och årets tema är därför Fria Medier 250 år.

I Skaraborg deltar över 200 klasser, enbart i SLA:s spridningsområde nästan 80 klasser, som kommer att läsa SLA dagligen i sin undervisning. Lektionsförslagen har skolorna fått via Mediekompass.se. Bland lektionsförslagen märks Leta efter tryckfriheten bland nyheterna, Vilka får komma till tals i tidningen och Det fria ordet för alla.

Intresset för tryckfriheten är alltså stort. Det ska vi vara tacksamma för, i dessa tider när information av olika slag kommer över oss från alla håll, och det är viktigare än någonsin att ägna sig åt källkritik.

I Sverige har vi väldigt starka traditioner när det gäller tryckfrihet och yttrandefrihet. Rättigheterna är förankrade i grundlag. Det betyder att både privatpersoner och medier i Sverige har stor frihet att föra fram vilka åsikter som helst.

Men så är det långt ifrån i alla länder.

För ett par år sedan hade vi ett studiebesök här på SLA. De tiotalet gästerna kom från ett annat land, från Syrien. Gemensamt för besökarna var att de hade sysslat med att jobba på tidning.

Jag hade förmånen att få berätta om tryckfrihet och yttrandefrihet här i Sverige. När jag berättade om offentlighetsprincipen och vad som gäller i offentlig verksamhet såg de väldigt frågande ut. Jag berättade att man i offentlig verksamhet i Sverige inte får efterforska vem som kan ha lämnat uppgifter till media. Detta anses som ett brott. Detta fick jag upprepa och förklara gång på gång. Jag undrar fortfarande om de trodde på mig när de gick ut från SLA, vana vid censur och att statsmakterna griper in så fort man uppfattar en tidning eller en journalist som misshaglig.

Vi i Sverige ska vara väldigt stolta över de mångåriga traditioner vi har när det gäller tryckfrihet och yttrandefrihet.

I SLA:s spridningsområde fungerar SLA som läsarnas ombud, förlängda arm om man så vill. Vi ska granska makthavarna, granska deras beslut och hur de hanterar skattebetalarnas pengar. SLA rapporterar om beslut som ska fattas, och om beslut som har fattats. En hel del av våra artiklar kommer till efter tips från er läsare. Vi upplåter plats för debatt och insändare.

Kom ihåg att en tidnings journalister ska arbeta objektivt och ge mer än en syn på ett ärende. Det är en oerhört stor skillnad mot informatörer och kommunikatörer som har ett helt annat uppdrag från sin uppdragsgivare.

Utan en aktiv lokaltidning, som SLA, som informerar och ifrågasätter skulle den lokala demokratin knappast fungera. Det krävs kunskap för att ta ställning i politiska och andra frågor, och lokaltidningen kan tillhandahålla den kunskapen.

Lokaltidningen har en ännu viktigare roll att spela nu, när den digitala världen snurrar allt fortare och allt mer information sprids via internet och man kanske glömmer av att kontrollera den ursprungliga avsändaren.

Då ska det kännas tryggt att vända sig till en pålitlig lokaltidning.

Jag lovar att vi gör vårt bästa.

Peter Henriksson

I Skaraborg deltar över 200 klasser, enbart i SLA:s spridningsområde nästan 80 klasser, som kommer att läsa SLA dagligen i sin undervisning. Lektionsförslagen har skolorna fått via Mediekompass.se. Bland lektionsförslagen märks Leta efter tryckfriheten bland nyheterna, Vilka får komma till tals i tidningen och Det fria ordet för alla.

Intresset för tryckfriheten är alltså stort. Det ska vi vara tacksamma för, i dessa tider när information av olika slag kommer över oss från alla håll, och det är viktigare än någonsin att ägna sig åt källkritik.

I Sverige har vi väldigt starka traditioner när det gäller tryckfrihet och yttrandefrihet. Rättigheterna är förankrade i grundlag. Det betyder att både privatpersoner och medier i Sverige har stor frihet att föra fram vilka åsikter som helst.

Men så är det långt ifrån i alla länder.

För ett par år sedan hade vi ett studiebesök här på SLA. De tiotalet gästerna kom från ett annat land, från Syrien. Gemensamt för besökarna var att de hade sysslat med att jobba på tidning.

Jag hade förmånen att få berätta om tryckfrihet och yttrandefrihet här i Sverige. När jag berättade om offentlighetsprincipen och vad som gäller i offentlig verksamhet såg de väldigt frågande ut. Jag berättade att man i offentlig verksamhet i Sverige inte får efterforska vem som kan ha lämnat uppgifter till media. Detta anses som ett brott. Detta fick jag upprepa och förklara gång på gång. Jag undrar fortfarande om de trodde på mig när de gick ut från SLA, vana vid censur och att statsmakterna griper in så fort man uppfattar en tidning eller en journalist som misshaglig.

Vi i Sverige ska vara väldigt stolta över de mångåriga traditioner vi har när det gäller tryckfrihet och yttrandefrihet.

I SLA:s spridningsområde fungerar SLA som läsarnas ombud, förlängda arm om man så vill. Vi ska granska makthavarna, granska deras beslut och hur de hanterar skattebetalarnas pengar. SLA rapporterar om beslut som ska fattas, och om beslut som har fattats. En hel del av våra artiklar kommer till efter tips från er läsare. Vi upplåter plats för debatt och insändare.

Kom ihåg att en tidnings journalister ska arbeta objektivt och ge mer än en syn på ett ärende. Det är en oerhört stor skillnad mot informatörer och kommunikatörer som har ett helt annat uppdrag från sin uppdragsgivare.

Utan en aktiv lokaltidning, som SLA, som informerar och ifrågasätter skulle den lokala demokratin knappast fungera. Det krävs kunskap för att ta ställning i politiska och andra frågor, och lokaltidningen kan tillhandahålla den kunskapen.

Lokaltidningen har en ännu viktigare roll att spela nu, när den digitala världen snurrar allt fortare och allt mer information sprids via internet och man kanske glömmer av att kontrollera den ursprungliga avsändaren.

Då ska det kännas tryggt att vända sig till en pålitlig lokaltidning.

Jag lovar att vi gör vårt bästa.

Peter Henriksson