12 okt 2016 06:00

12 okt 2016 06:00

Löfven försöker inte vinna

Det är två år kvar till nästa val. Men redan nu är frågan om vilka som vill bilda regering år 2018 brännande het. Det är uppenbart att statsminister Stefan Löfven insett att hans nuvarande regering, där Socialdemokraterna och Miljöpartiet styr tillsammans, inte kommer att överleva. I praktiken har han redan förlorat valet, och agerar därefter.

Samarbetet med det skandaltyngda Miljöpartiet knakar i fogarna. Det två partiernas i grunden motsatta syn på invandringspolitiken har resulterat i en regering som inte kan ge några svar på hur Sveriges flyktingmottagande egentligen ska se ut. Givet att invandringen fortsatt är den fråga väljarna tycker är viktigast ligger Löfven dåligt till.

Samtidigt har Alliansen börjat återhämta sig efter Decemberöverenskommelsen. De borgerliga partierna planerar att gå till val på en gemensam politik. Om de ökar sitt stöd i nästa val är Löfvens dagar räknade.

Löfven sitter i ett pressat läge. Hur har den långa raden av Socialdemokratiska regeringar klarat sig förut? Om han bryter blockpolitiken skulle han kunna regera genom att göra upp med olika partier, från höger till vänster, beroende på vad som passar honom. Då kan Sverige återgå till den ordning med en ständigt S-ledd regering som var standard före 2006.

Men intresset att bryta Alliansen är svalt. Samtliga ingående partier har sagt att det inte är aktuellt att splittra det borgerliga samarbetet. Trots att Löfven försöker sätta press på både Liberalerna och Centerpartiet avser de inte lämna Alliansen för att enskilt börja göra upp med vänsterblocket. Socialdemokraternas gamla maktknep är överspelat.

Löfven borde i stället satsa på en trovärdig politik att gå till val på. Det behövs. Inte mycket har hänt under de två år som han suttit vid makten. Regeringen fortsätter att fokusera på de stora, ideologiska ordens politik. Man talar gärna om friskolor som sätter ”barn på börsen” och en borgerlighet som ”trumpifierar politiken”. Samtidigt försöker man ignorera att centrala delar ur jobbpolitiken har misslyckats. Traineejobben fungerar inte. Allt fler utrikes födda står utan jobb. Förslaget att arbetslösa ska slussas in i beredskapsjobb på olika myndigheter kommer inte att lösa problemen.

Regeringen har dessutom brutit flera centrala vallöften. Överskottsmålet för de offentliga finanserna är övergivet, rot-avdraget har försämrats och bensinskatten har höjts, för att nämna några. Det kommer många väljare att komma ihåg.

Utmaningen blir att visa att Sverige trots allt har blivit bättre. En svår uppgift, speciellt då allt pekar på att värderingskonflikter, integrationsproblem och otrygghet fortsatt präglar vardagen för många människor.

Men bättre att anta utmaningen och utveckla politiken än att gå till val på ingenting. En socialdemokrati som bara vill behålla makten har inte mycket kvar. Speciellt om den inte kan vinna val.

Victoria Seemann/SNB

Samarbetet med det skandaltyngda Miljöpartiet knakar i fogarna. Det två partiernas i grunden motsatta syn på invandringspolitiken har resulterat i en regering som inte kan ge några svar på hur Sveriges flyktingmottagande egentligen ska se ut. Givet att invandringen fortsatt är den fråga väljarna tycker är viktigast ligger Löfven dåligt till.

Samtidigt har Alliansen börjat återhämta sig efter Decemberöverenskommelsen. De borgerliga partierna planerar att gå till val på en gemensam politik. Om de ökar sitt stöd i nästa val är Löfvens dagar räknade.

Löfven sitter i ett pressat läge. Hur har den långa raden av Socialdemokratiska regeringar klarat sig förut? Om han bryter blockpolitiken skulle han kunna regera genom att göra upp med olika partier, från höger till vänster, beroende på vad som passar honom. Då kan Sverige återgå till den ordning med en ständigt S-ledd regering som var standard före 2006.

Men intresset att bryta Alliansen är svalt. Samtliga ingående partier har sagt att det inte är aktuellt att splittra det borgerliga samarbetet. Trots att Löfven försöker sätta press på både Liberalerna och Centerpartiet avser de inte lämna Alliansen för att enskilt börja göra upp med vänsterblocket. Socialdemokraternas gamla maktknep är överspelat.

Löfven borde i stället satsa på en trovärdig politik att gå till val på. Det behövs. Inte mycket har hänt under de två år som han suttit vid makten. Regeringen fortsätter att fokusera på de stora, ideologiska ordens politik. Man talar gärna om friskolor som sätter ”barn på börsen” och en borgerlighet som ”trumpifierar politiken”. Samtidigt försöker man ignorera att centrala delar ur jobbpolitiken har misslyckats. Traineejobben fungerar inte. Allt fler utrikes födda står utan jobb. Förslaget att arbetslösa ska slussas in i beredskapsjobb på olika myndigheter kommer inte att lösa problemen.

Regeringen har dessutom brutit flera centrala vallöften. Överskottsmålet för de offentliga finanserna är övergivet, rot-avdraget har försämrats och bensinskatten har höjts, för att nämna några. Det kommer många väljare att komma ihåg.

Utmaningen blir att visa att Sverige trots allt har blivit bättre. En svår uppgift, speciellt då allt pekar på att värderingskonflikter, integrationsproblem och otrygghet fortsatt präglar vardagen för många människor.

Men bättre att anta utmaningen och utveckla politiken än att gå till val på ingenting. En socialdemokrati som bara vill behålla makten har inte mycket kvar. Speciellt om den inte kan vinna val.

Victoria Seemann/SNB