31 dec 2016 06:00

31 dec 2016 06:00

Myndighetsmecka ligger i storstaden

LEDARE

Regeringens vision är att fler myndighetsjobb ska förläggas på landsbygden. ”Vi har under flera år sett en allt starkare centralisering och urbanisering och ofta är staten också pådrivande. Som regeringen har meddelat tidigare så vill vi avbryta den här trenden och då är det viktigt att de statliga myndigheterna får en större spridning över landet”, sa statsminister Stefan Löfven (S) i somras (Svenska Dagbladet 14/6).

Ambitionen är god. Myndigheterna har minskat sin närvaro på landsbygden. Enligt en rapport från Statskontoret har antalet statliga arbetstillfällen minskat mest i de minsta tätorterna, mellan 2008 och 2014. Det innebär inte bara färre arbetstillfällen, utan också försämrad service.

Hur många myndighetsjobb som finns kan skilja sig mycket mellan olika kommuner. Små kommuner som Övertorneå, Habo, Aneby, Grums, Heby, Gullspång och Valdemarsvik har exempelvis få statliga jobb.

Men det handlar inte bara om att myndigheter lägger ner. Där de finns har de en svag representation. Arbetsförmedlingen är en myndighet med många uppdrag. Att hjälpa jobbsökande, ge nyanlända rätt förutsättningar för att få jobb, och att kontrollera att arbetssökande uppfyller villkoren för stöd är några av uppdragen. Ändå har Arbetsförmedlingen bara öppet ett par dagar i veckan på många orter.

Det sker också en annan sorts centralisering på myndigheter. Även när myndigheter inte lägger ner så flyttas de kvalificerade jobben till storstäderna, och ersätts med mindre kvalificerade. Det gör att det blir svårt för personer med högre utbildning att jobba kvar, eller flytta till små kommuner.

Många kommuner har problem med att befolkningen minskar i antal, men det finns också små orter där befolkningen ökar. Myndigheterna verkar dock vara snabbare på att dra in service när befolkningen minskar, än att garantera den igen när det behövs.

Regeringen har ett tufft jobb framför sig för att se till att myndigheterna finns representerade i hela landet. Under förra året placerades de nyinrättade myndigheterna Upphandlingsmyndigeten och Skolforskningsinstitutet i Solna utanför Stockholm, och den av regeringen utlovade Jämställdhetsmyndigheten ska ligga i Göteborg. Det är märkliga beslut från en regering som säger sig vilja sprida de statliga myndigheterna över landet.

Många trodde att digitaliseringen skulle minska centraliseringen av myndigheter. Men effekten har blivit tvärt om. Myndigheterna förläggs i storstadsområdena med dyra lokaler, och medborgarna kontaktar dem genom dator och telefon.

Om regeringen menar allvar med sin ambition måste den göra allt för att förhindra ytterligare centralisering, och placera de nya myndigheterna utanför storstäderna. Snart presenterar Parlamentariska landsbygdskommittén sitt förslag om hur en ny politik för landsbygden ska se ut. Förhoppningsvis har den kloka lösningar för hur problematiken med de statliga verkens frånvaro på landsbygden ska hanteras. Myndigheternas närhet är en viktig del för en levande landsbygd.

 

Anna Sandström/SNB

 

Ambitionen är god. Myndigheterna har minskat sin närvaro på landsbygden. Enligt en rapport från Statskontoret har antalet statliga arbetstillfällen minskat mest i de minsta tätorterna, mellan 2008 och 2014. Det innebär inte bara färre arbetstillfällen, utan också försämrad service.

Hur många myndighetsjobb som finns kan skilja sig mycket mellan olika kommuner. Små kommuner som Övertorneå, Habo, Aneby, Grums, Heby, Gullspång och Valdemarsvik har exempelvis få statliga jobb.

Men det handlar inte bara om att myndigheter lägger ner. Där de finns har de en svag representation. Arbetsförmedlingen är en myndighet med många uppdrag. Att hjälpa jobbsökande, ge nyanlända rätt förutsättningar för att få jobb, och att kontrollera att arbetssökande uppfyller villkoren för stöd är några av uppdragen. Ändå har Arbetsförmedlingen bara öppet ett par dagar i veckan på många orter.

Det sker också en annan sorts centralisering på myndigheter. Även när myndigheter inte lägger ner så flyttas de kvalificerade jobben till storstäderna, och ersätts med mindre kvalificerade. Det gör att det blir svårt för personer med högre utbildning att jobba kvar, eller flytta till små kommuner.

Många kommuner har problem med att befolkningen minskar i antal, men det finns också små orter där befolkningen ökar. Myndigheterna verkar dock vara snabbare på att dra in service när befolkningen minskar, än att garantera den igen när det behövs.

Regeringen har ett tufft jobb framför sig för att se till att myndigheterna finns representerade i hela landet. Under förra året placerades de nyinrättade myndigheterna Upphandlingsmyndigeten och Skolforskningsinstitutet i Solna utanför Stockholm, och den av regeringen utlovade Jämställdhetsmyndigheten ska ligga i Göteborg. Det är märkliga beslut från en regering som säger sig vilja sprida de statliga myndigheterna över landet.

Många trodde att digitaliseringen skulle minska centraliseringen av myndigheter. Men effekten har blivit tvärt om. Myndigheterna förläggs i storstadsområdena med dyra lokaler, och medborgarna kontaktar dem genom dator och telefon.

Om regeringen menar allvar med sin ambition måste den göra allt för att förhindra ytterligare centralisering, och placera de nya myndigheterna utanför storstäderna. Snart presenterar Parlamentariska landsbygdskommittén sitt förslag om hur en ny politik för landsbygden ska se ut. Förhoppningsvis har den kloka lösningar för hur problematiken med de statliga verkens frånvaro på landsbygden ska hanteras. Myndigheternas närhet är en viktig del för en levande landsbygd.

 

Anna Sandström/SNB