04 jan 2017 06:00

04 jan 2017 06:00

Grattis till Mariestads-Tidningen som fyller 200 år i dag!

LEDARE

Grattis säger vi i dag, den 4 januari, till vår systertidning i Mariestad som fyller 200 år, Mariestads-Tidningen!

Födelsedagen innebär att Mariestads-Tidningen är en av de allra äldsta existerande tidningarna i Sverige!

Mariestads-Tidningen har därmed gjort rejält med avtryck under tre olika århundraden, alltifrån det första numret av ”Mariaestads Weckoblad” 1817, som faktiskt var skriven på vers, till dagens moderna utgivning i både papper och på webben.

Lokaltidningen, oavsett om det är i Mariestad eller någon annanstans, har en viktig uppgift att fylla. Vi ska väcka förvåning, i viss mån irritera, avslöja, berätta och ge plats för läsarnas åsikter i form av insändare. Allt i den saliga mix av artiklar som en lokal morgontidning består av. Efter 200 år, som i Mariestad, har det blivit några stycken.

Mycket har ändrats genom åren när det gäller hur man producerar en tidning. Inte minst har den tekniska utvecklingen skett i en rasande fart. Det enda man kan vara säker på numera är att den tekniska utvecklingen tycks gå dubbelt så fort för varje nytt år.

I grund och botten har dock inte det journalistiska uppdraget ändrats så mycket sedan Mariestads-Tidningens första utgivningsår. Vi som ger ut lokaltidningar ska vara i läsarnas tjänst, då som nu. Den ursprungliga tidningsidén består alltså alltjämt, 200 år senare. Det är ganska respektingivande när man tänker efter lite.

Grattis säger vi än en gång till Mariestads-Tidningen, och hälsar från Skaraborgs Allehanda som fyller blott 133 år senare under 2017.

Födelsedagen innebär att Mariestads-Tidningen är en av de allra äldsta existerande tidningarna i Sverige!

Mariestads-Tidningen har därmed gjort rejält med avtryck under tre olika århundraden, alltifrån det första numret av ”Mariaestads Weckoblad” 1817, som faktiskt var skriven på vers, till dagens moderna utgivning i både papper och på webben.

Lokaltidningen, oavsett om det är i Mariestad eller någon annanstans, har en viktig uppgift att fylla. Vi ska väcka förvåning, i viss mån irritera, avslöja, berätta och ge plats för läsarnas åsikter i form av insändare. Allt i den saliga mix av artiklar som en lokal morgontidning består av. Efter 200 år, som i Mariestad, har det blivit några stycken.

Mycket har ändrats genom åren när det gäller hur man producerar en tidning. Inte minst har den tekniska utvecklingen skett i en rasande fart. Det enda man kan vara säker på numera är att den tekniska utvecklingen tycks gå dubbelt så fort för varje nytt år.

I grund och botten har dock inte det journalistiska uppdraget ändrats så mycket sedan Mariestads-Tidningens första utgivningsår. Vi som ger ut lokaltidningar ska vara i läsarnas tjänst, då som nu. Den ursprungliga tidningsidén består alltså alltjämt, 200 år senare. Det är ganska respektingivande när man tänker efter lite.

Grattis säger vi än en gång till Mariestads-Tidningen, och hälsar från Skaraborgs Allehanda som fyller blott 133 år senare under 2017.

  • Peter Henriksson