28 feb 2017 06:00

28 feb 2017 06:00

Bakslag för regeringen

Ett steg framåt, två steg tillbaka. Det är Socialdemokraternas reformtakt. Nu senast är det förslagen om bankskatt och kilometerskatt som partiet tvingats dra tillbaka efter omfattande kritik.

Kilometerskatten var ett av Stefan Löfvens vallöften. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) varnade då för att skatten var juridiskt och tekniskt komplicerad, något Löfven viftade bort. Han hävdade att skatten skulle vara på plats inom två år.

Förslaget som utformades har fått kraftig kritik för att det missgynnar svenskt jordbruk, skogsbruk och landsbygden. Men även om förslaget skrotas i sin nuvarande form finns tanken om en skatt på avstånd kvar hos regeringen.

Miljöminister Karolina Skog (MP) menar att regeringen vill ha en skatt som gör att gods flyttas från väg till tåg och sjöfart och ”skapar ordning och reda i åkeribranschen”. Karolina Skog skulle behöva göra en rundresa i Sverige. Sjöfart och tåg är inte rimliga transportalternativ i hela Sverige. Oavsett hur hög kilometerskatten är så kommer transporter att behöva ske via vägarna. I och med att många tågsträckor är så undermåliga är det snarare fler industrier som väljer att gå från att använda tåg till att använda lastbil. Ändå väljer regeringen att satsa på höghastighetståg framför upprustning av det befintliga tågnätet.

Regeringens förhoppning om att ”skapa ordning och reda i åkeribranschen” är skrattretande. Såväl Volvo Lastvagnar som Scania har ett omfattande miljöarbete som går framåt samtidigt som regeringen inte lyckas utforma en miljöskatt på rätt sätt, eller göra infrastruktursatsningar som minskar utsläppen.

Inte heller vad gäller skrotandet av bankskatten finns anledning att hurra. Det är givetvis positivt att regeringen drar tillbaka förslaget, som om det infördes skulle leda till att många jobb inom banksektorn skulle försvinna. Regeringen vill dock i stället att bankerna ska betala in mer pengar i resolutionsreserven, som är en slags räddningsfond som ska kunna användas för att pumpa in nytt kapital i krisbanker. Förslaget låter bra. Men risken är att regeringen och Vänsterpartiet vill sätta sprätt på pengarna som betalas in i fonden. Förslaget är dessutom bara en tillfällig lösning tills ett bättre förslag om bankskatt utformas. Om regeringen mot förmodan lyckas utforma en bankskatt som har parlamentariskt stöd någon gång i framtiden lär den komma till utöver de nu föreslagna fondbetalningarna.

Utanför kretsen av närmast sörjande är det inte mycket att hänga läpp över att förslagen om kilometerskatt och bankskatt har dragits tillbaka. Det var direkt samhällsskadliga förslag som hade inneburit hårda slag mot Sverige utanför storstäderna. Det märkliga är inte att de har dragits tillbaka, utan att regeringen trots allt ändå vill genomföra dem.

Anna Sandström/SNB

Kilometerskatten var ett av Stefan Löfvens vallöften. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) varnade då för att skatten var juridiskt och tekniskt komplicerad, något Löfven viftade bort. Han hävdade att skatten skulle vara på plats inom två år.

Förslaget som utformades har fått kraftig kritik för att det missgynnar svenskt jordbruk, skogsbruk och landsbygden. Men även om förslaget skrotas i sin nuvarande form finns tanken om en skatt på avstånd kvar hos regeringen.

Miljöminister Karolina Skog (MP) menar att regeringen vill ha en skatt som gör att gods flyttas från väg till tåg och sjöfart och ”skapar ordning och reda i åkeribranschen”. Karolina Skog skulle behöva göra en rundresa i Sverige. Sjöfart och tåg är inte rimliga transportalternativ i hela Sverige. Oavsett hur hög kilometerskatten är så kommer transporter att behöva ske via vägarna. I och med att många tågsträckor är så undermåliga är det snarare fler industrier som väljer att gå från att använda tåg till att använda lastbil. Ändå väljer regeringen att satsa på höghastighetståg framför upprustning av det befintliga tågnätet.

Regeringens förhoppning om att ”skapa ordning och reda i åkeribranschen” är skrattretande. Såväl Volvo Lastvagnar som Scania har ett omfattande miljöarbete som går framåt samtidigt som regeringen inte lyckas utforma en miljöskatt på rätt sätt, eller göra infrastruktursatsningar som minskar utsläppen.

Inte heller vad gäller skrotandet av bankskatten finns anledning att hurra. Det är givetvis positivt att regeringen drar tillbaka förslaget, som om det infördes skulle leda till att många jobb inom banksektorn skulle försvinna. Regeringen vill dock i stället att bankerna ska betala in mer pengar i resolutionsreserven, som är en slags räddningsfond som ska kunna användas för att pumpa in nytt kapital i krisbanker. Förslaget låter bra. Men risken är att regeringen och Vänsterpartiet vill sätta sprätt på pengarna som betalas in i fonden. Förslaget är dessutom bara en tillfällig lösning tills ett bättre förslag om bankskatt utformas. Om regeringen mot förmodan lyckas utforma en bankskatt som har parlamentariskt stöd någon gång i framtiden lär den komma till utöver de nu föreslagna fondbetalningarna.

Utanför kretsen av närmast sörjande är det inte mycket att hänga läpp över att förslagen om kilometerskatt och bankskatt har dragits tillbaka. Det var direkt samhällsskadliga förslag som hade inneburit hårda slag mot Sverige utanför storstäderna. Det märkliga är inte att de har dragits tillbaka, utan att regeringen trots allt ändå vill genomföra dem.

Anna Sandström/SNB