28 feb 2017 09:20

28 feb 2017 09:20

Billingenprojektet behöver ha lugn och ro

Äntligen!
Under måndagskvällen klubbade Skövde kommunfullmäktige avtalsförslagen kring Billingenprojektet. Se nyhetsartikel på annan plats. Låt nu projektet få lugn och ro så att det kan genomföras på ett sätt som blir bra för både Skövdebor och övriga skaraborgare.

Liksom vid den så kallade avsiktsförklaringen i maj förra året så var det alliansen och Sverigedemokraterna som sa ja till de avtalsförslag som låg på bordet den här gången. Detta skedde efter en lång, men sansad, debatt mellan förespråkare och nej-sägare, de sistnämnda i form av socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister.

Beslutet är en stor seger för i första hand Skövdeborna, men även för kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M), som lyckats driva igenom både avsiktsförklaringen och nu avtalsförslagen. Jonsson har, lite märkligt kan man tycka, periodvis nästan ensam fått ta striden med motståndarna, som riktat in sig på den delen som innefattar avtalen med First Hotel som äger Billingehus.

När exempelvis den norske hotellmogulen Petter Stordalen för några veckor sedan lade sig i debatten genom att tycka att det snedvrider konkurrensen om Skövde kommun träffar ett avtal med First Hotel var det nästan enbart Jonsson som fick stå upp i blåsvädret. Den senaste veckan har dock förespråkarna repat nytt mod och låtit sina åsikter komma till tals igen.

Frågan om Billingen är så oändligt mycket större än det avtalsförslag med First Hotel som politiker och andra har bråkat om in i det sista.

Kommunens avtal med First Hotel innebär att kommunen betalar 45 miljoner kronor för badet, Blå hallen och pulkabacken först när en kongressbyggnad står klar och är slutbesiktigad. Har inte First Hotel fullgjort sin del av avtalet, och byggt en kongresshall inom fyra år, så blir det heller inga pengar från Skövde kommun.

Det vi innerligen får hoppas på är att alliansen har så bra koll att det verkligen visar sig vara lagligt att göra så. Den frågan är ju föremål för rättslig prövning.

Det som är synd är att det inte kan råda full politisk enighet om en sådan här storsatsning, när det i grund och botten är så att partierna är överens om att göra en satsning på själva Billingen. Hela debatten har i princip kommit att handla om avtalsförslagen kring First Hotel. Politikerna borde ha kunnat lyfta blicken förbi avtalen och komma överens över partigränserna om hur man skulle gå tillväga.

Så blev det dock inte. Nej-sägarna har inte låtit sig blidkas av alliansen som tycker att avtalen med First Hotel är en förutsättning för att man ska kunna utveckla Billingen på ett tillräckligt bra sätt.

Nu är beslutet i alla fall fattat i demokratisk ordning av Skövde kommuns högsta beslutande församling, kommunfullmäktige. Från och med nu behöver projektet ha lugn och ro så att det kan genomföras på bästa sätt. Det kommer att bli bra!

Peter Henriksson

En tvättäkta Skövdebo

Liksom vid den så kallade avsiktsförklaringen i maj förra året så var det alliansen och Sverigedemokraterna som sa ja till de avtalsförslag som låg på bordet den här gången. Detta skedde efter en lång, men sansad, debatt mellan förespråkare och nej-sägare, de sistnämnda i form av socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister.

Beslutet är en stor seger för i första hand Skövdeborna, men även för kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M), som lyckats driva igenom både avsiktsförklaringen och nu avtalsförslagen. Jonsson har, lite märkligt kan man tycka, periodvis nästan ensam fått ta striden med motståndarna, som riktat in sig på den delen som innefattar avtalen med First Hotel som äger Billingehus.

När exempelvis den norske hotellmogulen Petter Stordalen för några veckor sedan lade sig i debatten genom att tycka att det snedvrider konkurrensen om Skövde kommun träffar ett avtal med First Hotel var det nästan enbart Jonsson som fick stå upp i blåsvädret. Den senaste veckan har dock förespråkarna repat nytt mod och låtit sina åsikter komma till tals igen.

Frågan om Billingen är så oändligt mycket större än det avtalsförslag med First Hotel som politiker och andra har bråkat om in i det sista.

Kommunens avtal med First Hotel innebär att kommunen betalar 45 miljoner kronor för badet, Blå hallen och pulkabacken först när en kongressbyggnad står klar och är slutbesiktigad. Har inte First Hotel fullgjort sin del av avtalet, och byggt en kongresshall inom fyra år, så blir det heller inga pengar från Skövde kommun.

Det vi innerligen får hoppas på är att alliansen har så bra koll att det verkligen visar sig vara lagligt att göra så. Den frågan är ju föremål för rättslig prövning.

Det som är synd är att det inte kan råda full politisk enighet om en sådan här storsatsning, när det i grund och botten är så att partierna är överens om att göra en satsning på själva Billingen. Hela debatten har i princip kommit att handla om avtalsförslagen kring First Hotel. Politikerna borde ha kunnat lyfta blicken förbi avtalen och komma överens över partigränserna om hur man skulle gå tillväga.

Så blev det dock inte. Nej-sägarna har inte låtit sig blidkas av alliansen som tycker att avtalen med First Hotel är en förutsättning för att man ska kunna utveckla Billingen på ett tillräckligt bra sätt.

Nu är beslutet i alla fall fattat i demokratisk ordning av Skövde kommuns högsta beslutande församling, kommunfullmäktige. Från och med nu behöver projektet ha lugn och ro så att det kan genomföras på bästa sätt. Det kommer att bli bra!

Peter Henriksson

En tvättäkta Skövdebo