07 mar 2017 06:00

07 mar 2017 06:00

Inga mord ska behöva väljas bort

LEDARE

Allvarliga brottsutredningar blir liggande i flera år. Nationellt forensiskt centrum, NFC, utgör en flaskhals i det svenska rättsväsendet. NFC ingår i Polismyndigheten. Uppgiften är främst att göra kriminaltekniska undersökningar på uppdrag av polis och åklagare. Det kan handla om att analysera fingeravtryck, hårstrån, DNA, vapen med mera.

Enligt en undersökning av Sveriges Radio tar utredningarna lång tid. Programmet Kaliber har begärt listor från NFC på polisärenden som kommit in och undersökningar som gjorts. Ett exempel handlar om en 473 dagar lång handläggningstid för ett våldtäktsbrott. Ett annat handlar om en man som blev skjuten i båda benen i Mariefred. Kula och kläder skickades till laboratoriet. Svaret kom åtta år senare. Då hade utredningen sedan länge lagts ner.

I Norrköping behövde en utredning läggas ner när flera personer var misstänkta för en skottlossning mot Hells Angels lokal. Anledningen var att det tog för lång tid att få provsvar på ett vapen som hittades vid husrannsakan. I Linköping behövde en misstänkt person släppas då svaren från NFC dröjde. Exemplen på när det inte fungerat är många.

NFC:s analyser är viktiga för många ärenden. Resultatet kan visa exempelvis att den misstänkte varit på brottsplatsen. Utifrån resultatet av undersökningen kan rätten ofta avgöra vem gärningsmannen är, eller om bevisen stämmer överens med vad brottsoffret berättar.

När analysen dröjer får det konsekvenser för rättsutredningarna. I en enkät till alla åklagare menar nästan nio av tio av de svarande att handläggningstiderna påverkar deras arbete i negativt. En lyfter problemet med att misstänkta sitter häktade längre tid än vad som egentligen behövs.

Det är olyckligt, såväl för de som sitter oskyldigt häktade, som för samhället som får ökade kostnader. Bland annat i form av uppehälle för de häktade. Därtill betalade Justitiekanslern förra året ut drygt 60 miljoner kronor i skadestånd till personer som varit felaktigt häktade.

NFC:s utredningar ökar i vikt. Teknisk bevisning är särskilt viktig då det inte finns några vittnen. Samtidigt ökar komplexiteten och antalet ärenden till NFC. Det är inte så konstigt då antalet sexualbrott, grova våldsbrott, och dödsskjutningar ökar.

Flera delar inom rättsväsendet har resursbrist. I dag finns det 500 anställda på Nationellt forensiskt centrum. Lena Klasén, chef för NFC säger till Sveriges Radio att om man var 700 personer i stället skulle myndigheten vara bättre rustad för att klara verksamheten. Nu behöver handläggarna välja bort mordutredningar på grund av resursbrist.

Nedprioriteringen av polisen märks av i alla delar av organisationen. Polisen är inne i en ond spiral som det måste gå att få stopp på. Det är dags för regeringen att agera.

Anna Sandström/SNB

 

 

Enligt en undersökning av Sveriges Radio tar utredningarna lång tid. Programmet Kaliber har begärt listor från NFC på polisärenden som kommit in och undersökningar som gjorts. Ett exempel handlar om en 473 dagar lång handläggningstid för ett våldtäktsbrott. Ett annat handlar om en man som blev skjuten i båda benen i Mariefred. Kula och kläder skickades till laboratoriet. Svaret kom åtta år senare. Då hade utredningen sedan länge lagts ner.

I Norrköping behövde en utredning läggas ner när flera personer var misstänkta för en skottlossning mot Hells Angels lokal. Anledningen var att det tog för lång tid att få provsvar på ett vapen som hittades vid husrannsakan. I Linköping behövde en misstänkt person släppas då svaren från NFC dröjde. Exemplen på när det inte fungerat är många.

NFC:s analyser är viktiga för många ärenden. Resultatet kan visa exempelvis att den misstänkte varit på brottsplatsen. Utifrån resultatet av undersökningen kan rätten ofta avgöra vem gärningsmannen är, eller om bevisen stämmer överens med vad brottsoffret berättar.

När analysen dröjer får det konsekvenser för rättsutredningarna. I en enkät till alla åklagare menar nästan nio av tio av de svarande att handläggningstiderna påverkar deras arbete i negativt. En lyfter problemet med att misstänkta sitter häktade längre tid än vad som egentligen behövs.

Det är olyckligt, såväl för de som sitter oskyldigt häktade, som för samhället som får ökade kostnader. Bland annat i form av uppehälle för de häktade. Därtill betalade Justitiekanslern förra året ut drygt 60 miljoner kronor i skadestånd till personer som varit felaktigt häktade.

NFC:s utredningar ökar i vikt. Teknisk bevisning är särskilt viktig då det inte finns några vittnen. Samtidigt ökar komplexiteten och antalet ärenden till NFC. Det är inte så konstigt då antalet sexualbrott, grova våldsbrott, och dödsskjutningar ökar.

Flera delar inom rättsväsendet har resursbrist. I dag finns det 500 anställda på Nationellt forensiskt centrum. Lena Klasén, chef för NFC säger till Sveriges Radio att om man var 700 personer i stället skulle myndigheten vara bättre rustad för att klara verksamheten. Nu behöver handläggarna välja bort mordutredningar på grund av resursbrist.

Nedprioriteringen av polisen märks av i alla delar av organisationen. Polisen är inne i en ond spiral som det måste gå att få stopp på. Det är dags för regeringen att agera.

Anna Sandström/SNB