30 jun 2017 06:00

30 jun 2017 06:00

Låt inte EU sänka skogsenergin

LEDARE

Det sägs att en tydlig indikation på dumhet är att testa samma sak gång på gång och ständigt förvänta sig ett annorlunda utfall. Att det skulle gå att äta kakan och ha den kvar är en hypotes som gång efter annan falsifierats i praktiska försök.

Trots erfarenheterna av tidigare kakätarförsök tror sig en del självutnämnda miljövänner inom EU-parlamentet att det ska gå att drastiskt minska klimatpåverkan utan att utnyttja biobränslen från skogen.

Sverige har unikt goda förutsättningar att bryta oljeberoendet. Elen kommer i huvudsak från vatten- och kärnkraft även om vind-, sol- och värmekraftverksel ökar i betydelse. I Sverige sker förbrukningen av fossil energi inom transportsektorn. 80 procent av alla transporter sker med fossila bränslen.

Vi har ett mål om en fossilfri fordonsflotta till år 2030 och mycket av utvecklingen ser ut att gå åt rätt håll. En omsvängning är på gång och oljeberoendet minskar och äntligen ser det ut som om de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för produktion av biodrivmedel från skogsråvara finns. Sen inser man att förmenta miljövänner inom EU verkligen anstränger sig för att motarbeta bioenergi från den svenska skogen.

EU:s förnybartdirektiv håller på att förhandlas och väntas komma på plats i december. Den nederländske parlamentarikern tillika miljöpartisten Bas Eickhout har levererat en rapport i parlamentets miljöutskott som är mer ägnad att förhindra skogsbruk än att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser.

Hans ambitioner är högt ställda även när det gäller att öka andelen förnybar energi. När EU-kommissionen på EU-nivå föreslår ett en målsättning om minst 27 procent förnybar energi föreslår Eickhout 45 procent. Uppenbarligen ska denna ökning ske med ett minimum av biobränslen från skogs- eller åkerråvara. Apropå att äta kakan och ha den kvar.

Förnybar energi från skogen har en stor potential i Sverige. Med Eickhouts synsätt skulle skoglig biomassa endast räknas som hållbar om den klassas som ett avfall eller restprodukt från skog eller skogsindustri. Dessutom måste allt ha gjorts för att undvika påverkan på mark och biologisk mångfald – som om naturhänsyn i skogsbruket vore okänt.

Det är ett allvarligt hot mot omställningen till ett fossilfritt samhälle och mot skogsbruket om den här typen av idéer får fäste inom EU. Eickhout föreslår bland annat att EU ska lagstifta om en prioritetsordning för hur skogsråvaran ska användas. Det skulle kunna innebära att rundvirke inte får eldas eller att biodrivmedel inte får framställas av massaved. Det finns fler besynnerliga förslag som inte bara motverkar klimatarbetet utan dessutom göder en växande byråkrati.

Sverige måste tillsammans med andra skogsländer inom EU sätta stopp för dessa dumheter. Vi ska naturligtvis använda skogsråvara för att ersätta fossil energi. Det vore bedrövligt om EU:s förnybartdirektiv skulle tillåtas att bokstavligen sätta käppar i hjulet för frigörelsen från oljeberoendet. Större uppmärksamhet borde ägnas åt resultaten från tidigare kakätarförsök.

Greger Ekman/SNB

Trots erfarenheterna av tidigare kakätarförsök tror sig en del självutnämnda miljövänner inom EU-parlamentet att det ska gå att drastiskt minska klimatpåverkan utan att utnyttja biobränslen från skogen.

Sverige har unikt goda förutsättningar att bryta oljeberoendet. Elen kommer i huvudsak från vatten- och kärnkraft även om vind-, sol- och värmekraftverksel ökar i betydelse. I Sverige sker förbrukningen av fossil energi inom transportsektorn. 80 procent av alla transporter sker med fossila bränslen.

Vi har ett mål om en fossilfri fordonsflotta till år 2030 och mycket av utvecklingen ser ut att gå åt rätt håll. En omsvängning är på gång och oljeberoendet minskar och äntligen ser det ut som om de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för produktion av biodrivmedel från skogsråvara finns. Sen inser man att förmenta miljövänner inom EU verkligen anstränger sig för att motarbeta bioenergi från den svenska skogen.

EU:s förnybartdirektiv håller på att förhandlas och väntas komma på plats i december. Den nederländske parlamentarikern tillika miljöpartisten Bas Eickhout har levererat en rapport i parlamentets miljöutskott som är mer ägnad att förhindra skogsbruk än att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser.

Hans ambitioner är högt ställda även när det gäller att öka andelen förnybar energi. När EU-kommissionen på EU-nivå föreslår ett en målsättning om minst 27 procent förnybar energi föreslår Eickhout 45 procent. Uppenbarligen ska denna ökning ske med ett minimum av biobränslen från skogs- eller åkerråvara. Apropå att äta kakan och ha den kvar.

Förnybar energi från skogen har en stor potential i Sverige. Med Eickhouts synsätt skulle skoglig biomassa endast räknas som hållbar om den klassas som ett avfall eller restprodukt från skog eller skogsindustri. Dessutom måste allt ha gjorts för att undvika påverkan på mark och biologisk mångfald – som om naturhänsyn i skogsbruket vore okänt.

Det är ett allvarligt hot mot omställningen till ett fossilfritt samhälle och mot skogsbruket om den här typen av idéer får fäste inom EU. Eickhout föreslår bland annat att EU ska lagstifta om en prioritetsordning för hur skogsråvaran ska användas. Det skulle kunna innebära att rundvirke inte får eldas eller att biodrivmedel inte får framställas av massaved. Det finns fler besynnerliga förslag som inte bara motverkar klimatarbetet utan dessutom göder en växande byråkrati.

Sverige måste tillsammans med andra skogsländer inom EU sätta stopp för dessa dumheter. Vi ska naturligtvis använda skogsråvara för att ersätta fossil energi. Det vore bedrövligt om EU:s förnybartdirektiv skulle tillåtas att bokstavligen sätta käppar i hjulet för frigörelsen från oljeberoendet. Större uppmärksamhet borde ägnas åt resultaten från tidigare kakätarförsök.

Greger Ekman/SNB