06 jul 2017 06:00

06 jul 2017 06:00

Färre resvägar med flygskatt

LEDARE

Förbindelserna mellan stad och land blir färre i och med den planerade flygskatten. Det slår Stockholms handelskammare fast i sin rapport Flygplatsdöden. Och det är ett av många fler problem som en skatt på flygresor för med sig.

När regeringen i mars meddelade att en flygskatt stod på dess agenda var avsikten tydlig: flygresorna ska bli dyrare och därmed färre. Skattens effekt på miljön, som är det övergripande målet, beräknas dock bli marginell, enligt bland annat Naturvårdsverket. Det viktigaste anses i stället vara signaleffekten. Och signalerna från flygskattens förespråkare är mycket tydliga, inte minst tack vare ordförande i riksdagens trafikutskott Karin Svensson Smiths (MP) uttalande att ett av syftena med skatten är att vissa svenska flygplatser ska läggas ned.

Just det syftet med flygskatten kommer att uppnås, förklarar Stockholms Handelskammare i sin rapport. Framförallt sju flygplatser ligger i farozonen för nedläggning, däribland Jönköping och Karlstad. Dessa flygplatser är redan i dag subventionerade av kommunerna. Med flygskatten kommer avgångarna att bli färre och resornas pris högre, vilket gör det svårt att motivera fortsatta bidrag.

Med nedlagda flygplatser följer också samhällsekonomiska konsekvenser i regionen. Möjlighet till flygresor är till exempel en viktig aspekt för företag som etablerar sig på nya platser, vilket leder till ytterligare nackdelar för de kommuner som är i riskzonen. Totalt beräknar Stockholms Handelskammare att uppemot 10 500 arbetstillfällen kring Jönköping och 6 800 kring Karlstad kan försvinna om respektive flygplats läggs ned.

Regeringens politik innebär alltså att det snabbaste transportmedlet vi har försvinner för många. Det drabbar framförallt landsbygden, där de allmänna färdmedlen redan är sämre, samtidigt som vägen och därmed tiden till målet är längre. Tågen har dessutom tyvärr stämpeln att vara oförutsägbara när det gäller ankomsttid, vilket gör att många väljer bort det alternativet. Därför kommer minskade möjligheter till flygresor att leda till att fler tar bilen i stället.

För att minska utsläppen från flygplan utan att försvåra för resenärerna finns en mängd andra åtgärder för regeringen att välja bland. Stockholms handelskammare föreslår till exempel investeringar i biobränsle för flyg och en internationell samordning över luftrummet, så att flygen kan ta rakare och snabbare vägar till sina mål. Men regeringen har uppenbarligen bestämt sig för att det är resenärerna som ska göra uppoffringar.

Att satsa på bättre och snabbare tåg för att fler ska välja det färdmedlet är en sak, men att göra flygresor svårare för många är en helt annan. Möjligheten att ta det snabbare alternativet är helt avgörande för många privatpersoner och företag. Flygskattens största effekt blir därför en missgynnad landsbygd, där vägen till ut i världen blir ännu längre.

Agnes Karnatz/SNB

När regeringen i mars meddelade att en flygskatt stod på dess agenda var avsikten tydlig: flygresorna ska bli dyrare och därmed färre. Skattens effekt på miljön, som är det övergripande målet, beräknas dock bli marginell, enligt bland annat Naturvårdsverket. Det viktigaste anses i stället vara signaleffekten. Och signalerna från flygskattens förespråkare är mycket tydliga, inte minst tack vare ordförande i riksdagens trafikutskott Karin Svensson Smiths (MP) uttalande att ett av syftena med skatten är att vissa svenska flygplatser ska läggas ned.

Just det syftet med flygskatten kommer att uppnås, förklarar Stockholms Handelskammare i sin rapport. Framförallt sju flygplatser ligger i farozonen för nedläggning, däribland Jönköping och Karlstad. Dessa flygplatser är redan i dag subventionerade av kommunerna. Med flygskatten kommer avgångarna att bli färre och resornas pris högre, vilket gör det svårt att motivera fortsatta bidrag.

Med nedlagda flygplatser följer också samhällsekonomiska konsekvenser i regionen. Möjlighet till flygresor är till exempel en viktig aspekt för företag som etablerar sig på nya platser, vilket leder till ytterligare nackdelar för de kommuner som är i riskzonen. Totalt beräknar Stockholms Handelskammare att uppemot 10 500 arbetstillfällen kring Jönköping och 6 800 kring Karlstad kan försvinna om respektive flygplats läggs ned.

Regeringens politik innebär alltså att det snabbaste transportmedlet vi har försvinner för många. Det drabbar framförallt landsbygden, där de allmänna färdmedlen redan är sämre, samtidigt som vägen och därmed tiden till målet är längre. Tågen har dessutom tyvärr stämpeln att vara oförutsägbara när det gäller ankomsttid, vilket gör att många väljer bort det alternativet. Därför kommer minskade möjligheter till flygresor att leda till att fler tar bilen i stället.

För att minska utsläppen från flygplan utan att försvåra för resenärerna finns en mängd andra åtgärder för regeringen att välja bland. Stockholms handelskammare föreslår till exempel investeringar i biobränsle för flyg och en internationell samordning över luftrummet, så att flygen kan ta rakare och snabbare vägar till sina mål. Men regeringen har uppenbarligen bestämt sig för att det är resenärerna som ska göra uppoffringar.

Att satsa på bättre och snabbare tåg för att fler ska välja det färdmedlet är en sak, men att göra flygresor svårare för många är en helt annan. Möjligheten att ta det snabbare alternativet är helt avgörande för många privatpersoner och företag. Flygskattens största effekt blir därför en missgynnad landsbygd, där vägen till ut i världen blir ännu längre.

Agnes Karnatz/SNB