06 sep 2017 06:00

06 sep 2017 06:00

Moderaterna har hittat kursen

LEDARE

Det var tur för de moderata kuppmakarna att de inte väntade två veckor. Hade Anna Kinberg Batra fortfarande varit partiledare när också det kriminalpolitiska programmet presenterades hade de nog inte lyckats avsätta henne. Precis som på det försvarspolitiska området gör partiet nu en återgång till klassisk moderat politik. Det är på tiden. Kriminella har haft det alldeles för enkelt och tryggheten för laglydiga är skrämmande låg.

Programmet är gediget och i huvudsak väl genomtänkt. Att M vill se fler poliser var redan känt liksom målet att nå upp till EU-snittet. 10 000 poliser och civila ska anställas till 2025. Det vill säga i paritet med vad regeringen ännu mer sent omsider har kommit fram till. Det blir dock inte mer realistiskt för att Moderaterna föreslår det. Att partiet dock även vill göra riktade satsningar på att höja polislönerna är viktigt för att lyckas behålla de befintliga poliserna men också för att klara framtida rekrytering. Staten måste ta ansvar för polisernas villkor. Att som regeringen hänvisa till marknadens parter är oansvarigt. Myndighetens löneutrymme bestäms uteslutande av anslagen.

Programmet rymmer även bland mycket straffskärpningar för många brott, sänkt gräns för utvisning, hårdare regler för den så kallade mängdrabatten vilket kommer att innebära längre fängelsestraff för åtskilliga brottslingar.

Mest uppmärksammat blev dock förslaget om ett nationellt förbud mot tiggeri. Tobé sträckte också ut en hand till Socialdemokraterna i hopp om att kunna genomföra detta snarast möjligt. Kritiken lät inte vänta på sig. Det går inte att lagstifta bort fattigdom och nog ska man väl ändå få be människor om hjälp. Och så är det ju, vilket också Tobé poängterade under presentationen.

Den krassa verkligheten är att det behövs ett tiggeriförbud. Det är det mest humana. Tecknen på omfattande våld, prostitution och människohandel växer för varje dag. Mycket av tiggeriet synes vara inte bara organiserat utan ofrivilligt. Människor som luras eller tvingas hit och som med hot och våld hålls kvar mot sin vilja. Människor som tvingas förnedra sig utanför butiker och i gathörn för pengar de inte får behålla. Att kriminalisera tiggeri är inte att förbjuda att be om hjälp och inte heller att försöka lagstifta bort fattigdom. Däremot försvårar det avsevärt för dem som för egen vinnings skull utnyttjar välviljan hos vanliga svenskar och den utsatta situationen för många människor i Östeuropa.

Moderaternas nya kriminalpolitiska program är ambitiöst och en välkommen återgång till en mer klassisk moderat politik. Spänningen stiger också inför presentationerna av den övriga politiken. Tillsammans med den försvarspolitiska omläggningen och kravet att två procent av BNP ska läggas på försvaret har stora kostnader lagts fram. De måste tas någonstans ifrån.

Moderaterna har en stor uppgift framför sig i höstens budgetmotion. Politiken låter bra men speglas den inte i budgeten spelar det ingen roll.

Daniel Persson/SNB

Programmet är gediget och i huvudsak väl genomtänkt. Att M vill se fler poliser var redan känt liksom målet att nå upp till EU-snittet. 10 000 poliser och civila ska anställas till 2025. Det vill säga i paritet med vad regeringen ännu mer sent omsider har kommit fram till. Det blir dock inte mer realistiskt för att Moderaterna föreslår det. Att partiet dock även vill göra riktade satsningar på att höja polislönerna är viktigt för att lyckas behålla de befintliga poliserna men också för att klara framtida rekrytering. Staten måste ta ansvar för polisernas villkor. Att som regeringen hänvisa till marknadens parter är oansvarigt. Myndighetens löneutrymme bestäms uteslutande av anslagen.

Programmet rymmer även bland mycket straffskärpningar för många brott, sänkt gräns för utvisning, hårdare regler för den så kallade mängdrabatten vilket kommer att innebära längre fängelsestraff för åtskilliga brottslingar.

Mest uppmärksammat blev dock förslaget om ett nationellt förbud mot tiggeri. Tobé sträckte också ut en hand till Socialdemokraterna i hopp om att kunna genomföra detta snarast möjligt. Kritiken lät inte vänta på sig. Det går inte att lagstifta bort fattigdom och nog ska man väl ändå få be människor om hjälp. Och så är det ju, vilket också Tobé poängterade under presentationen.

Den krassa verkligheten är att det behövs ett tiggeriförbud. Det är det mest humana. Tecknen på omfattande våld, prostitution och människohandel växer för varje dag. Mycket av tiggeriet synes vara inte bara organiserat utan ofrivilligt. Människor som luras eller tvingas hit och som med hot och våld hålls kvar mot sin vilja. Människor som tvingas förnedra sig utanför butiker och i gathörn för pengar de inte får behålla. Att kriminalisera tiggeri är inte att förbjuda att be om hjälp och inte heller att försöka lagstifta bort fattigdom. Däremot försvårar det avsevärt för dem som för egen vinnings skull utnyttjar välviljan hos vanliga svenskar och den utsatta situationen för många människor i Östeuropa.

Moderaternas nya kriminalpolitiska program är ambitiöst och en välkommen återgång till en mer klassisk moderat politik. Spänningen stiger också inför presentationerna av den övriga politiken. Tillsammans med den försvarspolitiska omläggningen och kravet att två procent av BNP ska läggas på försvaret har stora kostnader lagts fram. De måste tas någonstans ifrån.

Moderaterna har en stor uppgift framför sig i höstens budgetmotion. Politiken låter bra men speglas den inte i budgeten spelar det ingen roll.

Daniel Persson/SNB