13 okt 2017 06:00

13 okt 2017 06:00

Stämma med vind i ryggen

Det var inte bara deltagarna på Moderaternas arbetsstämma i Örebro som applåderade partiledaren Ulf Kristersson på torsdagen.

Den senaste väljarbarometern från Inizio visar att partiet vunnit tillbaka en hel del väljare från Sverigedemokraterna och går upp med exceptionella 2,2 procentenheter från senaste mätningen i september till totalt 18,7 procent. Därmed tar Moderaterna tillbaka platsen som näst största parti. Det är fortfarande ett svagt stöd jämfört med valresultatet, men den nedåtgående trenden har nu vänt uppåt efter att ha stabiliserats under Anna Kinberg Batras sista tid som partiledare.

Med det nyvunna stödet i ryggen inledde Kristersson således stämman i Örebro. Mycket kändes igen från hans första tal som partiledare den 1 oktober, såsom ödmjukhet inför partiets uppgift och värderingsburen pragmatism. Därtill kritiserades Socialdemokraterna och statsminister Stefan Löfven (S) för att fastna i gamla stela idéer, med en svensk modell som riskerar att bli ett museum.

De senaste partiledardebatterna har gjort det tydligt att Löfven blivit tjatig, medan Kristersson varit resonerande. Men det betyder inte att Löfven och S är oskadliggjorda. Det är lång tid kvar till valet och statsministern är tillräckligt skicklig för att bättra sig i kommande debatter. Då kommer Kristerssons utlovade ödmjukhet och tillförsikt att sättas på prov.

På stämman utdelade Kristersson också en hel del beröm i sitt tal. Bland annat till nya partisekreteraren Gunnar Strömmer och ekonomiskpolitiska talespersonen Elisabeth Svantesson, som Kristersson menade är bättre lämpad för posten än han själv var. Ett tecken på ödmjukhet, men mycket tyder också på att Kristersson kommer mer till sin rätt i partiledarrollen.

Även de moderatledda kommunerna och landstingen uppmärksammades, som brukligt på partistämmor. Kommunerna står också i centrum för frågan om kommunala poliser, som flera moderata länsförbund vill införa. Detta skulle vara en lösning på den nuvarande krisen i polismyndigheten, som har tvingat många kommuner att anlita privata vaktbolag. Dessutom skulle ansvarsutkrävandet vid lokal brottslighet kunna tvinga kommunpolitiker att agera om de vill bli omvalda. Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé håller dock inte med, utan menar att det hela måste lösas med en bättre ledning för den nationella polisen. Andra pekar dessutom på att statens våldsmonopol inte bör utvidgas till kommunerna.

Hur Moderaterna slutligen ställer sig till kommunala poliser får stämman besvara. Som omväxling handlar de interna stridigheterna om just sakfrågor, i stället för partiledarens lämplighet. Kristersson gör då klokt i att använda medvinden för att bygga ett stabilt stöd hos både partiet och väljarna. När motgångarna väl kommer behöver både Moderaterna och Alliansen en tydlig ledare som har kursen klar för sig.

 

Agnes Karnatz/SNB

 

Den senaste väljarbarometern från Inizio visar att partiet vunnit tillbaka en hel del väljare från Sverigedemokraterna och går upp med exceptionella 2,2 procentenheter från senaste mätningen i september till totalt 18,7 procent. Därmed tar Moderaterna tillbaka platsen som näst största parti. Det är fortfarande ett svagt stöd jämfört med valresultatet, men den nedåtgående trenden har nu vänt uppåt efter att ha stabiliserats under Anna Kinberg Batras sista tid som partiledare.

Med det nyvunna stödet i ryggen inledde Kristersson således stämman i Örebro. Mycket kändes igen från hans första tal som partiledare den 1 oktober, såsom ödmjukhet inför partiets uppgift och värderingsburen pragmatism. Därtill kritiserades Socialdemokraterna och statsminister Stefan Löfven (S) för att fastna i gamla stela idéer, med en svensk modell som riskerar att bli ett museum.

De senaste partiledardebatterna har gjort det tydligt att Löfven blivit tjatig, medan Kristersson varit resonerande. Men det betyder inte att Löfven och S är oskadliggjorda. Det är lång tid kvar till valet och statsministern är tillräckligt skicklig för att bättra sig i kommande debatter. Då kommer Kristerssons utlovade ödmjukhet och tillförsikt att sättas på prov.

På stämman utdelade Kristersson också en hel del beröm i sitt tal. Bland annat till nya partisekreteraren Gunnar Strömmer och ekonomiskpolitiska talespersonen Elisabeth Svantesson, som Kristersson menade är bättre lämpad för posten än han själv var. Ett tecken på ödmjukhet, men mycket tyder också på att Kristersson kommer mer till sin rätt i partiledarrollen.

Även de moderatledda kommunerna och landstingen uppmärksammades, som brukligt på partistämmor. Kommunerna står också i centrum för frågan om kommunala poliser, som flera moderata länsförbund vill införa. Detta skulle vara en lösning på den nuvarande krisen i polismyndigheten, som har tvingat många kommuner att anlita privata vaktbolag. Dessutom skulle ansvarsutkrävandet vid lokal brottslighet kunna tvinga kommunpolitiker att agera om de vill bli omvalda. Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé håller dock inte med, utan menar att det hela måste lösas med en bättre ledning för den nationella polisen. Andra pekar dessutom på att statens våldsmonopol inte bör utvidgas till kommunerna.

Hur Moderaterna slutligen ställer sig till kommunala poliser får stämman besvara. Som omväxling handlar de interna stridigheterna om just sakfrågor, i stället för partiledarens lämplighet. Kristersson gör då klokt i att använda medvinden för att bygga ett stabilt stöd hos både partiet och väljarna. När motgångarna väl kommer behöver både Moderaterna och Alliansen en tydlig ledare som har kursen klar för sig.

 

Agnes Karnatz/SNB