21 dec 2017 06:00

21 dec 2017 06:00

Märkligt agerande från Centern

LEDARE

Det regeringsbeslut som gav ensamkommande ungdomar från Afghanistan som hunnit fylla 18 år en ny chans att stanna i Sverige verkar ha förvandlats till en förhandlingsfråga.

Åtminstone är det så Centerpartiet tolkar det. Eftersom förslaget aldrig kommer att passera riksdagen utan centerns stöd verkar regeringen därför beredd att lyssna. Förslaget förtjänar kritik. Det strider mot grundläggande rättsprinciper och sätter en grupp framför andra. I praktiken innebär det en amnesti där personer som redan har fått avslag ändå får stanna.

Det verkar dessutom vara en hafsprodukt trots att det föregicks av månader av tuffa förhandlingar mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet där MP till sist hotade att lämna regeringen om man inte fick sin vilja fram.

Miljöpartiet fick en förhandlingsframgång att visa upp för att eventuellt råda bot på vikande opinionssiffror. Statsminister Stefan Löfven räknade å sin sida sannolikt med stöd från Centern. På så sätt skulle förslaget röstas igenom i riksdagen samtidigt som en kil slogs in i alliansen i en av valårets viktigaste frågor. Nu är frågan om det blir så.

Centerpartiets agerande är under alla omständigheter märkligt. Hade partiet velat sända en signal om enighet mellan allianspartierna borde man gått samman med övriga allianspartier och SD och kastat regeringsförslaget i papperskorgen. Nu säger man sig inte vilja förhandla utan vill avvakta tills den färdiga skrivningen läggs fram efter att remissinstanserna har sagt sitt.

Ovanpå ett illa genomtänkt och skadligt förslag är vi därför på väg att få ett ovärdigt politiskt spel. Centern vill vänta och se och hålla väljarna på halster. Detta är ett beslut som rör tusentals unga människors framtid som nu får kastas mellan hopp och förtvivlan. Att hålla unga personer i ovisshet under lång tid är allt annat än humant. En för landets framtid så oerhört viktig fråga som migrationspolitiken får inte skötas på det här viset.

När dörren nu förefaller vila på glänt hade Centern kunnat bidra konstruktivt genom att exempelvis skärpa skrivningen som rör gymnasiekravet. Det ska inte räcka att ha ambitionen att studera, den asylsökande bör åtminstone ha påbörjat studier för att få ett undantag. Istället vill partiet återinföra gummiparagrafen särskilt och synnerligen ömmande skäl som omständigheter för att få stanna, till synes ovetande om vilket lidande detta har medfört tidigare. C vill också att ensamkommande inte bara ska få stanna och studera utan att även arbete ska leda till en ny prövning. Frågan är om kraven även där ska stanna vid ”ambitionen” att arbeta.

Sverige lider av arbetskraftsbrist inom vissa yrken, men det är sannolikt få i den gruppen som efterfrågas som har den kompetens som krävs för att fylla ut de luckorna. Att koppla uppehållstillstånd till arbete är i sig en riskabel väg att ta då det öppnar upp för kontraktsfusk och utnyttjande.

Centern bidrar genom sitt agerande till att ytterligare underminera en redan dåligt skött migrationspolitik. Notan för ett sådant agerande skickas i sista hand till kommunerna och skattebetalarna.

 

Johan Söderström/SNB

 

Åtminstone är det så Centerpartiet tolkar det. Eftersom förslaget aldrig kommer att passera riksdagen utan centerns stöd verkar regeringen därför beredd att lyssna. Förslaget förtjänar kritik. Det strider mot grundläggande rättsprinciper och sätter en grupp framför andra. I praktiken innebär det en amnesti där personer som redan har fått avslag ändå får stanna.

Det verkar dessutom vara en hafsprodukt trots att det föregicks av månader av tuffa förhandlingar mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet där MP till sist hotade att lämna regeringen om man inte fick sin vilja fram.

Miljöpartiet fick en förhandlingsframgång att visa upp för att eventuellt råda bot på vikande opinionssiffror. Statsminister Stefan Löfven räknade å sin sida sannolikt med stöd från Centern. På så sätt skulle förslaget röstas igenom i riksdagen samtidigt som en kil slogs in i alliansen i en av valårets viktigaste frågor. Nu är frågan om det blir så.

Centerpartiets agerande är under alla omständigheter märkligt. Hade partiet velat sända en signal om enighet mellan allianspartierna borde man gått samman med övriga allianspartier och SD och kastat regeringsförslaget i papperskorgen. Nu säger man sig inte vilja förhandla utan vill avvakta tills den färdiga skrivningen läggs fram efter att remissinstanserna har sagt sitt.

Ovanpå ett illa genomtänkt och skadligt förslag är vi därför på väg att få ett ovärdigt politiskt spel. Centern vill vänta och se och hålla väljarna på halster. Detta är ett beslut som rör tusentals unga människors framtid som nu får kastas mellan hopp och förtvivlan. Att hålla unga personer i ovisshet under lång tid är allt annat än humant. En för landets framtid så oerhört viktig fråga som migrationspolitiken får inte skötas på det här viset.

När dörren nu förefaller vila på glänt hade Centern kunnat bidra konstruktivt genom att exempelvis skärpa skrivningen som rör gymnasiekravet. Det ska inte räcka att ha ambitionen att studera, den asylsökande bör åtminstone ha påbörjat studier för att få ett undantag. Istället vill partiet återinföra gummiparagrafen särskilt och synnerligen ömmande skäl som omständigheter för att få stanna, till synes ovetande om vilket lidande detta har medfört tidigare. C vill också att ensamkommande inte bara ska få stanna och studera utan att även arbete ska leda till en ny prövning. Frågan är om kraven även där ska stanna vid ”ambitionen” att arbeta.

Sverige lider av arbetskraftsbrist inom vissa yrken, men det är sannolikt få i den gruppen som efterfrågas som har den kompetens som krävs för att fylla ut de luckorna. Att koppla uppehållstillstånd till arbete är i sig en riskabel väg att ta då det öppnar upp för kontraktsfusk och utnyttjande.

Centern bidrar genom sitt agerande till att ytterligare underminera en redan dåligt skött migrationspolitik. Notan för ett sådant agerande skickas i sista hand till kommunerna och skattebetalarna.

 

Johan Söderström/SNB