12 jan 2018 06:00

12 jan 2018 06:00

Gruvligt inkonsekvent politik

Från 1 februari kan den som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel få bidrag för det, tack vare regeringens nya elfordonspremie.

Den som äger en elbil kan både undvika den självhöjande bensinskatten och få statligt bidrag för att installera en laddbox. Regeringen skyr inga medel för att styra oss mot ett samhälle som går på el för att minska utsläppen. Och det är en vision god som någon, även om medlen som används för att uppnå den kan diskuteras. Vad regeringen dock verkar ha missat är att batterierna som krävs till elfordonen inte växer på träd.

I en debattartikel i SvD Näringsliv (10/1) pekar Kristdemokraternas energi- och näringspolitiske talesperson Pernilla Gunther på att regeringen, och framförallt Miljöpartiet, motverkar sin egen elfordonsvision. Detta genom att missgynna den svenska gruvnäringen och därmed utvinning av metaller och mineraler som behövs för att tillverka batterier. ”Nu måste regeringen tala om vad som gäller”, skriver Gunther.

Att svensk gruvnäring hämmas av den förda politiken är ingen nyhet. Ingen ny gruvetablering har gjorts utanför befintliga områden de senaste tio åren, trots att sällsynta jordartsmetaller som litium, nickel och kobolt skulle kunna utvinnas i Sverige. Detta beror enligt myndigheten Tillväxtanalys till stor del på att tillståndsmyndigheter begär alltmer underlag, vilket gör tillståndsprocesserna långa och oförutsägbara för företagen.

Att det finns en viss miljöfara med gruvdrift är ingen hemlighet, men för att vi ska kunna gå från fossila bränslen till el måste batterier tillverkas på något sätt. Då gäller det att välja det minst dåliga. Konsekvensen av regeringens politik blir tvärtom att 85 procent av alla sällsynta jordartsmetaller importeras från Kina, där gruvdriften är långt sämre för både miljö och personal. Det bästa alternativet vore således att tillåta utvinning av metallerna på hemmaplan, där företagen gör vad de kan för att minimera skador på miljön.

En annan förutsättning för att regeringens elfordonsvision ska förverkligas är att folk har råd att köpa elcyklar och elbilar. Trots subventioner är det nämligen en långt ifrån billig investering i dagsläget. Även där lämnar de svenska gruvföretagen sitt bidrag i form av jobbmöjligheter, framförallt i de nordligaste delarna där bilen är en nödvändighet för de flesta. Människors möjlighet att investera i miljövänlig teknik är beroende av att företagen kan expandera.

Oavsett vad man tycker om regeringens eldrivna vision måste vi kunna kräva att den är konsekvent. Så är dock inte fallet, eftersom utvecklingen hämmas av att gruvnäringen motarbetas. En verkligt miljövänlig regering skulle hellre utveckla gruvnationen Sverige än hycklande bidra till kinesisk miljöförstöring.

Agnes Karnatz/SNB

Den som äger en elbil kan både undvika den självhöjande bensinskatten och få statligt bidrag för att installera en laddbox. Regeringen skyr inga medel för att styra oss mot ett samhälle som går på el för att minska utsläppen. Och det är en vision god som någon, även om medlen som används för att uppnå den kan diskuteras. Vad regeringen dock verkar ha missat är att batterierna som krävs till elfordonen inte växer på träd.

I en debattartikel i SvD Näringsliv (10/1) pekar Kristdemokraternas energi- och näringspolitiske talesperson Pernilla Gunther på att regeringen, och framförallt Miljöpartiet, motverkar sin egen elfordonsvision. Detta genom att missgynna den svenska gruvnäringen och därmed utvinning av metaller och mineraler som behövs för att tillverka batterier. ”Nu måste regeringen tala om vad som gäller”, skriver Gunther.

Att svensk gruvnäring hämmas av den förda politiken är ingen nyhet. Ingen ny gruvetablering har gjorts utanför befintliga områden de senaste tio åren, trots att sällsynta jordartsmetaller som litium, nickel och kobolt skulle kunna utvinnas i Sverige. Detta beror enligt myndigheten Tillväxtanalys till stor del på att tillståndsmyndigheter begär alltmer underlag, vilket gör tillståndsprocesserna långa och oförutsägbara för företagen.

Att det finns en viss miljöfara med gruvdrift är ingen hemlighet, men för att vi ska kunna gå från fossila bränslen till el måste batterier tillverkas på något sätt. Då gäller det att välja det minst dåliga. Konsekvensen av regeringens politik blir tvärtom att 85 procent av alla sällsynta jordartsmetaller importeras från Kina, där gruvdriften är långt sämre för både miljö och personal. Det bästa alternativet vore således att tillåta utvinning av metallerna på hemmaplan, där företagen gör vad de kan för att minimera skador på miljön.

En annan förutsättning för att regeringens elfordonsvision ska förverkligas är att folk har råd att köpa elcyklar och elbilar. Trots subventioner är det nämligen en långt ifrån billig investering i dagsläget. Även där lämnar de svenska gruvföretagen sitt bidrag i form av jobbmöjligheter, framförallt i de nordligaste delarna där bilen är en nödvändighet för de flesta. Människors möjlighet att investera i miljövänlig teknik är beroende av att företagen kan expandera.

Oavsett vad man tycker om regeringens eldrivna vision måste vi kunna kräva att den är konsekvent. Så är dock inte fallet, eftersom utvecklingen hämmas av att gruvnäringen motarbetas. En verkligt miljövänlig regering skulle hellre utveckla gruvnationen Sverige än hycklande bidra till kinesisk miljöförstöring.

Agnes Karnatz/SNB