14 maj 2018 06:00

14 maj 2018 06:00

Bra med stora arrangemang

LEDARE

Stora idrottsarrangemang är bra för Skövde. Det är inget nyhet och i helgen satte SM i dans prägel på stan med sina cirka 600 deltagare och allt annat som ett stort mästerskap för med sig.

Skövde är en arrangörsstad med stolta traditioner med diverse stora mästerskap i många olika sporter genom åren. Visst, konkurrensen har ökat att få arrangera, men jag hoppas verkligen att Skövde fortsätter att vara på offensiven när det gäller att locka tävlingar till stan som drar hit besökare.

Dans-SM blev verkligen en succé för arrangörsklubben Candanza som med bara fem månaders förberedelsetid lyckats skapa ett arrangemang som lockades 2 000 besökare både under fredag och lördagens tävlingar. Normalt sett brukar SM-arrangören utses 1,5 år innan.

En mycket stor eloge till alla strävsamma idrottsledare som har modet att ta på sig ansvaret för stora arrangemang. Här läggs det ner mängder med ideella arbetstimmar för att få det hela att fungera. Utan dessa insatser skulle det aldrig bli något.

Bara hoppas att det även i fortsättningen finns de som vill och vågar ta på sig ansvaret. De är värda stor respekt.

I det här sammanhanget undrar jag var planerna på att locka SM-veckan vinter till Skövde tog vägen? Det hänger säkert på den samman med alla turer kring Billingesatsningen där kommunen har börjat sätta sina planer i verket.

Nu är det drygt ett år sedan ägarna av hotell Billingehus meddelande att det var dags att sätta igång satsningen. Då talades de om en nypremiär under tredje kvartalet 2019. Inte så konstigt att det börjar ställas frågor då det förefaller som inget händer. I alla fall inget som syns utåt.

Nu hade företrädare för Skövde kommun ett möte med representanter för First hotels i april och då blev det enligt deras utsago ”något lugnare”. Bara hoppas att de kan fortsätta att känna lugn.

När det gäller arrangemang som lockar mycket folk så finns det några som skall genomföras som ligger nära i tiden. Jag tänker på Skövde AIK:s årliga Klassfotboll i slutet av maj och IFK Skövdes Skadevi Cup i månadsskiftet juni-juli.

I dag är det minst sagt rörigt på Lillegården där den nya ishallen färdigställs och hela A-planen inte går att använda.

Jag förstår om klubbarna är oroliga för hur det skall bli när det kommer tusentals människor till området. Arrangemangen är ju livsviktiga för föreningarna och deras ekonomi. Bara hoppas att det går att lösa så bra som möjligt.

Jan Larsson

Skövde är en arrangörsstad med stolta traditioner med diverse stora mästerskap i många olika sporter genom åren. Visst, konkurrensen har ökat att få arrangera, men jag hoppas verkligen att Skövde fortsätter att vara på offensiven när det gäller att locka tävlingar till stan som drar hit besökare.

Dans-SM blev verkligen en succé för arrangörsklubben Candanza som med bara fem månaders förberedelsetid lyckats skapa ett arrangemang som lockades 2 000 besökare både under fredag och lördagens tävlingar. Normalt sett brukar SM-arrangören utses 1,5 år innan.

En mycket stor eloge till alla strävsamma idrottsledare som har modet att ta på sig ansvaret för stora arrangemang. Här läggs det ner mängder med ideella arbetstimmar för att få det hela att fungera. Utan dessa insatser skulle det aldrig bli något.

Bara hoppas att det även i fortsättningen finns de som vill och vågar ta på sig ansvaret. De är värda stor respekt.

I det här sammanhanget undrar jag var planerna på att locka SM-veckan vinter till Skövde tog vägen? Det hänger säkert på den samman med alla turer kring Billingesatsningen där kommunen har börjat sätta sina planer i verket.

Nu är det drygt ett år sedan ägarna av hotell Billingehus meddelande att det var dags att sätta igång satsningen. Då talades de om en nypremiär under tredje kvartalet 2019. Inte så konstigt att det börjar ställas frågor då det förefaller som inget händer. I alla fall inget som syns utåt.

Nu hade företrädare för Skövde kommun ett möte med representanter för First hotels i april och då blev det enligt deras utsago ”något lugnare”. Bara hoppas att de kan fortsätta att känna lugn.

När det gäller arrangemang som lockar mycket folk så finns det några som skall genomföras som ligger nära i tiden. Jag tänker på Skövde AIK:s årliga Klassfotboll i slutet av maj och IFK Skövdes Skadevi Cup i månadsskiftet juni-juli.

I dag är det minst sagt rörigt på Lillegården där den nya ishallen färdigställs och hela A-planen inte går att använda.

Jag förstår om klubbarna är oroliga för hur det skall bli när det kommer tusentals människor till området. Arrangemangen är ju livsviktiga för föreningarna och deras ekonomi. Bara hoppas att det går att lösa så bra som möjligt.

Jan Larsson